Články a technické informace

Články a technické informace

V níže uvedených odstavcích jsou upoutávky na články zaměřující se na problematiku a případné srovnání používaných technologií v rámci informačních systémů určených pro veřejnou přepravu osob.

Nové vozidlových LCD a dynamické vozidlové označíky

Obr. č.1: Uspořádání vnějších komunikací vozidla přes GSM/GPRS/UMTS síť.Dnešní komunikační technologie mění naprosto zásadně pohled na informační systémy ve vozidlech veřejné dopravy osob a umožňují cestujícím poskytnout mnoho aktuálních informací. Jednou z těchto nových technologií jsou dynamické vozidlové označníky, jejichž uvedení do reálného provozu (poprvé v ČR) připravuje na prosinec tohoto roku 2014 naše firma ve spolupráci s PMDP (grafické návrhy obrazovek byly vytvořeny v PMDP) a IDP zatím pro MHD v Plzni. …více

Zveřejněno: 2014/11/15

Chování inteligentní zastávky pro nevidomé

Chování inteligentní zastávky či elektronického informačního panelu na zastávce musí chovat dle vyhlášky MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) číslo 398/2009 Sb. Příloha č. 1, odstavce 1.2.8 (způsob použití trylku) a 1.2.9 (způsob dálkového ovládání) povelovým vysílačem nevidomého. Tato vyhláška stanovuje základní způsob chování zastávkového panelu, přičemž níže uvedené texty jdou nad rámec vyhlášky a definují možné chování u moderních dopravních systémů. …více

Zveřejněno: 2014/06/20

Komplexní dopravní informační systém pro MHD nové generace

Obr. č.1: Princip komplexního dopravního informačního systému pro MHD.

Zajištění inteligentní a rychlé dopravy pro veřejnost je nevyhnutelná potřeba všech větších měst. Pokud se podíváme na současný stav těchto systémů v České republice, zjistíme, že jsou mnohdy složeny z několika nesourodých celků. Dopravci se tak potýkají s tím, že dodávku palubních počítačů provede jedna firma, ovládání informačních vozidlových tabel firma druhá, odbavovacích zařízení třetí, dispečink čtvrtá, radiovou síť pátá. Dopravní podnik či organizátor veřejné dopravy je zákazník a má plné právo požadovat, aby všechny prvky systému fungovaly a ne, aby prováděl „soudce“ mezi těmito dodavateli a zjišťoval komu a co nefunguje. … více

Zveřejněno: 2014/02/22

Tři SIM karty ve vozidle pro přenos dat

Obr. č.1: Uspořádání vnějších komunikací vozidla přes GSM/GPRS/UMTS síť.

Je nutné používat ve vozidlech veřejné dopravy za účelem přenosu dat spojených s dopravou a jejími službami až tři SIM karty nebo stačí jen jedna? Článek se zabývá řešením tohoto problému a vazbami na komplexní informační systém pro veřejnou dopravu a způsoby propojení těchto systémů (dispečink, vozovny, zastávky, vozidla, cestující a technologie na dopravní cestě) a popisem jednotlivých typů komunikací a technologií. … více

Zveřejněno: 2014/05/13

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Technologie pro zobrazení informací pomocí matice LED (Light-Emitting Diode) diod nebo LCD displejů (Liquid-Crystal Display) pracují na zcela odlišném principu. Obě technologie se vyznačují jak klady, tak i zápory při použití ve stejných podmínkách, zejména ve vnějších prostorech.. více

Zveřejněno: 2014/05/06

Nízkopříkonové LED panely s prodlouženou životností

ELP 302
Technologie pro zobrazení informací pomocí matice LED (Light-Emitting Diode) diod může být různě provedena a tyto panely mohou mít různou spotřebu při stejné svítivosti. Naše LED panely (zastávkové či vozidlové) jsou uváděny jako nízkopříkonové a pracují na principu regulace napětí na LED diodách. Tím dochází k velké úspoře energie…. více

Zveřejněno: 2014/06/05

Projekt „Pivní tramvaj“

 Naše firma se podílela na realizaci projektu DPMB a.s. tzv. „pivní tramvaje“. Do této speciální tramvaje jsme dodávali vnitřní audio/video systému. Ten se skládá z upraveného řídicího palubního počítače EPIS 4.0A, ze tří LCD displejů pro cestující – VCS 185A, z ethernetovského přepínače ECU-8P a dalších instalačních komponentů. Pro tento systém jsme vyvinuli nový ovládací program jak pro palubní počítač – aplikace pro řízení audiovizuálních programů a pro LCD displeje pro cestující. Systém multimediálního přehravače je zvláštní novým způsobem synchronizace přehrávání filmů v jednotlivých LCD displejích. … více

Zveřejněno: 2014/03/13