Dotační programy

Dotační projekty

Společnost Ing. Ivo Herman, CSC. se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010203 (INOVACE – Inovační projekt – Výzva III)

Projekt: Zavedení sériové výroby vybraných produktů ve firmě Herman

Předmětem projektu je inovace starých produktů a realizace nových produktů, které mají přímou vazbu na ukončený výzkum a vývoj končícího projektu Technologické agentury ČR a vlastního interního výzkumu.