Informační systémy a řízení dopravy

Informační systémy a řízení dopravy

  • Dispečerské systémy – řídící a dohledové systémy určené pro vozidla MHD a VLP včetně rozšíření o řízení elektronických zastávkových panelů.
  • Radiové komunikace – způsoby bezdrátových komunikačních technologií používaných u dopravních prostředků a elektronických informačních panelů mezi sebou a dispečinkem.
  • Vozovny a nahrávání vozidel – řešení pro řízení vjezdu vozidel do vozoven a jejich bezdrátovou komunikaci v prostoru vozoven.
  • Terminály a zastávky – Elektronické informační panely pro informování cestujících. Elektronické informační LED i LCD panely.
  • Preference MHD – zajištění přednosti pro vozidla veřejné přepravy osob na křižovatkách