Dispečerské, řídicí a dohledové systémy

DISPEČERSKÉ, ŘÍDICÍ  A DOHLEDOVÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

V rámci řízení dopravy nabízíme komplexní systém dispečerského řízení a dálkového dohledu nad vozidly a zastávkami v podobě několika řešení – a to dispečerský SW SPRINTER v mnoha verzích (pro dopravní podniky MHD, pro dopravní společnosti provozující veřejnou linkovou dopravu, pro krajské dispečinky IDS) a dohledové SW pro nahrávání/vyčítání dat do/z vozidel a to provozních dat nebo dat týkajících se sledování vozidlových LCD (tzv. dispečink „reklamy“).

Řídicí systémy pro dopravní společnosti

Současné řešení kompletních dohledových systémů pro dopravní společnosti je zobrazeno na následujícím obrázku (v tomto případě je to řešení s provozem APN Herman):

Základní struktura nabízeného systému pro dopravní společnosti.

Základní struktura nabízeného systému pro dopravní společnosti.

Výše uvedený systém se skládá z:

 • informačního a odbavovacího systému vozidla dostupného přes APN (virtuální datová síť zřízená u mobilního operátora GSM),
 • řídicího informačního systému ve vlastnictví dopravní společnosti nebo provozovaného jako službu  naší firmou (server Herman) a zahrnujícího centrální správu systému a správu středisek (dispečerský SW SPRINTER a SW BackOffice),
 • řešení předplatných míst pro prodej karet,
 • informačního systému IDS – nabízený systém umí zasílat data do nadřazených dispečinků,
 • klienty systému s přístupovými právy dle požadované činnosti,
 • předání dat z odbavovacích systémů na zúčtovací středisko dopravního systému.

Dispečerský SW SPRINTER

Dispečerský systém SPRINTER je vyvíjen již od roku 2001 a do jeho vývoje byly investovány nemalé prostředky. Dnešní verze v sobě integruje jak dispečerské řízení vozidel v dopravních podnicích MHD včetně správy dat ve vozidlech – služba RADON (jejich automatické nahrávání a stahování), tak i řízení zastávkových informačních panelů LED či LCD panelů v městech či regionech. Nově jsme zprovoznili i verzi pro dispečinky IDS včetně komplexního způsobu komunikace s vozidly pomoci námi definovaných standardů. Dispečerské systémy umožňují i komunikaci s vozidly pomocí radiových sítí (obvykle městské podniky) nebo prostřednictvím GSM operátorů (systémy pro veřejnou linkovou dopravu). Aktualizace dat ve vozovnách se obvykle děje pomocí systémů WiFi, příp. s vozidly po rychlém datovém kanále (dnes zastaralé). Mapové podklady jsou pro všechny druhy dispečerských systémů samozřejmostí.

Ukázka uspořádání oken SW SPRINTER vhodná pro MHD.

Varianty nabízeného dispečerského systému SPRINTER:

Základní funkce dispečerských systémů:
Ukázka prostředí SW Sprinter

Ukázka prostředí SW Sprinter

 • Hlasový provoz do vozidel či panelů v sítích GSM/GPRS/UMST či privátních radiových sítí DP spolu s různými typy adresování stanic – od selektivní až po generální.
 • Periodické obvolávání vozidel veřejné dopravy osob za účelem zjištění jejich polohy a informačních panelů pro cestující se zasláním aktuálních informací o odjezdech vozidel ze zastávek.
 • Ruční odesílání stavových zpráv mezi dispečerem a vozidlem a od dispečera na zastávkové panely pro cestující.
 • Automatické odesílání zpráv týkajících se linky a příští zastávky do vozidel a do informačních panelů.
 • Automatické vyhodnocení pozice vozidla ve vztahu k jízdnímu řádu a ve vztahu k zastávce, kde je panel umístěn.
 • Doplňkové informace – možnost indikace stavů napájecí soustavy pro tramvaje a trolejbusy, sledování technologických vozidel, dohled nad technickým stavem panelů, apod.
Základní vlastnosti dispečerského systému SPRINTER
 • Základní struktura dispečerského systému je klient-server.
 • Klient SPRINTERA poskytuje přehled o událostech v dopravě a v systému.
 • Nabízí jednoduchou a intuitivní komunikaci s vozidly včetně vyhledání informací, přehrávání historie a filtrace dějů, statistiky.
 • Uživatel má k dispozici přehledný systém více oken, který zajišťuje pohodlnou práci.
 • Změna mezi hlavním oknem a pomocnými okny probíhá velice snadno.

Základní způsoby komunikace v rámci systému jsou

 • řazení informací o posledních událostech v systému včetně prioritních zpráv
 • komunikaci pomocí stavových zpráv a zpráv sledování polohy
 • práci s dynamickými skupinami včetně jejich vytvoření myší nad mapou
 • víceúrovňový mapový systém – mnoho vrstvev
 • animace historie jízdy vozidla – tzv. „replay“ mód v několika rychlostech animace
 • okno pro řízení hlasové komunikace
 • systém upozornění na nestandardní stavy
Komunikační konzola pro rychlé ovládání hovorů.

Komunikační konzola pro rychlé ovládání hovorů.

Dohledový SW nad vozidly

Dohledový SW pro nahrávání a vyčítání dat z/do vozidel je určen pro dálkovou aktualizaci/vyčítání dat zejména do vozidel veřejné linkové dopravy osob. Umožňuje zavést do vozidla nezávislý informační kanál. Jeho cílem je možnost zajistit:

 • komunikaci dat z odbavovacího zařízení (dálkové vyčítání odpočtů a nahrávání např. jízdních řádů, apod.). S odbavovacím zařízením dohledová jednotka komunikuje specifickým komunikačním kanálem,
 • komunikační kanál lze využít i pro vybudování veřejné WiFi ve vozidlech,
 • dálkovou aktualizaci pro LCD panely pro cestující ve vozidlech – lze zaslat jak dopravní informace,zpravodajství, tak i reklamy,
 • vedlejším efektem může být i sledování polohy vozidel či další komunikační funkce.

Dnešní systém dálkového dohledu je založen na jednotkách MSP x.x. Více na ……

Systém aktualizace dat v LCD panelech pro cestující

Nově připravujeme (bude v provozu do prosince 2014) vnitřní dálkově řízený informační systém vozidla, který zajistí nezávislý dohled nad LCD ve vozidlech veřejné dopravy. Na LCD se bude střídat dopravní informace o jízdě vozidla (zobrazuje trasu vozidla spolu s přestupy) a obecné zpravodajství s reklamou, přičemž základní informace o směru jízdy bude zachována vždy (tato nahrazuje vnitřní LED panel). Vzdálený server bude udržovat prostřednictvím sítí GSM/UMTS na vozidle vždy aktuální data o reklamě nebo o dopravní situaci.