Dispečerský systém pro dopravní podniky

Dispečerský systém pro dopravní podniky

SPRINTER – MHD

Software Sprinter od prvotní verze 2001 po současnou nejnovější verzi 2013 slouží ke zprostředkování všech potřebných řídicích, informačních a aktualizačních funkcí dispečerského centra dopravního podniku od pro řízení a komunikaci dispečera s vozidly a až po ovládání informačních panelů. Způsob komunikace dispečinku s informačními panely nebo vozidly (autobus, trolejbus, tramvaj nebo dispečerské vozidlo) je nezávislý na zvoleném přenosovém médiu. Jako způsob komunikace lze využít privátní radiovou komunikaci s možností přenosu hlasu i dat pomocí jedné vozidlové radiostanice, tak i sítí mobilních operátorů prostřednictvím GSM/GPRS/UMTS. Obecný princip dispečerského SW SPRINTER 2013 je znázorněn na následujícím obrázku:

Obr. č. 1: Obecné schéma složení SW SPRINTER na dispečinku DP.

Obr. č. 1: Obecné schéma složení SW SPRINTER na dispečinku DP.

Dispečerský SW SPRINTER 2013 umožňuje:

 • Řízení a správa provozu vozidel DP  –  MHD i technologických (dispečerská vozidla, energo, vrchní stavba, apod.) a jejich sledování či komunikace za provozu na trati.
 • Správa informačního systému vozidel ve vozovnách – řeší způsob aktualizace dat informačních, odbavovacích a technologických systémů ve vozidlech.
 • Komunikace s vozidly (radiovou síť) – řeší řízení a správu radiových sítí s jednou či více základnami. Tato funkce je pro dispečera skryta a radiová síť se chová transparentně.
 • Informační panely – modul určený pro ovládání a kontrolu informačních panelů na zastávkách.
 • Statistiky o vozidlech – generování dle různých kritérií.

Dispečerský software SPRINTER 2013 pro dopravní podniky

Ve verzi systému SPRINTER 2013 určeném pro dopravní podniky obsahuje systém podporu pro komunikaci v radiových sítích, ve vozovnách a pro řízení elektronických informačních panelů. Díky těmto rozšířením má dispečer veškeré ovládání a řízení přehledně uspořádané v jednou programu.

Výhody programu SPRINTER:

 • Řazení informací o událostech systému včetně prioritních zpráv
 • Zobrazení všech dostupných informací o vozidle
 • Snadná komunikace s vozidly (možnost vytočení 1. vozidla / všech vozidel
 • Zobrazení statistik, vyhledávání, filtrace, zobrazení historie
 • Jednoduché definování uživatelských pravidel pro upozornění
 • Automatické generování informačních zpráv
 • Animace historie jízdy vozidla

Ukázka prostředí systému sprinter:

Řešení dispečerského stanoviště

Komunikace uvnitř dopravního dispečinku probíhá v rámci LAN (Local Area Network), přes kterou jsou přenášena řídící data. Komunikační sytém dispečinku umožňuje spolupráci vnitřní databáze MS SQL, komunikačního a aplikačního serveru a uživatelských aplikací – dispečerských klientů, které jsou určených pro komunikaci s vozidly.

Aplikace klient dispečera

Aplikace „Klient dispečera“ umožňuje vstup požadavků od dispečera a zajišťuje jejich provedení. Pro dispečera provozu vozidel MHD umožňuje program jednoduchou a velmi přehlednou komunikaci s vozidly, program podporuje i rozhodování dispečerů zobrazením grafického rozložení vozidel na trati, apod.

Mezi jeho základní funkce patří:

 • víceoknový systém ovládání, kdy v jednom okně jsou vypisovány informace získané jiným způsobem než automatickým obvoláváním – „okno událostí“. Dispečer má možnost „přetáhnout“ tyto události do tzv. „pracovního okna“ a tak si je uchovat i pro další zpracování. Dále je možno zobrazovat průběh zasílání potvrzovaných stavových zpráv na vozidlo, stav sítě s informací o počtu obvolávaných vozidel, dostupných vozů, vozů dle jízdního řádu, apod.
 • intuitivní ovládání systému pomocí tlačítek myší, kdy je možno velmi jednoduchým způsobem provádět operace jako je zaslání stavové zprávy na vozidlo, provádět selektivní volby, kontrolovat stav vozidla, zjišťovat základní informace o průběhu jízdy, apod.
 • snadný přechod mezi hlavní a pomocnými obrazovkami, kdy na pomocných obrazovkách je možno sledovat průběhy odesílaných a přijímaných zpráv, zobrazovat časový sled linky, přehledy přihlášených vozidel, přehledy registrovaných vozidel, přehledy nedostupných vozidel apod. Tyto obrazovky jsou dotvářeny na základě následných konzultací na dispečerském stanovišti.
 • zobrazení linky s vyznačenou polohou vozidel, kdy její použití předpokládáme v situacích, kdy v některém místě ve městě vznikne složitá dopravní situace a bude ji nutno řešit.

Uspořádání dispečerského systému řízení v DP

Na následujícím obrázku je uspořádání řídicího systému dopravního podniku založeného na SW SPRINTER 2013 – v tomto případě bez řízení zastávkových panelů. Součástí systému je:

 • hlavní server SPRINTER 2013,
 • záložní server SPRINTER 2013 (je lepší, pokud se nachází na jiné adrese),
 • Služba RADON – modul, který řídí nahrávání vozidel ve vozovnách,
 • WLAN – virtuální lokální síť dispečinku, přes kterou jsou napojeny jednotlivé přístupové body ve vozovnách,
 • Přístupové body WiFi sítě doplněné o přístupový bod pro buzení vozidel na vyžádání,
 • Vnitřní síť vozidla MHD, která obsahuje podsíť pro nahrávání s firewallem pro řízení přístupu na vozidlo,
 • Vnitřní síť vozidla MHD, na kterou jsou napojeny informační, odbavovací a technologické systémy vozidla.
Obr. č.9: Uspořádání dispečerského systému řízení v DP

Obr. č.9: Uspořádání dispečerského systému řízení v DP