Dispečerské systémy pro informační panely

DISPEČERSKÉ SYSTÉMY PRO INFORMAČNÍ ZASTÁVKOVÉ PANELY CESTUJÍCÍCH

Principy činnosti

V současné době provozujeme několik typů řídicích systémů (serverů) pro ovládání zastávkových panelů. Jedná se o:

Řízení pomocí serveru SPRINTER ELP

Dispečerský SW SPRINTER poskytuje komfortní ovládání inteligentních panelů řízených v rámci MHD či IDS. Jedná se o řídicí systém:

  • integrované ovládání do plného dispečerského systému SPRINTER MHD či SPRINTER IDS,
  • Samostatný systém SPRINTER ELP k řízení a dohledu nad informačními panely pro cestující.

Oba dva systémy jsou založeny na shodné SW platformě a obsahují i většinu shodných oken. Tento systém je určen pro náročné zobrazovací zastávkové systémy, která obsahují řídicí PC počítače, webové komunikační rozhraní a umožňují provoz on-line či off-line zobrazování jízdních řádů, sledování zastávek pomocí kamer, apod.

Jednotlivá okna systému

  1. Náhled – okno je určeno pro přehledné zobrazení informací na panelech, tj. jaké údaje aktuálně zobrazují.
  2. Web mapa – umožňuje zobrazení panelů na mapě.
  3. Kamery - zde je možno zobrazit přehledově obrázky z kamer či si vybrat pro práci jednu z kamer.
  4. Grafika – zde je možno vybrat panely a k nim zobrazit linky, které zde projíždí. toto zobrazení je zejména vhodné pro MHD.
  5. Panely – okno je určeno pro přehledné zobrazení technického stavu panelů, tj. v jakém stavu se jednotlivé komponenty panelů nacházejí.
  6. Správa uživatele – okno je určeno pro nastavení práv uživatelů.
Složené přehledové okno stavu elektronických informačních zastávkových panelů.

Obr. č.1: Složené přehledové okno stavu elektronických informačních zastávkových panelů (ELP).

Systém SPRINTER umí zobrazit okamžitý stav panelů dle aktuálně zobrazované informace. Tento okamžitý stav je ukládán do databáze a je možno kdykoliv v budoucnu si tuto historii přehrát pomocí „replay“ režimu a to různou rychlostí.

Hlavní okno programu s jednou otevřenou položkou.

Obr. č.2: Hlavní okno programu s jednou otevřenou položkou - simulátor odjezdů z jednotlivých zastávek.

Přehledové okno pro celkové sledování stavu více zastávek.

Obr. č.3: Přehledové okno pro celkové sledování stavu více zastávek pomocí kamer v panelech.

Principy řízení panelů založených na MEDIA serveru

Novým způsobem řízení zejména LCD panelů vychází vstříc požadavkům na střídání informací o odjezdech vozidel z daného terminálu či dopravního uzlu a využívající možnosti zobrazit i grafickou informaci – obrázky či videa – na LCD panelu. Grafickou informací může být informace o dopravě či reklamní spot.

Zastávkové LCD se chová tak, že má přesně definované časy zobrazování odjezdů – např. 10 sekund, a dalších 10 sekund je věnováno reklamě či dopravnímu zpravodajství. Těchto 10 sekund je pak řízeno z MEDIA serveru, který zpracovává a připravuje data ze zdroje dat o odjezdech – např. z CIS ve formátu JDF, nebo z nějaké komunikační věty o aktuálních odjezdech a tyto zasílá na panel.

Obr. č. 4: Ukázka střídání informací o odjezdech a reklamy na ELP 650Ax-TV řízeného z MEDIA serveru.

Transformační servery

Tyto servery se používají, aby data z nějakého zdroje transformovaly do vnitřního komunikačního formátu určeného pro panel. Používají se ve formátu jeden server – jeden panel nebo efektivnější uspořádání – jeden server – více panelů.

Tento typ serverů poskytujeme při dodávce panelů, kde by bylo složité integrovat panel do stávajícího systému sledování dopravy.