Povelové přijímače

POVELOVÉ PŘIJÍMAČE PRO NEVIDOMÉ

(verze pro CZ A SK)

Jedná se o výrobky – hlasové a zvukové systémy, které jsou schopny na vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto osoby o poloze či poskytnout nějaké další informace o místě, kde se nachází. Vyrábí se jak pro Českou republiku (kmitočet 86,790 MHz), tak i pro Slovenskou republiku (frekvencia 87,100 MHz a 87,050 MHz).

Použití povelů signalizace od nevidomých

V současnosti může nevidomý z povelového vysílače využít pro ovládání signalizace v okolí následující tlačítka:

Tlačítko Popis funkcí jednotlivých povelů
Tl 1. Povel je určen pro aktivaci obecného orientačního majáku v okolí (např. trylek, hlas) a to buď jednorázově (krátký stisk) nebo opakovaně (dlouhý stisk). U zastávkových panelů např. oznámí jméno zastávky.
Tl 2. Povel je určen pro doplňková (zpřesňující) hlášení, např. hlášení o otevírací době.
Tl 3. Dotaz na linku MHD, který vyvolá hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku (hlásí vně vozidla).
Tl 4. Potvrzení nástupu nevidomého do dopravního prostředku určené pro řidiče MHD, příp. upozornění pro řidiče, že nevidomý bude vystupovat z vozidla.
Tl 5. Používá se pro aktivaci zvukové signalizace na křižovatkách (podrobnější popis u sestavy EPNEV 3.17).
Tl 6. Určeno pro čtení textu ze zastávkových informačních panelů. Při opakovaném stisknutí provádí listování řádků na panelech, tj. stávající čtení je ukončeno a systém bezprostředně zahájí čtení dalšího řádku.

Veškeré povelové přijímače signalizace od nevidomých jsou koncipovány jako 6-ti a více povelové a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat přímo v aplikaci).

Základní společné parametry povelových přijímačů EPNEV

Povelové přijímače pracují dle generálního povolení ČTÚ na kmitočtu 86.790 MHz nebo dle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (Všeobecné povolenie č. VPR-24/2012) na frekvenci 87.100 MHz a 87.050 MHz. Mají provedenu zkoušku na EMC a jsou kompatibilní s vysílači (ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX a hrazenými zdravotními pojišťovnami. Citlivost přijímačů se nastavuje volbou vhodné antény obvykle od 5 m do 50 m  (u staré řady max. do 30 m).

Parametry základního provedení povelových přijímačů EPNEV
Přijímaný kmitočet 86.790 MHz (Cz), 87.100 nebo 87.050 MHz (Sk)
Vstupní impedance 50 Ω
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C
Antény drátová, spirálová, kombinovaná
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz

Vyráběné povelové přijímače (CZ a SK)

Dokončili jsme přechod na novou řada přijímačů EPNEV 3.1x, EPNE 2.12 a EPNEV 1.13 a zahájili jejich výrobu. Oproti stávající verzi má výrazně vyšší selektivitu a odolnost proti nežádoucím blízkým kmitočtům, které doposud dodávané povelové přijímače na trhu neměli (naše či konkurenční). Zajistí se tak funkčnost přijímačů i pro případ, že se v blízkosti nachází výkonný FM radiový vysílač či jiné rušení na podobné frekvenci.  

Základní typy a skupiny povelových přijímačů jsou:

Orientační hlasové systémy

- systémy určené pro hlasové informování nevidomých a slabozrakých s cílem je dovést pomocí hlasových informací k požadovanému cíli nebo usnadnit orientaci v prostoru.

  • Orientační akustický systém - OAS slouží ke zprostředkování akustických hlasových informací (jednotka OAS-HJ) dle pokynů z povelového vysílače a ke zprostředkování komunikace s obsluhou (vrátnice či přepážky úřadů) pomocí komunikační jednotky systému (OAS-KJ). Systém OAS je tak vhodný pro umístění do vchodů budov, úřadů, pošt apod., kde vstup do objektu vyžaduje pomoc obslužného personálu budovy.
  • Digitální hlasový majáček – OAS 121 slouží pouze pro hlasové informování nevidomých dle přijatého povelu a zajišťuje tak jejich orientaci. Po přijetí příslušného pokynu z povelového vysílače digitální hlasový majáček (hlasová jednotka systému OAS) přehraje zvolené akustické hlášení. Těchto majáčků může být v okolí umístěno několik, tak aby v rozsáhlejším prostoru navigovali nevidomé co nejpřesněji k cíli. Hlasové majáčky je možno časově „fázovat“, tj. pokud se nachází dva v okolí, je možno je spouštět postupně.
  • Hlasový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 4.00 – přijímač je určen pro hlasové informování slabozrakých a nevidomých do maximální délky 1 minuta. Hlasová informace může být doplněna hraním trylku na vybraném kanálu (dnes je nahrazen hlasovou jednotkou systému OAS).

Povelové přijímače vestavné EPNEV 2.12 a EPNEV 1.13 (nová řada)

Povelové přijímače samostatné – řada EPNEV 3.1x (nová řada)

  • EPNEV 3.14 - jsou určeny do vozidel veřejné dopravy osob komunikujících po sběrnici IBIS (IPIS). V prodeji od ledna 2014 ve všech předchozích verzích. Zpracování povelů získaných pomocí sběrnice IBIS provádí palubním počítač (nadřazená jednotka EPIS 4.0 nebo EPIS 5 FCC).
  • EPNEV 3.15 - s externím trylkem pro soupravy ČD – je určen zejména do vlakových souprav 814 u Českých drah (projekt pro ČD u tohoto typu byl prozatím pozastaven).
  • EPNEV 3.16 – přijímače s rozhraním RS 485, otevírání dveří a trylkem (vývoj bude ukončen v květnu 2014).
  • EPNEV 3.17 – určeno pro řadiče křižovatek.
  • EPNEV 3.18 - přijímač se sběrnicí Ethernet a schopností pracovat při napětí od +12V do +60V (varianta standard a varianta HV (High Voltage – 60V). Již v prodeji.

Povelové přijímače samostatné – řada EPNEV 3.0x (výroba ukončena- pouze pro přehled)

Tyto typy přijímačů byly nahrazeny novou řadou EPNEV 3.1x

Povelové přijímače vestavné EPNEV 2.02 a EPNEV 1.12 (nevyrábí se – pouze pro přehled)

Příslušenství k povelovým přijímačům

K povelovým přijímačům řady EPNEV standardně dodáváme následující příslušenství: