Předřadníky a napájecí bloky

Předřadníky a napájecí bloky

Způsob použití

Předřadníky a napájecí bloky jsou určeny k řešení napájení zařízení připojených na trolejové vedení o napětí od 600V do 750V. Tyto výrobky jsou používány pro:

 • napájení řídicích systémů trolejbusových či tramvajových výhybek,
 • jako hnací měniče pro motorové trolejbusové výhybky, např. ovládací trolejbusové skříně BSV S15,
 • pro mazací systémy výhybek,
 • pro napájení zastávkových informačních panelů (digitální označníky zastávek), např. ELP 135.

Předřadníky pro ochranu zdrojů trolejbusových výhybek

Předřadníky pro ochranu napájecích zdrojů připojených na trakční vedení typ BSV-PS 12-400W je nejnovější typ určený pro ochranu zdrojů do 400W připojitelný na trakční vedení od 600V do 750V. Úroveň vstupní ochrany se liší dle požadovaného výstupního výkonu a výstupního napětíro trolejbusové výhybky. Případné výkony a napětí je možno přizpůsobit na zakázku.

Jeho funkcí je stabilizace výstupního napětí od 560V do 750V (dle požadavků zákazníka) a potlačení napěťových špiček z trolejového vedení (nikoliv pro potlačení napěťových impulsů od blesku s posílenou odolností proti napěťovým špičkám od rekuperace). Předřadník je charakteristický nízkou klidovou spotřebou a vysokými odběry pro spotřebu až 450W na výstupní straně.

Předřadník BSV-PS 12 je již čtvrtou generací předřadníků postavenou na nejnovějších součástkách umožňujících práci s trakčním napětím.

Parametry jednotky BSV-PS 12 – 400W

Parametry jednotky BSV-PS 12
Montáž Na DIN lištu TS35
Velikost (š × d × v) 108 × 97 × 68 mm (orientační rozměry – dle typu)
Provedení volné v prostoru výhybky
Hmotnost 330 g
Trvalé vstupní napětí 600V – 800V (dle odběru i přes 1000V)
Výstupní napětí 560V – 750V (dle požadavku)
Klidová spotřeba do 2W (typicky 0,6W)
Průchozí odpor min. 50 Ω
Signalizace stavu LED dioda – urověň napětí od 560V
Teplotní rozsah -30°C to +70°C
Trvalý ztrátový výkon 40W při 660V (maximální)
Max. ztrátový výkon 220W po dobu 2 sekund (vstupní napětí až 1500V)
Oteplení chladiče*) +40 °C

*) Pod pojmem oteplení chladiče rozumíme zvýšení teploty na hlavním chladiči předřadníku při stavění trolejbusových motorových výhybek +24V (2x výhybka + 1x kříž). Testovací cyklus je „stavění výhybky“ a „čekací interval mezi stavěními 3 sekundy“, který se neustále opakuje. Vstupní napětí testu – 720 V, trvalá spotřeba výhybky mimo stavění je 10W.

Způsob provedení ochran jednotky BSV-PS 12-400W/750V (trvalé výstupní napětí)

 • Ochrana proti přepólování:
  • do 3 kV na přímo vstupu
  • uvnitř protisměrné diody na vnitřním odporu 44Ω
 • Ochrana proti nárazu 2400V:
  • bleskojistky v sérii s ochranným odporem 22 Ω
 • Ochrana proti nárazu 110V:
  • tranzily 40 kW / 1 ms s rychlou odezvou
  • ochranný odpor pro tranzily min. 44 Ω / 40W
  • ochranný proudový zdroj proti napěťovým špičkám do výše cca 2kV
 • Tranzistorový stabilizátor:
  • přepětí do 1200V
  • proud do 6A krátkodobě
  • Ochranné odpory 10 Ω / 10W
 • Výstupní ochrana:
  • varistory 700V/800V DC (dle typu)
 • Ochrana filtrací špiček:
  • na bleskojistkách 100 nF/2500V
  • tranzistory 1000 nF/1600V

Obr. č.1: Ochranný napěťový předřadník trakčního napětí BSV-PS 12/150W (IV. generace).

Parametry jednotky BSV-PS 12 – 400W (vstupní napětí je trakční napětí pro MHD)

Vyráběné typy nové jednotky BSV-PS 12
BSV-PS 12-400W/750V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 400W a max. výstupní napětí z předřadníku 750V
BSV-PS 12-150W/750V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 150W a max. výstupní napětí z předřadníku 750V
BSV-PS 12-75W/690V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 75W a max. výstupní napětí z předřadníku 690V
BSV-PS 10 Předřadníky III. generace (jejich výroba byla ukončena v dubnu 2016)

Napájecí bloky z trolejového napětí

Napájecí bloky tvoří sestavu zapínacích a jistících prvků, předřadníků zdroje BSV-PS 1x a vlastního měniče napětí z trolejového vedení na nízké napětí +24V o proudu až 20A.

Obr. č.2: Napájecí blok BSV-NB 02/400W ve verzi výkonu do 150W z trakčního napětí.

Parametry napájecího bloku
Výstupní výkon 480W
Vstupní napětí 400-500V AC
Výstupní napětí 24V
Maximální proud 20A
Účinnost měniče 90%
Provozní teplota -30°C až +70°C
Skladovací teplota -40°C až +85°C
Relativní vlhkost 20% až 90%