Příprava dat pro EPIS 4.0X

Příprava dat pro palubní počítače EPIS 4.0X

  Palubní počítače (systémy) řady EPIS 4.0x jsou určeny zejména pro použití v městských dopravních podnicích. Proto, aby správně fungovaly, je třeba připravit pro ně potřebná data. Tato příprava dat se provádí zejména v námi dodávaném SW nazvaném EPCOMP (skladač dat pro EPIS), nyní verze 2.0. Protože palubní počítač řídí informační systémy vozidel včetně vnitřních LCD pro cestující, odbavení (poskytuje informaci o zónách), řídí automatické stavění výhybek, řídí preferenci na křižovatkách a zajišťuje přímou komunikaci se zastávkovými panely, je k dispozici i další řada pomocných programů a to včetně analýzy dat z palubního počítače.

V současné době tvoří základ přípravy dat pro palubní počítače EPIS 4.0x nový typ skladače SW EPCOM verze 2.0. Ten umožňuje integrovat veškeré výstupy spojené s přípravou dat pro dispečinky a pro vozidla (zatím jsou prováděny v samostatných programech).

Obr. č. 1: Postup zpracování dat pomocí EPCOMP verze 2.0.

Tento nový skladač integruje dříve vytvořené programy:

 • načítání dat od grafikonů firmy FS software (Skeleton) nebo od firmy CHAPS či z dat připravených ve formátu výstupů z programu excel,
 • zpracování dat pro automatické stavění výhybek (dnes samostatný SW Frogs),
 • zpracování dat pro řešení preferenci na křižovatkách (SW Crux),
 • zpracování dat pro přípravu radiové komunikace (kódové zprávy),
 • řízení hlášení od řidiče – spouštění předdefinovaných hlášení,
 • ovládání kamerového systému (SW Videoklient),
 • ovládání systému počítání cestujících – SW ADA,
 • SW pro zpracování dat z palubního počítače - aRNE.

SW pro přípravu dat EPCOMP 2.0

Jednotlivé záložky programu EPCOM 2.0 jsou:

 1. Program – obsahuje informace o aplikaci, nastavení a možnost ukončení aplikace.
 2. Doprava – obsahuje zpracování linek, zastávek, tarifních zón, cílů, služebních poznámek, služeb a odklonů.
 3. Povely – obsahuje zpracování akustických a vizuálních povelů, zvuků, směrových ukazatelů (tabel a displejů) a ovládání sběrnice IBIS (IPIS).
 4. Depo – řeší nastavení spojené s vozidlem, tj. uspořádání dálkového nahrávání tabel a displejů ve vozidle, seznam řidičů, nastavení PC.
 5. Data – exporty a importy souborů.
Obr. č. 2: Ukázka obrazovky EPCOMP verze 2.0 pro přípravu dat pro palubní počítač (zde je správa zastávek a sloupků).