Řídicí jednotky EPC 4.0x

Řídicí jednotky EPC 4.0x

Vzhled řídicí jednotky EPC 4.0B systému EPIS 4.0.

Řídicí jednotka palubního počítače EPIS 4.0x – EPC tvoří jádro systému palubního počítače (systému) a obsahuje průmyslové PC, desku hlášení a komunikací a desku integrované (či inteligentní) jednotky napájení. Tyto řídicí jednotky EPC 4.0x se umisťují do „skříně elektroniky“ nebo na „montážní desku elektroniky“, ze které jsou prováděny kabelové rozvody pro všechny informační, odbavovací, komunikační a technologické systémy ve vozidle (pokud mají souvislost s palubním systémem).

Obsah stránky:

Verze řídicích jednotek EPC

V současné době existují následující verze řídicích jednotek vozidel založených na počítačích PC. Jedná se o

EPC 4.0C - je připraven do výroby od října 2017 a navazuje na předchozí typy. Díky použití nového typu vnitřního PC odráží nové požadavky uplatňované ve výpočetní technice a dále má zdokonaleny či přidány potřebná rozhraní. Může být vyráběn v několika provedeních, která budou postupně zveřejňovány.

EPC 4.0B - vyrábí se od prosince 2014 a navazuje na EPC 4.0A. Díky modernější koncepci (použití nových komponentů) a integraci měniče radiostanice umožňuje další zdokonalení nových funkcí. Vyrábí se ve třech variantách a to základní EPC 4.0B, bez měniče radiostanice a radiového modemu EPC 4.0B1 a pouze bez měniče EPC 4.0B2.

EPC 4.0A – je vyráběna od roku 2012. Má méně výkonnou jednotku IJN a má omezeny některé funkce. Není určena pro rozvojové projekty. S jednotkou EPC 4.0B je velikostně, funkčně, vstupně/výstupně a SW plně kompatibilní téměř kompatibilní.

EPC 4.0 – již se nevyrábí (byl vyráběn v letech 2009 – 2013). Po výměně nosníku je možno je zaměnit za novější typy, se kterými je funkčně, vstupně/výstupně a SW plně kompatibilní (výjimku tvoří jiná verze OS Linux).

Příklad zapojení řídicí jednotky EPC 4.0B ve vozidle

Následuje ukázka principiálního zapojení řídicí jednotky EPC 4.0B (palubního systému – počítače EPIS 4.0B) ve vozidle, kde jsme schopni dodat i další komponenty do vozidel a vytvořit tak optimalizovaný celek:

Obr. č.2: Principiální zapojení palubního počítače EPIS 4.0B.

 1. Měnič radiostanice, který provádí konverzi napětí palubní sítě +24V na +12V s dostatečně rychlou odezvou (verze palubního počítače EPC 4.0B ji může obsahovat uvnitř počítače a není třeba externího napájení).
 2. Anténní jednotka EPW-58 určená pro nahrávání/vyčítání dat do/z vozidel.
 3. Vnitřní LCD panely pro cestující typu VCS v různém provedení a s možností dálkového nahrávání.
 4. VLP 20×160 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 5. Vnitřní vozidlový LED panel VLP 20×120 pro informování cestujících uvnitř vozidel.
 6. VLP 20×128 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 7. VLP 20×32 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 8. Povelové přijímače samostatné EPNEV 3.1x v mnoha variantách s různými funkcemi.
 9. Komunikační jednotky do vozidel (ECU) pro rozvod Ethernetu k moderním komponentům.
 10. Klávesnice manuálního stavění výhybek či stavění dle zvoleného cíle (linky).
 11. Vnější tlakové reproduktory na vozidlo buď samostaný nebo se speciálním držákem.
 12. Reproduktory trylku pro indikaci dveří pro nevidomé.
 13. Vozidlové vysílací cívky pro tramvaje, trolejbusy i autobusy.
 14. Vozidlové vysílací jednotky BSV pro trolejbusy BSV-TR 14 a pro tramvaje – BSV-TR 12 či starší BSV-TR 02.
 15. Jednotky odbavení – např. náš typ EVK 5.0BP, který umožňuje samoobslužné odbavení cestujících s podporou u řidiče.
 16. Kamerový systém – kamerový systém je napojen na palubní počítač a tento umožňuje provádět jeho inteligentní řízení a příp. i vyčítání.
 17. Počítání cestujících – systém APC – palubní počítač se chová jako databázová jednotka pro sběr dat o počtu cestujících ve vozidle.
 18. Komunikace přes GSM síť - palubní počítač se může chovat jako inteligentní směrovač ve vozidle včetně firewalu při připojení jednotky EPG.

Ukázka další typu zapojení – tentokrát systému EPIS 4.0B2 se samoobslužným odbavením cestujících u řidiče pomocí validátoru EVK 5.0 BP a připojeným GSM modemem EPG 4.0 zajišťujícím všechny datové přenosy (dispečink, back office a bankovní zúčtovací centrum). 

Obr. č. 3: Princip zapojení trolejbusu se samoobslužným odbavením cestujících u řidiče.

Schéma zapojení je dále rozšířeno o:

 1. Validátor EVK 5.0 BP umožňující odbavení pomocí bezkontaktní bankovní karty či karty dopravce nebo koordinátora.
 2. GSM modem EPG 4.0x, který zajišťuje výše uvedené komunikace.

Podívejte se také na ostatní související stránky:

 • EPC 4.0 – řídicí jednotky systému EPIS 4.0
 • EPC 4.0A - řídicí jednotka systému EPIS 4.0A
 • EPC 4.0B – řídicí jednotka systému EPIS 4.0B
 • EPC 4.0C – řídicí jednotka systému EPIS 4.0C