Odbavovací systémy

Odbavovací systémy cestujících

Pro veřejnou dopravu nabízíme tři základní koncepty odbavovacích systémů:

 • plně samoobslužné odbavení cestujících pro městskou dopravu, kde se cestující odbavuje sám pomocí bezkontaktních karet včetně bankovních,
 • samoobslužné odbavení cestujících s kontrolou řidičem pro městskou dopravu (obvykle menší systémy) tam, kde se cestující odbavuje u řidiče, a kde řidič buď provádí kontrolu samoobslužného odbavení, popřípadě přímo prodává lístky,
 • pro veřejnou linkovou dopravu, kde cestujícího odbavuje pouze řidič.

Koncept městského odbavení

Pro odbavení v městských aglomeracích, kde se cestující odbavuje sám pomocí bezkontaktní čipové karty, nabízíme palubní systém založený na námi vyráběných komponentech:

 • palubních počítačích EPIS, ve kterém je současně uložena databáze provedených transakcí, a na němž běží aplikace odbavení cestujících a firewall pro GSM komunikaci,
 • validátorech EVK 50.xx umožňujících odbavení bezkontaktních čipových karet včetně bankovních (validátory jsou podřízeny palubnímu počítači),
 • přepínače ethernet s možností napájení validátorů přímo po kabelu UTP a možností řízení napájení od palubního počítače ECU 08PO,
 • GSM modemu EPG 4.0 s (UMTS či LTE komunikace).

Obr. č. 1: Zapojení odbavovacího systému ve vozidle MHD založené na palubním počítači EPIS (plné samoobslužné odbavení).

Ukázka jednoduchého zapojení vozidla, kde se provádí samoobslužné odbavení cestujících na validátoru EVK 5.0BP s tiskem jízdenky a s kontrolou řidičem:

 • Řídicí jednotka palubního systému EPIS – EPC 4.0B – jedná se o řídicí jednotku palubního systému EPIS 4.x doplněnou o řídicí funkce pro úplné odbavení cestujících, o řídící funkce pro informační systémy a taktéž s komunikačními funkcemi. Výkonnost systému umožňuje dále integrovat nové funkce popř. přidávat a řídit další periferie.
 • LCD dotykový terminál řidiče EPT 4.08B s možností přihlášení čtečkou BČK a napojením pomocí jednoho HDMI kabelu.
 • Modem GSM/GPRS/UMTS/LTE typu EPG 4.0x, který je připojen k řídicí jednotce palubního systému EPC.
 • Jednotka odbavení EVK – 5.0 BP – jedná se o jednotku, která obsahuje rychlou tepelnou tiskárnu s prodlouženou životností a kombinovanou čtečku bezkontaktních karet (bankovní s možností režimu off-line i nebankovní). Součástí jednotky je také velký barevný zákaznický displej s kapacitním dotykovým ovládáním pro individuální odbavení.

Obr. č.2: Zapojení samoobslužného systému odbavení při nástupu cestujícího předními dveřmi s kontrolou řidičem.

Koncept odbavení na veřejné linkové dopravě

Palubní počítače s odbavením EPIS 5FC (odbavovací systém – lidově zvaný „strojek“) jsou navržené pro regionální veřejnou linkovou dopravu osob s tiskárnou lístků s prodlouženou životností, čtečkou bezkontaktních karet, zálohováním napájení akumulátorem, vícenásobným digitálním hlásičem, GPS jednotkou, GPRS nebo UMTS (příp. LTE) datovou komunikací, integrovanou WiFi, izolované černé skříňky o platbách a další vlastnosti včetně nového SW „back office„. Vyrábí se v provedení dělené koncepce EPIS 5 FCS – řídicí jednotka a LCD terminál či kompaktní variantou EPIS 5 FCC – nyní preferovaná připravovaná varianta. Jsou založeny na průmyslových PC nebo ARM procesorech.

 

V současné době nabízíme dvě provedení palubních počítačů EPIS 5FC:
Kompaktní variantu palubního počítače s funkcemi odbavení (EPIS 5FCC).

Tato jednotka v jednom zařízení obsahuje všechny potřebné komponenty pro provoz ve vozidle regionální dopravy a umožňuje řídit všechny připojené periferie, zejména informační systémy vozidla. Je možno objednat jednotlivé varianty provedení dle požadované výbavy (procesor, paměť, tiskárna, displej, apod..).

Dělenou variantu palubního počítače s odbavením - (EPIS 5FCS).

Tato varianta vychází z předchozího typu, ale má oddělen displej od základní jednotky. Tato varianta tak umožňuje volbu různých velikostí LCD displejů řidiče a oddělené umístění ve vozidle. Všechny funkce EPIS 5FCC zůstaly zachovány.

Uspořádání informačního a odbavovacího systému ve veřejné linkové dopravě

Zjednodušený námi navržený popis funkcí jednotlivých prvků systému ve vozidle (jsou vyznačeny číslováním na následujícím obrázku (většinu z toho jsme schopni dodat):

Řídicí, informační,komunikační a odbavovací systém

Obr. č.2: Řídicí, informační, komunikační a odbavovací systém

 1. Palubní počítače s odbavením cestujících – v něm bude v provozu aplikace, která obsluhují funkce:
  • sdělování informací cestujícím (optické i hlasové)
  • odbavení cestujících – umožňuje volbu tisku lístku či odbavení čipovou kartou
  • informování řidiče o poloze vozidla ve vztahu k jízdnímu řádu
  • přenos polohy vozidla na dispečink včetně počtu cestujících ve vozidle
  • ve vozovnách řídí aktualizaci všech databází a souborů ve vozidle
  • umožňuje hlasovou i datovou komunikaci s dispečerem
  • řízení hlášení pro nevidomého
  • umožňuje připojení kamerových a senzorických systémů vozidla
 2. Dotykový LCD terminál řidiče – velikost jeho obrazovky (doporučujeme 8“ až 10,4″) zaručuje zobrazení všech potřebných údajů týkajících se trasy a odbavení cestujících (zobrazení ceníku pro výdej jízdenek). Tyto informace se střídají dle aktuální činnosti řidiče a vozidla (informační, komunikační a odbavovací).
 3. Jednotka pro odbavení - integrovaná tiskárna lístků a čtečka bezkontaktních karet – může být koncipována jako periferní jednotka umožňující vyčtení informace z bezkontaktní karty a kombinovaná s tiskárnou lístku nebo může být integrována do LCD terminálu (strojku) na palubní desce autobusu. Odbavovací systém je doplněn druhým vysokosvítivým barevným LCD displejem pro cestujícího a samostatným digitálním hlásičem.
 4. Komunikace vozidla s dispečinkem – tato komunikace pomocí GSM/GPRS/3G sítí zabezpečuje všechny typy obsluhy:
  • odbavovací s tím, že sděluje na dispečink počty cestujících, složení lístků, může přenášet „blacklist“, denní tržbu a další.
  • informační s tím, že umožňuje dispečerovi poslat do vozidla informace přímo řidiči či cestujícím a nastavit i pravidelnost jejich opakování.
  • řídící a komunikační s tím, že sleduje polohu vozidla a umožňuje datovou a hlasovou komunikaci dispečinku dopravce či IDS s vozidlem.
 5. Komunikace vozidla s vozovnou – opět zabezpečuje všechny tři typy obsluhy s tím rozdílem, že je využívána zejména pro hromadné přenosy do a z vozidel ve vozovnách (duplikuje bod 4). Protože se jedná zejména o přenosy souborů v pásmu WiFi (bezplatném) snižuje tak nároky na placení SIM karet. Tato komunikace je vhodná zejména v případě použití tachografů či reklamních LCD terminálů pro cestující, na kterých je promítána cílená reklama.
 6. Ozvučení vnitřního prostoru autobusu pro cestující umožňuje hlásit informace o zastávkách, navazujících spojích v uzlech, změně tarifu, zónách či jiné obecné regionální informace.
 7. Ozvučení vnějšího prostoru autobusu u prvních (nástupních) dveří umožňuje sdělit důležité informace nastupujícím cestujícím (změny v dopravě či změny v tarifech) a lze využít i pro nevidomé a slabozraké spoluobčany.
 8. Čelní ukazatele směru (LED panely, tabla) sdělují informace pro cestující o čísle linky, cílové stanici a příp. o nácestných zastávkách (informace o nácestných zastávkách má smysl zobrazovat pouze tehdy, pokud autobus stojí v zastávce, nikoliv za jízdy). Pro tento způsob informování jsme vyvinuli LED panely s tzv. dynamickými fonty, které umožňují automatické přizpůsobení textu zvolenému oknu dle definovaných pravidel.
 9. Boční ukazatele směru (LED panely, tabla) sděluje informace pro cestující o čísle linky, cílové stanici a o nácestných zastávkách. Výjimečně může sdělovat i informace týkající se odbavení (služební jízda – nenastupujte).
 10. Zadní číslo (LED panel, tablo) sděluje informace o čísle linky (maximálně třímístné číslo). Umí zobrazit i jednoduché dvojřádkové texty, např. „mimo provoz“.
 11. Vnitřní displej (LED panel) může být v provedení pomocí LED diod (dnes standardní řešení) nebo i v provedení vnitřních LCD panelů. Umožňuje sdělení jak o linkách, trasách či zastávkách. Z hlediska odbavení může zobrazovat tarifní zónu či čas pro posouzení platnosti časových jízdenek. Může též sdělovat i důležité regionální údaje či informace o změnách v dopravě, návaznostech, apod. Doporučujeme minimální velikost – 2 řádky textu pro zobrazování informací.
 12. Sběrnice ve vozidle – integruje všechny datové přenosy po vozidle, tj. jak o odbavení, tak i informační či řídicí. U již vybavených vozidel se standardně používá sběrnice IBIS nebo nověji sběrnice RS 485. U nových vozidel doporučujeme již rozvody sběrnicí Ethernet z důvodu možnosti rychlé komunikace s palubním počítačem s odbavením. Ten např. může umožnit připojit do systému i couvací kameru.
 13. Systém přijímání povelů od nevidomých umožňuje poskytovat informace pro nevidomé o směru jízdy a nácestných zastávkách či informovat řidiče o nástupu či výstupu nevidomého. Nově jsme připravili provedení tohoto přijímače taktéž na sběrnici Ethernet
 14. Vozidlová kamera se schopností se otáčet může mít dvě funkce:
  • snadné pozorování cestujících v prostoru vozidla a s možností zachytit cestující v oblasti dveří případně zachytit situace při poškozování vozidla.
  • V případě stisku tlačítka „nouze“ řidičem zahájí kamera snímání dění v kabině řidiče a případně odešle i snímky na CED.
  • Umožní dálkový pohled dispečera do vozu.
 15. Couvací kamera – aktivuje se pouze při couvání vozidla a obraz je na zobrazen na displeji terminálu řidiče.
 16. Měřiče teploty ve vozidle – pro kontrolu plnění teplotních standardů IDS budou vozidla vybaveny dvěma čidly měření teploty. Hodnoty teploty z těchto čidel budou v palubním počítači průměrovány a sdělovány na dispečink. Z dispečinku půjde zadat, jaká minimální (maximální) teplota je ve vozidle pro dané období tolerována.

Obecné vlastnosti odbavovacích systémů

Odbavovací systém obecně splňuje:

 • teplotní požadavky na provoz ve vozidle (-20°C až +70°C) – pro vyšší záporné teploty to znamená, že se bude muset vůz po určitou dobu držet v RESETu, aby se vnitřní prostor zahřál „odpadním“ teplem,
 • vysoké výkonnostní požadavky – dáno použitými procesory INTEL ATOM E 640 či typu ARM na taktovací frekvenci 1 GHz (má minimálně 10x vyšší výkon než běžně používané palubní počítače v ČR – např. PXA) – při použití ARM procesorů mohou být i vícejádrové,
 • nízkou spotřebu energie, a proto nevyžaduje chlazení za pomoci ventilátoru,
 • velké kapacity pamětí – mikro SD FLASH 8 Gbajt či 8/32 GB SSD disk a RAM DDR o velikosti minimálně 1 Gbajt (paměti DDR2 nebo DDR3),
 • univerzální použití pro systémy s platbou u řidiče,
 • možnost použití bezkontaktní platební bankovní karty,
 • přímá radiová komunikace s dispečinky či zúčtovacími centry.