Jednotky WiFi a V2X

Vozidlové jednotky WiFi a V2X

Univerzální komunikační jednotky UCU zajišťují směrování komunikací z vozidla přes sítě GSM do jeho okolí na různé typy serverů. Jejich součástí jsou obvykle i Wifi jednotky pro cestující zprostředkovávající cestujícím ve vozidlech veřejné dopravy osob (MHD i VLD) přístup na veřejný internet. Proto vždy obsahují výkonnou wifi jednotku a současně i LTE modem (součást GSM komunikací). Tím je zaručena velká průchodnost dat a dobrá dostupnost internetu či jiných aplikací ve vozidle. V případě samostatného provedení komunikační jednotky má název univerzální komunikační jednotka UCU (Universal Communication Unit). Všechny jednotky UCU mohou být začleněny do systému dálkového dohledu. Jednotka může mít připojení i na další sběrnice ve vozidle (Ethernet, RS 485, IBIS, CAN, apod.). Nově i umožňuje komunikovat přes radiové rozhraní V2X.

Univerzální komunikační jednotky (UCU) zajišťují směrování komunikací z vozidla přes sítě GSM do jeho okolí na různé typy serverů. Jejich součástí jsou obvykle i Wifi jednotky pro cestující zprostředkovávající cestujícím ve vozidlech veřejné dopravy osob (MHD i VLD) přístup na veřejný internet. Proto vždy obsahují výkonnou wifi jednotku a současně i LTE modem (součást GSM komunikací). Tím je zaručena velká průchodnost dat a dobrá dostupnost internetu či jiných aplikací ve vozidle. V případě samostatného provedení komunikační jednotky má název univerzální komunikační jednotka UCU (Universal Communication Unit). Všechny jednotky UCU mohou být začleněny do systému dálkového dohledu.

V současné době máme připravena následující řešení univerzálních komunikačních jednotek s podporou wifi pro cestující:

 • komunikační jednotka UCU 5.0 (až 2x LTE, GNSS, až 2x WiFi a V2X) a sloužící mimo jiné i jako směrovač ve vozidle oddělující sítě ve vozidle – přední/zadní tramvaj či sítě informační/kamerový systémy. Jednotka splňuje mimo jiné i požadavky MSK na výbavu vozidel veřejné linkové dopravy a odesílá statistiky do “WiFi centra”. Vyrábí se v 14 provedeních.
 • integrované do LCD s podporou komunikací (VCS xxx), kdy wifi do vozidel je součástí vnitřního LCD. Výhodou řešení je i snadná aktualizace dat (reklamních či dopravních) v LCD pomocí systému dálkového dohledu.
 • standardní komunikační jednotky UCU 4.0 vybavení výkonnou wifi a řídicí jednotkou PC (výběhový zastaralý typ – výroba bude ukončena 2020). Je nahrazen modernějším řešením UCU 5.0x.

Obr. č. 2: Princip nejnovějšího řešení jednotek UCU 5.0x.

Možnosti řešení UCU

Univerzální komunikační jednotky (UCU) vznikly z potřeby zajistit vozidlu nezávislou komunikaci přes GSM sítě s okolím, přičemž logickým řešením bylo využít tuto jednotku i pro veřejnost a zprovoznit přístup cestujících na veřejný internet provozováním veřejné wifi ve vozidlech MHD či linkové dopravy.

Protože univerzální komunikační jednotka musí obsahovat výkonné řízení a operační systém, byla i logicky doplněna o směrovač dat do/z vozidel, čímž je možno využít jednu SIM kartu pro více potřeb nebo použít více SIM karet. Přitom je třeba dbát na vhodné nastavení priorit provozu jednotlivých zdrojů dat (QoS) a potřebné zabezpečení přístupu (SSH spojení).

Existují následující možnosti řešení – samostatné a vestavné:


 • samostatné řešení UCU 5.0 - preferovaný typ komunikační jednotky, která je dále rozšířena o komunikace s jednotkami ve vozidle včetně veřejné wifi pro cestující (vícenásobné SSID), může obsahovat GNSS server, snímání pohybu pomocí senzorů a komunikovat pomocí V2X.

.

 • vestavná jednotka UCU do vnitřních LCD s podporou komunikací (např. typ VCS 215LW), kde je komunikační jednotka integrována do těla LCD displeje a využívá jeho řídicí jednotky,
 • vestavná jednotka UCU 2.0 - samostatný typ komunikační jednotky určený vestavbu do  jiných zařízení, zejména pak tabel VLP, kde umožňuje jejich přímé ovládání z dispečinku (vhodné řešení tam, kde není palubní počítač ve vozidle). Podrobnější popis na vyžádání.

 • samostatné řešení UCU 4.0 (popis viz. dále), kde je základním výstupem wifi pro cestující až s 40 Mbit/s datovým tokem a nezávislým výstupem sběrnice ethernet 100 Mbit/s do vozidla. Je založena na technologii PC. Výroba bude ukončena počátkem 2020.
Princip zapojení
Obr. č. 3: Zapojení jednotky WiFi UCU 4.0x při použití v GSM sítích používajících připojení pomocí APN bodu.

Zapojení WiFi jednotky ve vozidle – ukázka:
Ve vozidle je možno WiFi jednotku pro cestující připojit buď na:

Obr. č. 4: Ukázka samostatného zapojení jednotky UCU 4.0L v tramvaji (povoleno DÚ).

Další rozšiřitelné SW funkce jednotky jsou:

Jednotku UCU x.x je možno spravovat dálkově pomocí “Mediaserveru” (dříve RsWeb). V rámci tohoto programu je možno dálkově vyměnit aplikaci jednotky či změnit nastavení úvodní reklamy. Současně jednotka je schopna provádět a ukládat na “Mediaserveru” následující údaje:

 • statistiky přihlášení cestujících,
 • poměr unikátních uživatelů,
 • TOP navštívených domén,
 • poměr operačních systémů
 • poměr prohlížečů.

V případě potřeby lze WiFi jednotku do vozidla dále rozšířit o SW funkci:

 • šíření reklamního sdělení, tj. po připojení cestujícího na Wi-fi ve vozidle se např. uživateli zobrazí reklamní banner s možností volby vstoupit a odejít. Při volbě možnosti vstoupit se uživatel dostane na reklamou požadované stránky, při volbě odejít má možnost volně surfovat na internetu.
 • on-line přístupu pro vzdálené nastavení reklamních sdělení na první stránce.
 • možnost sledování funkčnosti na dálku – on-line dohled nad zařízením s možností vypnutí zařízení do dalšího spuštění napájení jednotky.
 • sledování zpětné vazby činnosti, tj. vyhodnocování statistik o připojení (kolik lidí se připojilo, z jakých zařízení, v jakou dobu atd..).

Další rozšiřitelné HW funkce:
V případě potřeby lze jednotku dále rozšířit o HW funkci:

 • GNSAS serveru pro ostatní systémy ve vozidle. Přesnost systému 2,5 m – typ SiRF STAR 4 (na vyžádání).
 • Senzory pro snímání pohybu a otřesů ve vozidle.