Komunikační jednotka UCU 5.0

Univerzální komunikační jednotka UCU 5.0

Obr. č.1: Ukázka umístění kompletní jednotky UCU 5.x na autobusu.

Univerzální komunikační centrála vozidla – jednotka UCU  5.0 s podporou wifi do vozidel je nejnovější produkt firmy Herman a jedná se o univerzální komunikační jednotku, kterou si může zákazník sám HW „nakonfigurovat“, tj. lze definovat vybrané funkce, o které má být jednotka doplněna.  Jedná se o univerzální komunikační centrálu vozidla, tj. nezávislé řešení vhodné pro jakýkoliv komunikační systém ve vozidle, přičemž jednotka zajišťuje autorizované přístupy (firewall) a zabraňuje tak útokům z vnější, slouží jako GPS server, snímá dění ve vozidle. Na této jednotce může být spuštěna nezávislá aplikace, která bude řešit sběr dat z vozidla a tyto zasílat na příslušný server.

Jednotka může obsahovat i komunikační funkce dle V2X, směrovače a snímače otřesů, gyroskopu a pod.

Úvod

Základní princip jednotky je na následujícím obrázku:

Obr. č. 2: Uspořádání komunikací vozidla pomocí jednotky UCU 5.0.

Vyráběné typy

Společné parametry Popis
UCU 5.0-C- 2L2WVG jednotka obsahující 2x LTE modem, 2x WiFi s 8x SSID a standardem až ac, s V2X komunikací, s GNSS serverem (GPS a GLONASS), senzory pohybu a otřesů, 2x Ethernet, router a další – kompaktní varianta na střechu vozidla
UCU 5.0 – S – LWVG jednotka obsahující LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, s V2X komunikací, s GNSS serverem (GPS a GLONASS), senzory pohybu a otřesů, 2x Ethernet, router a další – dělená varianta
UCU 5.0 – S – LW jednoduchá jednotka obsahující LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, 2x Ethernet, router a další – kompaktní varianta do vozidla vhodná jako standardní řešení služby Wi-Fi pro cestující
UCU 5.0 – S – LVG Jednotka určená jako RSU pro křižovatky

Parametry

Jednotka má následující základní parametry:

 • Operační systém:    Linux (Debian), RTOS pro systém procesoru v reálném čase
 • Výstupy ethernet:   2x oddělené sítě – např. sítě informačního systému od sítě kamerového systému, z toho 1x Gbit/s
 • Výstup Wifi:             samostatná oddělená wifi síť komunikující dle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (8 nezávislých SSID) s komunikační schopností až 1 Gbit/s
 • Možnost spuštění požadované aplikace – např. čtení na dění na vstupech, na sběrnici IBIS, RS 485, CAN, z tachografu,  apod.
 • Možnost dálkového dohledu na námi dodávaném serveru, příp. lze integrovat do dispečerské aplikace SPRINTER
 • Jednotku lze vybavit i komunikačním modulem V2X dle standardů ETSI G5 - více zde

Při použití dalších rozhraní je nutné doplnit aplikaci o nové funkce spojené s využitím těchto rozhraní. Z důvodů možného vytížení přenosové kapacity LTE je implementování řízení QoS v tomto pořadí priorit:

 1. Dispečerské informace – poloha, stavy vozu, zprávy na LCD displeje
 2. Obraz z kamer ve vozidle (pokud jsou napojeny do vozidlové sítě), pokud si je dispečer vyžádá
 3. Internet pro cestující

Požadavky MSK

Jednotka plně splňuje požadavky na WIFI pro cestující MSK a to včetně návazného vyhodnocovacího SW – citujeme:

Dopravce vybaví dopravní prostředky přístupovými body pro připojení k Wi-Fi, které musí splnit po celou dobu smluvního vztahu následující minimální požadavky:

 1. min. 2 SIM sloty (přepínání mezi SIM v případě nedostatečné síly signálu a přečerpání FUP)
 2. umístění minimálně 2ks SIM karet dvou odlišných mobilních operátorů
 3. podpora IPV4 a IPV6
 4. podpora 2G, 3G, 4G-LTE
 5. připojení min. 50 uživatelů v celém vozidle ve stejnou chvíli
 6. vhodné pro použití ve veřejné dopravě
 7. možnost min. 4 SSID (název SSID i odkaz na úvodní webovou stránku definuje Moravskoslezský kraj)
 8. provoz na 2,4 GHz (navíc možno i 5 GHz)
 9. vzdálená správa přístupových bodů zajistí:
 • centrální nastavení přístupových bodů ve vozidlech, nastavení názvu sítě, úvodní stránky, provozní statistiky, datových limitů na uživatele, filtrování obsahu, upgrade firmware apod.
 • uchovávání provozních statistik přístupových bodů (systémové a provozní logy) po dobu minimálně 3 měsíců a na vyžádání jejich doložení Moravskoslezskému kraji
 • měsíční reporting (export dat v *.csv zasílaný na Wi-Fi portál kraje) zahrnující minimálně následující údaje: stav zařízení, objem přenesených dat, počet uživatelů)