Systém sčítání cestujících

Sčítání cestujících – systém APC

Popis systému APC

Použití systému sčítání cestujících APC

Pro sčítání počtu cestujících ve vozidle (sledování obsazenosti vozidla) jsme vyvinuly systém APC (automatic people/passenger counting), který je určen k evidenci vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků a následnou tvorbu statistik (námi vyvinutý SW ADA – APC Data Analyzer).

Systém sčítání cestujících (sledování obsazenosti vozidla) je vhodný především pro:

  • Sledování počtu cestujících ve vozidle (obsazenost vozidla v různých časových úsecích).
  • Sledování vytíženosti spojů (počet cestujících v průběhu trasy) včetně mnoha aproximací.
  • Sledování vytíženosti zastávek (frekvenční výkaz pro MHD).
  • Případně jako bezpečnostní kamera nade dveřmi.
Na přání je senzor možno upravit pro použití i mimo dopravní prostředky.

Obr. č 1: Možný princip systému sledování obsazenosti vozidel veřejné dopravy osob - APC ve spolupráci s EPIS 4.0x.

Složení námi dodávaného systému APC

Systém sčítání cestujících ve vozidlech (sledování obsazenosti) veřejné dopravy osob (APC) lze dodat ve dvou variantách.

1. Založenou na sledování obsazenosti řízenou z některého z námi dodávaných palubních počítačů do vozidel veřejné dopravy EPIS 4.0x,  EPIS 5FCC či MSP 5.0. Tehdy se systém skládá z:

  1. sledovací jednotky UCP-02 (unit of people counting), případně UCP-01 (výroba byla ukončena 10/2018), která je umístěna nad každými dveřmi vozidla (popis viz. níže),
  2. komunikačního rozvodu dat po vozidle – nejčastěji se používá sběrnice Ethernet včetně specializovaného ethernetovského přepínače, např. ECU-08P0 (případně ECU 08P1 nebo ECU 08P3), který zajišťuje i přímé napájení jednotek a je řízen z palubního počítače. Použití jiných sběrnic pro vozidla – např. RS 485 nebo CAN – je nutné konzultovat.
  3. sčítací jednotky systému – tj. aplikace, která běží na palubním počítači vozidla – např. EPIS  4.0x nebo na EPIS 5FCC, či MSP 5.0. Tato aplikace shromažďuje údaje o počtu cestujících od sledovacích jednotek UCP-01 či nově UCP-02, ukládá je do souboru včetně doplňkových informací (GPS poloha, název zastávky, časy, číslo linky, apod.). Palubní počítač se tak chová jako tzv. datalogger,
  4. komunikačního systému vozidla s dispečinkem - palubní počítač přidává do datové komunikace s dispečinkem po zavření dveří v zastávce nově údaje o počtu cestujících, které privátní radiová síť DP nebo GSM/GPRS/UMTS) přenese on-line na dispečink. Zde je již může zpracovávat dispečerský systém (např. SPRINTER 2015) a provádět z nich statistiky.

2. Samostatný systém APC založený pouze na snímání stavu počtu cestujících jednotkami UCP-01 nebo jednotkami UCP-02. V tomto případě je nutno dohodnout způsob napojení na palubní informatiku, pokud je požadována a způsob přenosu dat na server, kde se budou data zpracovávat. Přenos lze uskutečnit pomocí našeho GSM modemu řady EPG.

Veškeré zpracování snímaného videa probíhá v jednotce UCP-01 nebo UCP-02. Právě díky náročnému zpracování obrazových dat uvnitř jednotky v rámci vícejádrového procesoru není potřeba externí výpočetní jednotka a data z jednotky jsou přímo předávána palubnímu počítači.

Obr. č. 6: Foto jednotky UCP 01 ve vozidle.

Přesnost systémů sčítání cestujících

Pro sčítání cestujících při nástupu a výstupu z vozidla zatím neexistuje žádná norma udávající metodiku měření. S toho důvodu se stále jedná o nejasný ukazatel o přesném počtu cestujících. Záleží tedy na okolních podmínkách a taktéž na chování řidičů na konečných zastávkách.

Na následujícím obrázku je ukázka stavu, který je pro standardní jednotky sčítání cestujících neřešitelný.

Obr. č.3: Neřešitelná situace pro sčítání cestujících.

Obr. č. 7: Neřešitelná situace pro sčítání cestujících.