Software pro analýzu dat – ADA

Software pro analýzu dat – ADA

ADA – je program určený pro vyhodnocování obsazenosti vozidel v hromadné dopravě při použití jednotek UCP-01. Program je jednouživatelský a je určen pro použití zejména v rámci městské hromadné dopravy.

SW ADA (zkratka Apc Data Analysis – dále jen ADA) pro svou funkčnost potřebuje mít přístup k datům z jízdních řádů a datům, které generuje vozidlový palubní počítač EPIS 4.0B (chová se jako nadřazený systém jednotek UCP-01 a shromažďuje data). ADA umožňuje generování statistik z jízd, linek a zastávek. Jednotlivé statistiky lze zobrazovat v podobě grafů nebo v tabulkách. Všechny vygenerované statistiky lze exportovat pro další zpracování ve formátu XLS.

V programu lze také vybrané jízdy, linky a zastávky zobrazit na mopovém podkladu viz Obr.. č.4, kde uživatel může upravovat jednotlivé zobrazované informace včetně změny mapových podkladů a přiblížení.