Řídicí informační systém vozidla MHD – RIS II

Řídicí informační systém MHD – RIS II

V rámci realizace projektu RIS II v DPMB a.s. se podařilo realizovat nový typ informačního systému vozidel MHD, který nemá v ČR obdoby jak rozsahem (bylo namontováno 759 vozidel včetně 38 tramvají KT-8 a 49 tramvají T13, 81 křižovatek, 5 vozoven a dispečink), tak i technickým řešením. Jeho základní vlastnosti jsou:

 • Kombinovaná komunikace s dispečinkem TETRA/LTE
 • Nové řešení dispečinku (SW SPRINTER – verze RIS II) včetně videostěny
 • Palubní počítač EPIS 4.0C3 s 10x vyšším výkonem oproti předchozím řešením a 1 GBit/s ethernetem včetně SSD s dobou náběhu 30 sekund
 • Sledování obsazenosti vozidel s přesností 98% – jednotka UCP 02 (nový typ)
 • Komunikace s řadiči křižovatek pomocí nejnovější technologie V2X s tím, že  současně je schopen funkce i původní radiomodem
 • Automatické stavění výhybek – systém BSV
 • Veřejná Wi-Fi pro cestující (UCU 5.0)
 • Ovládání LCD protokolem EPISNET
 • Čelní nehodová kamera se záznamem
 • Elektronický ukazatel kurzu VLP 0835

Základní komunikační schéma systému

V rámci projektu byly řešeny následující komunikace vozidla:

 1. Datové sítě GSM/LTE –  v rámci vozidla jsou řešeny pomocí komunikační jednotky UCU 5.0 2L2WVG. Jednotka obsahuje 2 LTE modemy se dvěma SIM kartami – každý pro odlišný typ komunikace:
  1. Přes APN, tj. řešení služebních a provozních komunikací pro funkci systému a to jak pro vozidla, dispečery v terénu a pro zastávkové informační panely. APN musí být dimenzována tak, aby nebylo možno vyčerpat tarif běžným provozem.
  2. Veřejný internet, kdy do této sítě se připojují cestující využívající veřejnou wifi ve vozidle poskytovanou jednotkou UCU. V tomto případě musí být nastavena doba přístupu, rychlost připojení a počet stažených dat tak, aby nebylo možno vyčerpat celkový “pool” dat pro všechna vozidla.
 2. Radiovou síť TETRA určenou pro komunikaci hlasu a dat, která je použita pro vozidla MHD, služební a dispečerská vozidla a dispečery v terénu. Pro poziční zprávy je použit princip dynamického časování jejich odesílání.
 3. WiFi sítě ve vozovnách – v tomto případě je vybavení WiFi sítí ve vozovnách dáno 3×3 MIMO o rychlosti 1,5 Gb/s s možností současného přenosu na vozidlo. Vozidlo naopak je vybaveno komunikační Wi-Fi jednotkou s možností komunikovat rychlostí až 866 Mbit/s dle IEEE 802.11ac/abgn. Tomuto výkonu je uzpůsobeno i vozidlo a mezi jednotkou UCU a palubním počítačem je komunikační linka 1 GB/s.
 4. Preference vozidel MHD na křižovatkách založená na novém standardu V2X a podpořená při opravdu velkých vzdálenostech komunikací přes APN GSM. V současnosti je možno využít pro preferenci MHD i stávající řešení pomocí modemů MR900.
 5. Příjem signálu satelitní navigace – GNSS (Global navigation satelite system) a umožňuje zpracování signálů GPS, Glonas a je připraveno i na zpracování signálů Galileo.
 6. Ostatní komunikace vozidla je příjem povelů od nevidomého pomocí integrovaného přijímače obdobného EPNEV 1.13 a automatické stavění výhybek BSV.
 7. Vnitřní komunikace v počítačové síti dle projektu zajišťují:
  1. spojení na jednotlivé vozovny, kde běží služba RADON a zajišťuje nahrávání vozidel,
  2. spojení s nadřazeným dispečinkem CED II – IDS JMK,
  3. načítání mapových podkladů pro dispečink,
  4. poskytuje zdroje dat pro třetí strany.

Obr. č. 1: Základní komunikační schéma RIS II.

Princip uspořádání vozidla

Základní uspořádání vozidla:

Obr. č.2: Obecný princip uspořádání vozidla.

 Nové prvky v systému

V rámci řešení projektu vzniklo několik velmi zajímavých řešení na vozidlech:

 1. Nový komunikační protokol pro ovládání LCD pro cestující - EPISNET, který na základě požadavků od různých provozovatelů v ČR sjednocuje jejich ovládání (dnes je již využíván DPO a.s., DSZO a.s., připravuje se DPMB a.s., Kordis a.s.). Protokol bude zveřejněn na našich stránkách v krátké době.
 2. Virtuální ELP” alias “dynamický označník” ve vozidle. V tomto případě je možno řidiči i cestujícím na vybraných zastávkách zobrazovat odjezdy navazujících spojů na terminálu řidiče či na LCD pro cestující.

  Obr. č.3: Virtuální ELP zobrazený na LCD terminálu řidiče.

 3. Zjednodušená navigace pro řidiče – palubní počítač obsahuje soubor map pro zobrazení polohy.

  Obr. č. 4: Zobrazení mapy a navigace.

 4.  Možnost hlášení systémem TTS – na vozidlo je možno zaslat textovou zprávu a tato bude přečtena.

mm

Příspěvek byl publikován v rubrice Příspěvky, Tiskové zprávy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.