Konečné provedení palubního počítače EPIS 5 FC

Konečné provedení palubního počítače EPIS 5 FC

Po vyrobení prototypové série palubního počítače s odbavením EPIS 5 FCC (na obrázku č.1. vpravo) jsme na základě zkušebního provozu přistoupili k několika změnám v řešení vozidlové řídicí jednotky. Základní změna vzhledu je vidět na následujícím obrázku.

Obr. č.1: Srovnání nové a původní podoby EPIS 5FCC

Obr. č.1: Srovnání nové (vlevo) a původní (vpravo) podoby EPIS 5FCC.

Jedná se o tyto změny:

 1. Z důvodu lepšího výhledu řidiče byla snížena zadní část jednotky včetně pozice LCD zákaznického displeje. Řidič se tak nemusí naklánět, aby lépe viděl vpravo před autobus.
 2. Náklon tiskárny zajistí výstup lístku na horním okraji pravého boku. Toto uspořádání má zvláště výhodu tam, kde je vhodné odbavovací zařízení „zapustit“ do palubní desky.
 3. Na přání je možno dodat elektronické uvolnění přístupu k papíru tiskárny – řidič tak nepotřebuje klíč k zámku a víko je uvolněno příkazem z ovládacího menu.
 4. Nové uspořádaní (elektrické i mechanické) umožní dodání jak kompaktní, tak i dělené varianty. U dělené varianty je možno řídicí jednotku s tiskárnou umístit na palubní desku do prostoru nástupu cestujících a LCD ovládací terminál pak na palubní desku do blízkosti řidiče. Propojení obou dílů je provedeno pomocí jednoho kabelu s konektory RJ 45.
 5. Z důvodu výroby autobusů s pokovenými skly, kdy se výrazně komplikuje příjem GPS signálu a GSM komunikace, byl upraven základní vstupní konektor a byl sjednocen s moduly sledování polohy, např. MSP 5.0. Jednotky MSP 1.1MSP 5.0 (vyrobeno více jak 1000 kusů) je tak možno zaměnit za palubní počítač EPIS 5 FC. Antény je tak možno vyvést mimo řídicí jednotku, např. na střechu vozidla a zajistit tak správnou funkci obou zařízení.
 6. Byl snížen „šuplík“ na peníze (volitelná položka) tak, aby lépe vyhovoval potřebám zástavby i řidičům a umožnil lepší manipulaci s penězi.
 7. Byla zprovozněna základní komunikace s dispečinkem dle námi vytvořeného standardu při budování dispečinku IDP (Integrovaná doprava Plzeňska).
 8. Bylo integrováno řízení vnějších informačních tabel pomocí standardního IBISu, námi definovaného tzv. rychlého IBISu či Ethernetu. U LCD pro cestujících je komunikace na sběrnici ethernet s možností dálkového řízení poskytovaných informací.
 9. Byla zprovozněna „černá skříňka“ na transakce, kde tyto jsou nahrávány do speciální napěťově oddělené paměti. V případě poruchy či poškození systému je možné servisně data obnovit.
 10. Palubní počítač s odbavením byl vybaven kompletním logováním akcí i chybových hlášení (např. chybějícími zvuky, apod.).
 11. Součástí každého záznamu o transakci je i poloha GPS. Tento systém pomůže odhalit řidiče, které prodávají falešné jízdenky.
 12. A mnoho dalších úprav.
Protože mechanická koncepce je již úplná, přistoupili jsme k zadání výroby lisovacích forem tak, aby bylo možné obě varianty EPIS 5 FC (kompaktní i dělenou) vyrábět od října 2014.
Obr. č.2: Finální verze mechaniky EPIS 5FCC

Obr. č.2: Finální verze mechaniky kompaktního provedení EPIS 5FCC.

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.