Preference vozů ZZS v Ústí nad Labem

Pilotní provoz preference vozů ZZS v Ústí nad Labem

Od října 2020 je v provozu testovací nasazení preference vozů ZZS v Ústí nad Labem. Ve spolupráci se společností NTD a zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje jsme vybavili 2 křižovatky jednotkami RSU a jednu ambulanci jednotkou OBU. Druhá ambulance bude instalována tento týden.

Stejně jako v případě HZS v Brně i zde je komunikace V2X zabezpečená a použité certifikáty jsou uznané na evropské úrovni. Je tak zabráněno neoprávněnému zneužití. Navíc je využita hybridní komunikace, kdy zprávy jdou jak přes V2X, tak přes LTE připojení. Takto je zajištěna maximální spolehlivost systému.

Díky tomu, že obě křižovatky s RSU jsou blízko krajské nemocnice, je preference hodně využívána. Od spuštění projektu byla preference na každé z křižovatek aktivována více než 1000x. Z hlediska vytížení se pravděpodobně jedná o nejvíce využívané křižovatky v ČR.

Obě RSU jednotky jsou připojeny k řadičům Cross. Kromě preference vozů ZZS tak umožňují preferenci vozů Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Navíc RSU vysílají signální plán řadiče křižovatky, takže jakákoliv vozidla s V2X mohou tento plán přijmout.

Tento týden dojde ke spuštění preference vozů MHD. Pak bude pilotní provoz nabízet v podstatě kompletní sadu dnes využitelných městských C-ITS služeb.

zzs-usti