Projekt “Pivní tramvaj”

Projekt “PIVNÍ TRAMVAJ”

Realizace systému

Naše firma se podílela na realizaci projektu DPMB a.s. tzv. “pivní tramvaje”. Do této speciální tramvaje jsme dodávali vnitřní audio/video systému. Ten se skládá z upraveného řídicího palubního počítače EPIS 4.0A, ze tří LCD displejů pro cestující – VCS 185A, z ethernetovského přepínače ECU-8P a dalších instalačních komponentů. Pro tento systém jsme vyvinuli nový ovládací program jak pro palubní počítač – aplikace pro řízení audiovizuálních programů a pro LCD displeje pro cestující. Systém multimediálního přehrávače je zvláštní novým způsobem synchronizace přehrávání filmů v jednotlivých LCD displejích.

Princip ovládání audiovideo systému “pivní tramvaje”

Dodávaný systém pro pivní tramvaj představuje standardně dodávaný systém palubního počítače – EPIS 4.0A, terminálu s 8″ barevnou dotykovou obrazovkou – EPT 4.08 spolu s doplňujícími komponenty jako je 8. portový fast ethernet switch s řízeným napájením portů TPoE* – ECU8P a sadou vozidlových 18,5″ LCD displejů pro cestují – VCS 185A. Jako doplňující prvek v námi dodávaném systému je i bezdrátový náhlavní mikrofon který je propojen s našim palubním počítačem.

Obr. č.5: Umístění ovládacího terminálu palubního počítače v pivní tramvaji

Obr. č.5: Umístění ovládacího terminálu palubního počítače v pivní tramvaji

Odlišností od standardně dodávaného palubního systému je upravený systém palubního počítače kdy se systém chová jeko multimediální přehrávač vybavený audio vstupy a výstupy. Z toho důvodů má systém i zcela přepracovanou ovládací obrazovku, tak aby byl pro obsluhu co možno nejjednodušší viz: následující obrázek.

Hlavní obrazovka řídícího systému pivní tramvaje.

Obr. č.6: Hlavní obrazovka řídícího systému pivní tramvaje.