Informační systémy a řízení dopravy

Informační systémy a řízení dopravy

Současné řešení kompletních dohledových systémů pro dopravní společnosti je zobrazeno na následujícím obrázku. V tomto případě je to řešení komunikací prováděno buď pomocí GSM komunikací (nyní již zejména s UMTS nebo LTE), nebo radiovými sítěmi (analogová síť, digitální síť, TETRA) nebo kombinovaným provozem (páteřní komunikace je radiová nezávislá na GSM operátorech) s doplňkovou komunikací GSM pro odesílání většího množství dat (odbavení, reklama, dopravní sdělení) – viz. následující obrázek.

Uspořádání SW od firmy Herman pro dopravní společnosti.

Výše uvedený obecný systém se skládá z:

Dále jsou popsány následující části systému:
  • Dispečerské systémy – řídící a dohledové systémy určené pro vozidla MHD a VLP včetně rozšíření o řízení elektronických zastávkových panelů.
  • Radiové komunikace – způsoby bezdrátových komunikačních technologií používaných u dopravních prostředků a elektronických informačních panelů mezi sebou a dispečinkem.
  • Vozovny a nahrávání vozidel – řešení pro řízení vjezdu vozidel do vozoven a jejich bezdrátovou komunikaci v prostoru vozoven.
  • Terminály a zastávky – Elektronické informační panely pro informování cestujících. Elektronické informační LED i LCD panely.
  • Preference MHD – zajištění přednosti pro vozidla veřejné přepravy osob na křižovatkách