Klávesnice pro BSV

KLÁVESNICE PRO BSV

Klávesnice BSV-KB 0X

Klávesnice BSV KB-03

Obr. č.1: Klávesnice BSV KB-03

Klávesnice pro stavění výhybek BSV-KB 0xslouží pro zadávání kódu cíle trasy, linky a evidenčního čísla vozidla městské hromadné dopravy. Je propojena s vysílací jednotkou vozidla určenou pro stavění výhybek (např. BSV-TR 10, BSV-TR12 či jinými) prostřednictvím rozhraní RS-485 .  Klávesnice umožňuje jak automatické stavění, tak i stavění ruční pomocí tlačítek. systém vyžaduje “inteligentní” řídící jednotky výhybky( např. BSV-PU 03 nebo nově připravovanou BSV-PU 04 – uvedena na trh v listopadu 2007).

Princip automatického stavění pomocí jednotky klávesnice:

Řidič na konečné stanici zadá linku a cíl do příští stanice. Tato linka a cíl je vysílána v průběhu jízdy vozidla a veškerá inteligence je soustředěna do výhybky, která na základě těchto údajů přestaví výhybku. Na další konečné pak zadá zjednodušeně pouze příkaz “jízda zpět” a není nutno zadávat úplná data. U systémů s oboustrannou komunikací je možno na konečné stanici zaslat příkaz “jízda zpět” automaticky z výhybkového systému. Řidič poté nemusí na systém “sahat”. Pokud nejsou údaje zadány, je vysílána cílová stanice 0000, na kterou nesmí výhybky reagovat, pouze se zablokují.

Pro vstup do režimu editace kódu cíle slouží klávesa SHIFT. Po jejím stisknutí je zobrazen minulý kód cíle, displej bliká. Ten lze buď přepsat novým kódem cíle nebo je možno jej potvrdit klávesou ENTER. V případě stisknutí klávesy ENTER, stává se zobrazený údaj platným aktuálním kódem cíle (tj. “jízda zpět”). V případě stisknutí klávesy 0 – 9 dochází k zadávání nového kódu cíle – na prvních třech pozicích displeje zleva se zobrazí nuly, vpravo číslice stisknuté klávesy. Další stisknuté číslice se plní zprava. Zadaný kód cíle se potvrzuje klávesou ENTER. V případě dalšího stisknutí klávesy SHIFT v režimu zadávání kódu cíle je restartován režim zadávání kódu cíle – je opět zobrazen minulý kód cíle, který je možno přepsat nebo potvrdit. Pokud v režimu zadávání kódu cíle nedojde ke stisku klávesy po dobu 10 s, jednotka klávesnice KB 10 přechází do normálního operačního režimu, kdy je zobrazen aktuální vysílaný kód cíle, který se případně střídá s chybovým hlášením.

Princip manuálního stavění z jednotky klávesnice:

Klávesnice má vyznačeny šipky na klávesách 2,4,6 a 8. Pokud řidič za běžného provozu zmáčkne příslušnou klávesu (2,4 či 6), začne systém vysílat po předem nastavenou dobu kód této klávesy (např. 1 minutu). Po uplynutí této doby se systém vrátí zpět na automatické stavění.

Tato situace je naznačena na následujícím obrázku, kdy řidič tramvaje přijíždí na konečnou stanici a musí vybrat na kterou kolej pojede. tehdy stiskne příslušné tlačítko a na displeji klávesnice se objeví symbol příslušného povelu (šipka se skládá ze svitu tří displejů – viz. obr.). Po dobu svitu symbolu stavění je vysílán kód manuálního stavění a řidič se nemusí soustředit na přesnou polohu přijímací cívky. Po uplynutí nastavené doby v konfiguraci jednotky se systém sám vrátí k automatickému stavění.

Ukázka použití manuální stavění výhybky na konečné stanici

Obr. č.2: Ukázka použití manuální stavění výhybky na konečné stanici

Technické parametry pro BSV-KB 03:

 • 4-násobný 15-ti segmentový LED displej (červený nebo zelený)
 • 12-ti tlačítková numerická klávesnice
 • komunikační rozhraní RS 485 pro řízení vysílací jednotky (např. BSV-TR 21, u KB 01 i pro konfiguraci)
 • Napájecí napětí klávesnice – 10V – 36V
 • Napájecí proud – od 50 mA (závisí na napájecím napětí)
 • Pracovní teplota - od -25°C do +60°C
 • přidána externí sběrnice RS 485 pro komunikaci s vozidlovou sběrnicí informačních systémů
 • 4x jednobitový vstup 24V oddělený optrony (např. pro externí tlačítka stavění)
 • 1 jeden vstup analogový
 • 3x jednobitový obecný výstup (do proudu 300mA, špičkově 700 mA, doplněn elektronickou pojistkou)
 • rozhraní USB pro konfiguraci a výměnu firmware
 • možnost osazení obvodem RTC (real time clock)

Indikace chybových a vnitřních stavů vysílacího systému, nastavení systému

Zapojení jednotek klávesnice BSV-KB 03.

Obr. č.3: Zapojení jednotek klávesnice BSV-KB 03.

Jednotka klávesnice indikuje jak vlastní (interní) chyby, tak i chyby vysílací vozidlové jednotky BSV-TR 10, BSV-TR 12 a dalších. Současně je možno pomocí klávesnice vyčítat a nastavovat parametry vysílací jednotky (např. výstupní vysílací výkon). Pokud je detekována interní chyba jednotky KB 0x, je zobrazován prioritně tento chybový kód. Případná chyba vysílací vozidlové jednotky je zobrazována jen v případě, že není interní chyba BSV-KB 0x. Pokud není detekována chyba ani jedné z jednotek, chybový kód není zobrazován vůbec – tzn., že trvale svítí aktuální kód cíle.

Význam bitů interního chybového kódu je následující:

 • 0. bit chyba vysílacího modemu
 • 1. bit chyba digitálního potenciometru
 • 2. bit chyba vysílací cívky 1
 • 3. bit chyba vysílací cívky 2
 • 4. bit chyba komunikace s klávesnicí
 • 5. – 6. bit rezerva