Zobrazovací jednotky výhybek

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY STAVU VÝHYBEK

Signalizační lampy stavu výhybek – BSV-LM xx

Signalizační lampy zobrazují okamžitý stav výhybky, to je, zda je výhybka přestavěna nebo se přestavuje, je-li blokována (zvolený směr bliká) či je v poruše. Signalizační lampy jsou konstruovány tak, aby nebyly záměnné se silničními semafory. S řídicí jednotkou výhybkové skříně komunikují pomocí sériové linky s proudovou smyčkou nebo pomocí sběrnice RS 485 (příp. pomocí jednobitových vstupů – na zakázku). Lampy jsou rozděleny na 12 segmentů vysokosvítivých LED diod a každý segment je ovládán samostatně přímo z řídící jednotky skříně výhybky. Tím je zajištěna velká variabilnost zobrazovaných symbolů signalizačních lamp, které tak mají univerzální použití (např. není třeba vybírat typ pro výhybku).

Objednací kód Typ signalizační jednotky
7227.LM03I Y BSV-LM 03I Y – Signalizační lampa žlutá s proudovou smyčkou
7227.LM03I R BSV-LM 03I R – Signalizační lampa červená s proudovou smyčkou
7227.LM03I Y/B BSV-LM 03I Y/B – Signalizační lampa žlutá s frontou (modrá tečka), proudová smyčka
7227.LM03I R/B BSV-LM 03I R/B – Signalizační lampa červená s frontou (modrá tečka), proudová smyčka
7227.LM03R B/W E BSV-LM 03R B/W E – Signalizační lampa modrá s frontou (bílá tečka), RS 485
7227.LM03R Y/B E BSV-LM 03R Y/B E – Signalizační lampa žlutá s frontou (modrá tečka), RS 485
7227.LM04R Y/B E* BSV-LM 04R Y/B E – Signalizační lampa žlutá s frontou (modrá tečka), RS 485

*) u verze BSV-LM 04 jsou použity SMT LED s čočkou = vyšší svítivost. 

Signalizační lampa BSV-LM 03.

Signalizační lampa BSV-LM 03.

Rozložení segmentů signalizační lampy.

Rozložení segmentů signalizační lampy.

Vlastnosti jednotky typu BSV-LM 03 nebo BSV-LM 04
Napájecí napětí +10 V až +30 V (řízeno obvodem SEPIC)
Odebíráný výkon max. 5 W (24 V / 220 mA při plném svitu všech LED)
Ochrana proti přepólování ano
Svítivost bodu min. 3500 mCd
Regulace jasu bodu 4 úrovně svitu dle okolního světla
Počet segmentů k rozsvícení 12
Automatické nastavení jasu ano
Typ sériového přenosu dat I – proudová smyčka, R – RS 485
Komunikační rychlost proudové smyčky 4 800 bit/s
Dosah proudové smyčky 100 m
Teplotní rozsah -30°C až +70°C
Jednotka splňuje podmínky dvojí izolace ano
Uchycení lampy horní či dolní
Mechanické rozměry (V x Š x H) 235 x 335 x 220 [mm]

Jednou z výhod je nízká energetická náročnost a široký rozsah pracovních napětí. Signalizační jednotka je připravena i pro provoz z +12 V akumulátorů či +24 V zdrojů. Jednotka má schopnost samonastavení – při zapnutí se sama nastaví na 20 mA na segment.

Pro zajištění viditelnosti signalizovaného symbolu v různých intenzitách světla obsahuje signalizační lampa regulaci svitu ve čtyřech krocích (tma, zataženo, polojasno, slunečno). Ta je provedena časovým multiplexem. Součástí signalizační lampy je proto i čidlo na snímání intenzity světla.

Stavy lampy – základní signalizace směrů:

Standardní režim zobrazovaných informací na lampě BSV-LM 03 či BSV-LM 04 je režim semafor, kdy jsou zobrazovány stavy či směry nastavení výhybky:

  1. směr rovno,
  2. směr do odbočky vpravo,
  3. směr do odbočky vlevo,
  4. tečka fronty (modrá či bílá) znamená existenci pořadí trolejbusů ve frontě – je vždy doplněna signalizací aktuálního nastavení výhybky (vlevo, rovno, vpravo, porucha). Použije se u trolejbusů, kde umožní průjezd více trolejbusů na jednu “zelenou” a po odhlášení prvního trolejbusu se výhybka přestaví pro průjezd druhého trolejbusu. Tečka fronty svítí tehdy, jsou-li ve sledovaném úseku dva a více trolejbusů.

 

Stavy lampy – signalizace chybových stavů:

Tyto stavy nastávají v případě poruchy výhybky, nebo jsou-li problémy se stavěním výhybky. Možné chybové stavy:

  1. zákaz vjezdu na výhybku, která má nedovřené kontakty přepínačů nebo jsou přerušeny vodiče,
  2. zákaz vjezdu na výhybku – kontakty dávají směr proti sobě, tj. každá výhybka trolejbusu je jinak nastavena.
Zákaz vjezdu na výhybku - chyba dovření.

Zákaz vjezdu na výhybku - chyba dovření.

Zákaz vjezdu na výhybku - chyba kontaktů.

Zákaz vjezdu na výhybku - chyba kontaktů.

Stavy lampy – dynamické děje při přestavování:

Blikající symbol směru znamená blokování výhybky pro dobu stavění. Po tuto dobu nelze přestavět výhybku, popř. nelze zadat ani pokyn k přestavění.

  1. blikající symbol směru vpravo při stavění vpravo,
  2. blikající symbol směru vlevo při stavění vlevo,
  3. blikající symbol směru rovno při stavění rovno,
  4. bliknutí tečky – výhybka se přestavuje (stav mezi změnou polohy kontaktů při změně směru)
Blikající symbol směru vpravo.

Blikající symbol směru vpravo.

Blikající symbol směru vlevo

Blikající symbol směru vlevo

Blikající symbol směru rovno.

Blikající symbol směru rovno.

Výhybka se přestavuje.

Výhybka se přestavuje.