Řídicí jednotky výhybek

Řídicí jednotky výhybek

Řídící jednotky výhybek – BSV PU

Řídící jednotka výhybky BSV PU-03 se umisťuje do řídící skříně elektroniky výhybky a umožňuje přímo řídit jednoduché či dvojité výhybky ve všech režimech stavění:

  • tlačítkem „rovno – do odbočky“
  • třítlačítkovým „vlevo – rovno – vpravo“
  • automaticky dle pozice či linkovým vedením
  • změnové řízení (pro tramvaje nepoužito)

Informaci o směru stavění či o přítomnosti neutrálního kódu přijímá od jednotky BSV-TR 01R. Jednotku lze použít pro úplné ruční stavění výhybky, protože lze k ní připojit i blokovací zařízení či kontakty indikující průběh stavění.

Objednací kód Typ jednotky Cena
7224.PU03E.R BSV PU-03 E – ruční osazení – řídící jednotka pro tramvajové výhybky na dotaz
7224.PU03E2 BSV PU-03 E2 – řídící jednotka pro dvojité tramvajové výhybky (proudová smyčka) na dotaz
7224.PU03M.R BSV PU-03 M – ruční – řídící jednotka výhybky s komunikace RS 485 na dotaz
7224.PU03MD BSV PU-03 MD – řídící jednotka výhybky (pro DTMV) – RS 485 na dotaz
7224.PU03MM BSV PU-03 MM – řídící jednotka výhybky (Athény) na dotaz
7224.PU03MO BSV PU-03 MO – řídící jednotka výhybky (DPO a.s.) – RS 485 na dotaz
7224.PU03MQ BSV PU-03 MQ – řídící jednotka výhybky (Lyon) na dotaz
7224.PU03TB BSV PU-03 TB – řídící jednotka pro trolejbusové skříně (proudová smyčka) na dotaz
7224.PU03TBKM BSV PU-03 TBKM – řídící jednotka pro trolejbusovou skříň BSV-S 14 na dotaz
7224.PU03TBKS BSV PU 03 TBKS řídící jednotka pro trolejbusovou skříň BSV-S 13 na dotaz
7224.PU03TBQ BSV PU-03 TBQ – řídící jednotka trolejbusové skříně s frontou na dotaz
Jednotka BSV PU-03E

Obr. č.1: Jednotka BSV PU-03E

Vlastnosti jednotky BSV-PU 03E:
4 x výstupní přepínací relé pro spínaní elektroniky výhybky 24V/1A nebo 125V/0,5A
maximální spínací napětí 125 VAC
izolace mezi cívkou a kontaktem 1000V
teplotní rozsah -30°C až 70°C
ochrana proti přepětí a přepólovaní napájecího napětí a napětí z proudové smyčky
12 x jednobitový neizolovaný vstup (aktivní, je-li připojen k nule)
možnost připojení přihlašovací a odhlašovací cívky 2x smyčka
napájecí napětí +16V až 36V
komunikace s nadřízenou jednotkou (jedna z možností) IBIS, RS 232 nebo RS 485
trvala izolace rozhraní RS 485 (je-li použito) 750 V

Definice typu výhybky

Jednotka BSV-PU obsahuje DIP přepínač s označením „typ výhybky“. Ten definuje, jestli se jedná o levou výhybku nebo pravou výhybku. Stav tohoto přepínače je rozhodující v okamžiku, kdy SW jednotky BSV-PU 0x provádí dekódování přijatého stavěcího pokynu „rovně“ či „do odbočky“. Na základě stavu přepínače pak dává povel příslušnému relé – „stav doleva“ či „stav doprava“. Jinými slovy přepínač určuje ROVNĚ = VPRAVO nebo ROVNĚ = VLEVO. Stejně tak to platí pro přijatý směr „do odbočky“. Pokud je přepínač v poloze OFF, jedná se o pravou výhybku, tedy směr ROVNĚ = VLEVO, DO ODBOČKY = VPRAVO. Je-li přepínač v poloze ON, jedná se o levou výhybku, kdy směr ROVNĚ je vždy překódován na VPRAVO, směr DO ODBOČKY je identický se směrem DOLEVA.

Definice typu výhybky – pravá a levá výhybka

Obr. č.2: Definice typu výhybky – pravá a levá výhybka

Řídící jednotky motorů výhybek – BSV ZS

Objednací kód Typ jednotky
7225.ZS03M BSV ZS 03M – Řízení motoru trolejbusových výhybek
7225.ZS04 BSV ZS 04 – Řízení motoru trolejbusových výhybek
7225.ZS04b BSV ZS 04b – Řízení motoru trolejbusových výhybek