Přijímací smyčky a přijímače

Přijímací smyčky a přijímače bezkontaktního stavění výhybek

Obecné vlastnosti přijímacích jednotek BSV TR a RC

Přijímací jednotky typu BSV-TR xx slouží k bezdrátovému přijmu signálu vysílaného z vozidla. Jednotky systému BSV pracují ve volném pásmu dle generální licence č. GL-30/R/2000 vydané ČTÚ 21.11.2000 pod č.j. 502500/2000-613 s přenosovou rychlostí 1200 bit/s (AM) nebo 4800 bit/s (FM) na frekvenci v pásmu 120 kHz.

V současné době vyrábíme následující přijímače
přijímače amplitudové modulace BSV-TR 01R nebo BSV-TR 01RI (s izolací 6 kV)
přijímače frekvenční modulace BSV-TR 15 (nahrazuje BSV-TR 11 a BSV-TR 13)
přijímače frekvenční a amplitudové modulace BSV-TR 15 AM (nahrazuje BSV-TR 11 AM a BSV-TR 13 AM)

Základní zapojení přijímací části signalizace od vozidla pro výhybku

Vzdálenosti stavěcí induktivní smyčky od výhybky musí být dostatečná vzhledem k reakci řidiče na případné špatné nastavení výhybky, rychlosti vozidla a polohy vysílače BSV na vozidle. Tato minimální vzdálenost stavěcí smyčky od výhybky je 20 m (platí pro tramvaje i trolejbusy).

Základní zapojení výhybkové části pro elektrické dráhy.

Obr. č.1: Základní zapojení výhybkové části pro elektrické dráhy.

Přijímací indukční smyčky BSV-RC 0x

Jsou určeny pro zprostředkování přenosu informace z vozidla k řídící jednotce BSV PU-03 ve výhybkové skříni BSV S-15 pro trolejbusy anebo jako sdělovací zařízení pro tramvajové řídicí systémy. V blízkosti smyček je nutno umístit přijímač BSV TR-xx určený pro zpracování vysokofrekvenčního signálu smyčky a převádějící tuto modulaci na signály rozhraní RS 485 či proudové smyčky, které jsou přijaty řídící jednotkou výhybkové skříně. Indukční smyčky se vyrábějí v několika provedeních, lišících se především použitím pro trakce – tramvaje, trolejbusy a autobusy.

Objednací kód Typ jednotky Cena
72231.RC01A BSV-RC 01A – Cívka přijímací trolejbusová (standard 65cm – nevyrábí se) na dotaz
72231.RC01B BSV-RC 01B – Cívka přijímací trolejbusová (standard 120cm) na dotaz
72231.RC01C BSV-RC 01C – Cívka přijímací trolejbusová (standard 150cm) na dotaz
72231.RC04 BSV-RC 04 – Cívka přijímací kolejová do živičného povrchu na dotaz
72231.RC05.2510-70 BSV RC 05.2510-70 cívka přijímací do vozovky (celková délka 700 cm pro autobusy) na dotaz
72231.RC06 BSV-RC 06 – Cívka kolejová přijímací do štěrku na dotaz
72231.RC07 BSV-RC 07 – Cívka kolejová přijímací do panelu na dotaz

Přijímací trolejbusová smyčka BSV-RC 01x

Tato cívka se umísťuje nad trolej trolejbusového vedenína dva izolační držáky umístěné na krajích cívky. Držáky cívky jsou vyráběny z odolného plastu. Celkem jsou vyráběny 3 druhy dle velikosti cívky (od délky 65 cm do 150 cm). Z hlediska rychlosti vozidel projíždějících pod cívkou se jeví pro AM modulaci (rychlost přenosu rámce 50 milisekund) typ BSV-RC 01B a pro pojízdné rychlosti okolo 60 km/h pak typ BSV-RC 01C. Cívka musí být naladěna do rezonance pomocí vstupních obvodů jednotky BSV-TR 01x nebo BSV-TR 1x. Např. její rozměry jsou pro BSV-RC 01B cca 135 x 1240 cm.

Cívka přijímací trolejbusová - typ BSV-RC 01B.

Obr. č.2: Cívka přijímací trolejbusová - typ BSV-RC 01B.

Přijímací tramvajová smyčka BSV-RC 04

Přijímací cívka BSV-RC 04 je určena pro umístění uprostřed drážního tělesa – mezi kolejemi. V asfaltovém povrchu směrem k příjezdu tramvaje je nutno provést drážku o šíři 2,5 cm a to do hloubky cca 12cm, do které bude vložena přijímací cívka BSV-RC 04. Ta je provedena vinutím kabelu umístěným v umělohmotné hadici (husím krku) HSFX 16 mm. Průchod vývodů z cívky do ocelového krytu je ochráněn silikonovým tmelem. Drážka je poté zalita certifikovanou hmotou pro asfaltové povrchy.

Princip umístění kolejové přijímací cívky tramvajové - BSV-RC 04 do živičného povrchu.

Obr. č.3: Princip umístění kolejové přijímací cívky tramvajové - BSV-RC 04 do živičného povrchu.

Na následujícím obrázku je zachyceno rozložení indukční smyčky při její montáži do živičného povrchu.

Ukázka provedení přijímací cívky BSV-RC 04 v živičném povrchu.

Obr. č.4: Ukázka provedení přijímací cívky BSV-RC 04 v živičném povrchu.

Přijímací autobusová smyčka do vozovky – BSV-RC 05

Přijímací smyčka autobusová BSV-RC 05 je určena ke sledování průjezdů autobusů nad danou pozicí. Jsou umisťovány zejména do vjezdů vozoven a na zastávky, kde sledují stání autobusů. Jejich rozměry jsou voleny dle velikosti sledovaného místa. POstup jejich montáže je obdobný jako u předchozích cívek BSV-RC 05, tj. drážka je po položení indukční smyčky zalita certifikovanou hmotou pro namáhané lokality, příp. rychlotuchnoucím betonem (méně namáhaná místa).

Nejčastější rozměry indukční smyčky jsou 2,5 m x 1,0 m (d x š), která dobře pokryje požadovanou plochu. Tento typ má uznačení BSV-RC05.2510-70. Přívodní kroucená dvojlinka může mít délku do 5 m.

Cívka přijímací do vozovky (autobusová) - BSV-RC 05.

Obr. č.5: Cívka přijímací do vozovky (autobusová) - BSV-RC 05.

Přijímací indukční smyčka kolejová do štěrku – BSV-RC 06

Přijímací cívka BSV-RC 06 umístěná v sestavě BSV-RS 06 je určena pro použití na samostatném drážním tělese a je položena nad betonové či dřevěné pražce nesoucí koleje. Přijímací cívka je umístěna do plastového pouzdra, které obsahuje cívku BSV-RC 06 a přijímač s demodulátorem BSV-TR 01RI nebo BSV-TR 15AM.

Skládá se ze dvou částí – plastového pouzdra vyrobeného ze tří plastových desek o tloušťkách 15, 20 a 15 mm. Prostory mezi jednotlivými deskami jsou před stažením sřouby potřeny silikonovým tmelem. Cívka BSV-RC 05 je poté vložena do drážky vzniklé v prostředním plastové desce. Vývod vodiče z cívky je proveden pomocí umělohmotné hadice HSFX – průměr 12 mm na straně dle použití v kolejišti. Všechny průchody jsou utěsněny silikonovým tmelem. Kryt cívky se uchycuje pomocí zemní tyče zaražených do drážního tělesa.

Základní údaje
Rozměry 195 x 560 x 50mm
Hmotnost cca 8 kg (dle kovového trnu)
Rozsah teplot -40°C +85°C
Klimatická odolnost stupeň krytí IP67
Cívka přijímací kolejová - štěrkové podloží - BSV-RC 06.

Obr. č.6: Cívka přijímací kolejová - štěrkové podloží - BSV-RC 06.

Přijímací tramvajová smyčka BSV-RC 07

Přijímací cívka kolejová BSV-RC 07 je navržena speciálně pro betonové panely, které jsou již výřezem přizpůsobeny pro vložení této cívky do připraveného otvoru. Poté je cívka zalita vhodnou hmotou a přijímač je umístěn do blízké kovové ochrané krabičky či do středu “odvodňovače”.

Přijímače indukčních smyček BSV TR-xx

Přijímače indukčních smyček jsou zařízení určené k příjmu a demodulaci vysokofrekvenčního signálu z přijímacích indukčních smyček BSV RC-0x na datový tok vhodný pro řídící jednotku BSV PU-0x. Ovládací a indikační prvky přijímačů nejsou při běžném provozu přístupné. Jejich konfigurace se provádí při montáži.

Objednací kód Typ jednotky Cena
7223.TR01RI BSV-TR 01 RI – vysokofrekvenční demulátor samostatně (izolovaný přijímač) na dotaz
7223.TR15c-AM BSV-TR 15c-AM – přijímač ind. smyčky izolovaný s FM i AM modulací na dotaz
7223.TR15c.K BSV-TR 15c.K – přijímač ind. smyčky izolovaný s FM v krabičce na dotaz

Přijímač indukční smyčky BSV-TR 01 – Amplitudová modulace AM

Přijímač BSV-TR 01 je navržen pro příjem signálu z vozidla vysílaného amplitudovou modulací. Přenosová rychlost amplitudové modulace je 1200 bit/s. Z důvodu snižení rušení přijímaných dat jsou nyní přijímače dodávány pouze v izolovaném provedení BSV-TR 01 RI.

Přijímací jednotka BSV-TR 01R selektivně přijme a poté demoduluje vysokofrekvenční signál na datový tok vhodný pro BSV-PU 0x. Citlivost přijímací jednotky je zvýšena vstupním zesilovačem. Maximální vzdálenost mezi řídícími jednotkami a přijímací jednotkou BSV-TR 01R je 100m. Jednotky BSV-TR 01RI se umisťuje do krabičky z polykarbonátu ABS barva šedá, krytí IP 65.

Parametry přijímače BSV-TR 01 RI se zvýšenou izolací
Modulace přijímaného signálu amplitudová modulace – AM
Komunikační rychlost 1200 bit/s
napájecí napětí (dle EN 50155) +24V (min. 18V, max. 36V)
trvalý odběr proudu cca 25 mA
ochrana proti přepólování ano
zapojení sériové linky proudová smyčka
dosah proudové smyčky 100m
teplotní rozsah -25°C až +60°C
vyhřívání kritických částí jednotky ano
aktivace topení od +7°C
krytí jednotky ve vnějším provedení IP 65
Mechanické rozměry: 115 x 65 x 40 mm

Jednotky BSV-TR 01R se umisťují do krabičky z polykarbonátu ABS barva šedá, krytí IP 65.

Zapojení konektoru K300

pin Funkce Popis vstupů/výstupů konektoru
1. Rx/Tx- záporný vodič sběrnice RS 485
2. Rx/Tx+ kladný vodič sběrnice RS 485
3. GND zem jednotky
4. +24V napájecí vstup do jednotky
5. GND zem pro komunikaci po RS 485

Přijímač indukční smyčky BSV-TR 15 AM – frekvenční i amplitudová modulace

Přijímač BSV-TR15 je modernizovaný model přijímače BSV TR-11 či BSV TR-13. Oproti starším modelům lze přijímač osadit modulem pro amplitudově modulovaný signál (AM) a umožnit tak příjem frekvenčně modulovaného signálu FM i amplitudově modulovaného signálu AM. Je tak vhodný pro přechodové období v přechodu od staršího typu modulace AM k novějšímu FM. Při příjmu FM signálu přijímá jednotka vyšší přenosovou rychlost – 4800 bit/s.

Jednotky přijímačů BSV TR-15 se liší od BSV TR-01 tím, že mají obsažen procesor, a proto sami navíc provádějí dekódování přijatého signálu (vnější mechanické rozměry jsou stejné). Komunikace s nadřízenou jednotkou výhybky (obvykle BSV-PU 0x) probíhá pomocí sběrnice RS 485. Jednotka též umí změřit sílu signálu projížděného vozu a teplotu v krabičce.

Parametry přijímače BSV-TR 15 AM
Modulace signálu frekvenční (FM)) i amplitudová modulace (AM)
Komunikační rychlost 1200 bit/s(AM)) nebo 4800bit/s(FM)
Vnější rozměry (W x H) 115 x 65 x 40 mm
Provozní teplota od -20°C do +70°C

Zapojení konektoru přijímací cívky: K100

pin Funkce Popis
1. L1 vodič cívky
2. L2 vodič cívky – zde není nutno provádět orientaci
3. GND stínění kabelu cívky

Zapojení konektoru pro RS-485: K260

pin Funkce Popis
1. Rx/Tx- záporný vodič sběrnice RS 485
2. Rx/Tx+ kladný vodič sběrnice RS 485
3. GND zem jednotky
4. +24V napájecí vstup do jednotky
5. GND zem pro komunikaci po RS 485

Sestavy indukční smyčky a přijímače indukční smyčky BSV RS-xx

Pro příjem vysokofrekvenčního signálu vysílaného tramvajemi a trolejbusy se používají přijímací sestavy indukční smyčky a přijímače tvořící jeden celek.
Existují následující provedení pro různé druhy povrchů:

Pro kolejová vozidla
 • Kolejová sestava pro štěrkové podloží
 • Kolejová sestava s cívkou zalitou do asfaltu
 • Kolejová sestava s cívkou která je vyřezaná v betonovém panelu

Pro trolejbusy

 • sestava s cívkou nad troleje nebo nad boční převěs

Všechny přijímací cívky BSV-RC xx jsou vyráběny se shodnou indukčností, a proto jsou přijímače (demodulátory) BSV-TR 01, BSV-TR 15 zaměnitelné.

Objednací kód Typ jednotky Cena
7223.RS01B BSV RS 01B – trolejbusová přijímací sestava na dotaz
7223.RS06B BSV RS 04B – kolejová přijímací sestava do betonových panelů (izolovaný přijímač) na dotaz
7223.RS04I BSV RS 04l – kolejová přijímací sestava do živočišného povrchu na dotaz
7223.RS06I BSV RS 06I – kolejová přijímací sestava do štěrku (izolovaný přijímač) na dotaz

Trolejbusová přijímací sestava – BSV-RS 01BI

Obsah sestavy:

 • Přijímací cívka BSV-RC 01B
 • Přijímač indukční smyčky BSV-TR 01BI nebo BSV-TR 15B/AM

Tato cívka se umísťuje nad jednu stopu trakční vedení trolejbusů na dva izolační držáky. Protože do cívky se indukuje při průjezdu trolejbusu relativně malé napětí, musí být délka vodičů mezi cívkou a přijímací jednotkou co nejkratší. Proto se přijímací jednotka BSV-TR xx umisťuje přímo nad cívku a stává se tak její součástí. Ukázka sestavy cívky, jejího držáku a umístění jednotky BSV-TR xx je na následujícím obrázku.

Uspořádání přijímací sestavy BSV-RS 01BI nad trolejí pro trolejbusovou trakci.

Obr. č.13: Uspořádání přijímací sestavy BSV-RS 01BI nad trolejí pro trolejbusovou trakci.

Kolejová přijímací sestava do betonových panelů (izolovaný přijímač) – BSV-RS 04B

Obsah sestavy

 • Přijímací cívka BSV-RC 04
 • Přijímač indukční smyčky BSV-TR 01RI

Tato cívka je určena pro použití v betonových panelech tramvajového svršku. Je navinuta v plastovém pouzdře o čtvercovém profilu 17 mm a je vylita epoxidem. V panelu je zalita rychlotuhnoucím betonem. Přijímač BSV-TR 01R je umístěn do vnitřního prostoru odvodňovače.

Ukázka provedení cívky RC 06 v betonovém panelu.

Obr. č.10: Ukázka provedení cívky BSV-RC 04 v betonovém panelu.

Kolejová přijímací sestava do živočišného povrchu – BSV-RS 04L

Obsah sestavy:

 • Přijímací cívka BSV-RC 04L
 • Přijímač indukční smyčky BSV-TR 01 RI

Kolejová přijímací sestava do štěrku (izolovaný přijímač) – BSV-RS 06I

Obsah sestavy

 • Přijímací cívka BSV-RC 06
 • Přijímač indukční smyčky BSV-TR 01R
 • Integrované pouzdro sestavy – cívky a přijímače
 • Zemní patka pro fixování pouzdra sestavy

Přijímací cívka BSV-RC 06 umístěná v sestavě BSV-RS 06 je určena pro použití na samostatném drážním tělese a je položena nad betonové pražce nesoucí koleje. Přijímací sestava umístěná do plastového pouzdra obsahuje cívku BSV-RC 06 a přijímač s demodulátorem BSV-TR 01RI nebo BSV-TR 15AM.

Pouzdro cívky je vyrobeno z polyamidu. Uvnitř pouzdra jsou dvě vodotěsně oddělené komory pro cívku a pro přijímací jednotku. Konstrukce umožňuje samostatný přístup ke každému dílu samostatně. Kabel z přijímače je přes úhlovou průchodku (IP67) vyveden ochrannou hadicí s vysokou mechanickou odolností. Jsou možné dvě varianty pro umístění průchodky – na boční straně nebo na spodní straně pouzdra cívky. Poloha může být pevně fixovaná pomocí zemní patky. Použité materiály a provedení sestavy zajišťují vysokou mechanickou a klimatickou odolnost.

Ukázka přijímací sestavy BSV-RS 06 ve štěrkovém podloží.

Obr. č.15: Ukázka přijímací sestavy BSV-RS 06 ve štěrkovém podloží.