Vozidlové vysílací cívky

VYSÍLACÍ CÍVKY A UMÍSTĚNÍ NA VOZIDLE

Pro vozidla vyrábíme následující vysílací indukční smyčky (cívky). Tyto cívky jsou nezávislé na použité metodě vysílání – amplitudové nebo frekvenční modulaci.

Trolejbusová vysílací cívka – BSV-TC 01A

Vysílací trolejová cívka BSV-TC 01A je umístěna na sběrači trolejbusu. Vzhledem k tomu, že přívodní kabel je veden uvnitř sběrače, je nutno tuto smyčku oddělit izolací 6 kV mezi vstupem a výstupem.

Objednací kód Název
72152.TC01A BSV TC 01A – vysílací cívka trolejbusová

Další popis bude doplněn.

Umístění vysílací cívky BSV-TC 01A na sběrači trolejbusu.

Obr. č.1: Umístění vysílací cívky BSV-TC 01A na sběrači trolejbusu.

Tramvajová vysílací cívka – BSV TC-23

Induktivní smyčky BSV TC-23 (transmit coil) pro použití v tramvajích jsou určeny pro umístění pod vozem. Vysílací cívka je zalita do epoxidu tak, aby byly zajištěny její elektrické vlastnosti (cívky jsou vyráběny s tolerancí ±5%). Je umístěna na dnu zde uvedené plastové krabičky. Protože se jedná o indukční metodu přenosu informace využívající magnetickou složku radiových vln, musí být zaručena bezpečná vzdálenost od kovových předmětů (čím větší, tím lepší). Minimální vzdálenost mezi cívkou a kovovými předměty je právě výška krabičky. Proto je možno na víko krabičky namontovat držáky pomocí nichž bude krabička uchycena k tramvaji.

Objednací kód Název
72152.TC23A BSV TC 23A – vysílací cívka přímá
72152.TC23AK/60 BSV TC 23AK/60 – vysílací cívka přímá s kabelem 6m
72152.TC23AK/70 BSV TC 23AK/70 – vysílací cívka přímá s kabelem 7m
72152.TC23B BSV TC 23B – vysílací cívka pootočená 90 stupňů
72152.TC23BK BSV TC 23BK – vysílací cívka pootočená 90 stupňů s kabelem

Vysílací cívka je vyrobena do plastové krabice s krytím IP 65 a je zalita Epoxidem. Přívodní kabel vysokofrekvenčního signálu k vysílací cívce je dvojžílový stíněný. Maximální délka kabelu od modulátoru BSV-TC 02 k vysílací cívce je do 7 m. Kabel je do krabičky přiveden izolační trubicí HSFX 16 přes izolační průchodku Pg 9. Cívka obsahuje WAGO svorky pro jeho připojení k cívce, přičemž stínění kabelu je nezapojeno (zaizolováno). Indukčnost výstupního obvodu závisí na délce přívodů a na tvaru po laminování a proto je nutné ji naladit po instalaci do rezonanční frekvence pomocí jednoduchého měřícího přípravku.

Vysílací cívka BSV-TC 23 pro tramvaje

Obr. č.2: Vysílací cívka BSV-TC 23 pro tramvaje

Umístění cívky BSV TC-23 na vozidlo

Umístění vysílacích cívek na tramvajových vozidlech splňuje normu ČSN 28 0337 – Obrysy pro tramvajová vozidla, tj. výškové kóty, kóty pro spodní vymezení (vzdálenost od koleje je vždy větší než 160 mm) a kóty sběračové části obrysu.

Rozměry jednotky BSV TC-23: rozměry BSV-TC 23

Umístění vysílací cívky BSV-TC 23 na tramvaji.

Obr. č.3: Umístění vysílací cívky BSV-TC 23 na tramvaji.