Vozidlové vysílací jednotky BSV

Vozidlové vysílací jednotky BSV

Vysílací jednotky pracující s amplitudovou modulací

Vysílací jednotky pracující BSV-TR 01x a BSV-TR 02x pracují s amplitudovou modulací signálu. Pro nové projekty doporučujeme novější typy jež pracují s frekvenční modulací signálu a umožňují i vyšší přenosovou rychlost. viz. níže: Vysílací jednotky pracující s frekvenční modulací.

Objednací kód Typ jednotky
72151.TR01T Trolejbusové řízené proudovou smyčkou s izolací 6 kV mezi vstupem a výstupem: BSV-TR 01 T
72151.TR02B Tramvajové řízené proudovou smyčkou doplněné o optronové oddělovače: BSV-TR 02B(jednoduché včetně snímání stavu stavěcích tlačítek)
72151.TR02C Tramvajové řízené proudovou smyčkou doplněné o optronové oddělovače: BSV-TR 02C(dvojité včetně snímání stavu stavěcích tlačítek)
72151.TR02D Autobusové řízené proudovou smyčkou: BSV-TR 02D

Vysílací jednotky pracující s frekvenční modulací

Vozidlové jednotky BSV-TR 12 a BSV-TR 14 bezkontaktního stavění výhybek jsou určeny pro vysílání modulací FSK v oblasti 120 kHz rychlostí 4800 bit/s. Řídící informace přebírají po sběrnici IBIS nebo rychlé sběrnici RS 485pomocí modifikovaného MODBUS protokolu.

Jednotky BSV-TR 1x jsou navrženy a konstruovány tak, aby splňovaly požadavky norem, zejména pak elektromagnetické kompatibility (ČSN EN 50155), teplotního a napájecího rozsahu, otřesuvzdornosti a odolnosti proti vlastnostem prostředí. Systém též splňuje bezpečnostní předpisy.

 • Systém BSV splňuje podmínky normy ČSN 341510.
 • Knormě ČSN 341510 – § 12, §13, §17, §20 uvádíme, že systém BSV splňuje vnich uvedené podmínky a lze konstatovat, že:
  • nadmořská výška na použití BSV vČR nemá vliv na funkčnost zařízení.
  • systém je navržen tak, aby jeho jednotlivé části splňovaly požadavky na prostředí, ve kterém mají pracovat (platí pro teploty, vlhkost okolí, otřesy a charakteristiku prostředí).
  • zařízení není napojeno na trakční napětí ve vozidlové části (napájen je zvozidlové palubní sítě).
  • Dovolené odchylky napájecího napětí z akumulátorů jsou u všech zařízení splněny a výrazně překročeny, neboť prvky systému mají integrovánu ochranu proti přepětí, napěťovým špičkám a podobně.
Objednací kód Typ jednotky
72151.TR12cd Tramvajové řízené po sběrnici RS 485(jednoduchá vysílací smyčka): BSV-TR 12
72151.TR14CI Trolejbusové řízené po sběrnici RS 485(jednoduchá vysílací smyčka): BSV-TR 14

Tramvajové řízené po sběrnici RS 485(jednoduchá vysílací smyčka): BSV-TR 12

Jednotka je určena pro všechny druhy stavění, tj. automatické, pomoci palubního počítače a i z pultu řidiče tramvaje pomocí tlačítek. Jednotka obsahuje 1 vstup pro snímání tlačítka stavění z pultu řidiče (manuální stavění). Pro manuální stavění je standardně připraven způsob stavění z pultu řidiče pomocí tlačítka systémem „rovno-do odbočky“. Další informace zasílané v rámci jsou získány z palubní informatiky – číslo vozu a preference (mimo směr odbočení na křižovatce). Základní vlastnosti:

 • Indukční metoda stavění v pásmu 125 kHz kmitočtovou modulací (FSK)
 • II. Generace – vysílací přenosová rychlost 4,8 kbit/s
 • Automatické nastavení rezonančního kmitočtu vysílacího obvodu
 • Řízení pomocí rozhraní RS 485 nebo proudovou smyčkou
 • Jednotné napájení +12V až +30V
 • Přenášená data jsou zabezpečena metodou CRC-12
 • Nízká spotřeba jednotky – do 6W
 • Dálkové nastavení vysílaného výkonu
 • Oddělení výstupu > 5 kV
 • Možnost využití pro preference na křižovatkách
 • Jednoduchá instalace – instalace na DIN lištu
 • Informace o použité krabičce jsou: zde
Základní technické parametry jednotky BSV-TR 12:
napájení systému +12 V až +36 V
proudová spotřeba max. 500 mA (závisí od napájecího napětí)
provozní rozsah teplot od -25°C do +70°C
komunikační sběrnice RS 485, IBIS
počet jednobitových vstupů *) 2x vstup +24V – vnitřně izolovaný přes optron
počet jednobitových výstupů 1x izolovaný výstup, 1x až 800 mA (el. pojistka)
možnost konfigurace 4 bitový DIP přepínač

*) Log. úroveň 1 je od +11V až +36V (trvale do +30V)

Modulátor indukční smyčky - BSV-TR 12

Obr. č.1: Modulátor indukční smyčky - BSV-TR 12

Řídící jednotka BSV TR-12 je vybavena kontrolním systémem pro hlídání vnitřní teploty jednotky, měření vysílacího výkonu a sledování stavu cívky a přívodu k ní. Pomocí diod LED indikuje následující stavy:

 • stav „tlačítka stavění“ – Tl.č 1
 • stav „vypínače řízení tramvaje“ – Tl.č 2
 • komunikace po rychlé sběrnici RS 485 a to jak příjem, tak i vysílání
 • komunikaci po sběrnici IBIS
 • jednotka je vprovozu (LED žije)
 • signalizace vysílání (je měřen nastavený výkon)
 • signalizace poruchy (např. rozpojená vysílací smyčka)

Pro maximální přenášený výkon z jednotky musí být výstupní rezonanční obvody nastaveny do rezonance. Indukčnost vysílací cívky musí být uzpůsobena výstupním obvodům jednotky BSV-TR 12 a proto doporučujeme BSV-TC 23 nebo BSV-TC 25. Délka kabelu mezi vysílací jednotkou a cívkou nesmí přesáhnout 7 m, protože poté nelze zaručit možnost naladění systému.

Popis konektorů jednotky BSV TR-12

Zapojení konektoru K200

pin Funkce Popis
1. OUT otevřený kolektor – spíná ke GND
2. SD kladný výstup – otevřený kolektor +50mA – izolovaný od GND jednotky
3. MS izolovaná zem pro vstupy +24V – je použit pro IBIS – linka příkazů
4. ME izolovaná zem pro výstup ED – je použit pro IBIS – linka odpovědí
5. ED obecný vstup +24V isolovaný – je použít pro IBIS – linka odpovědí
6. GND-V nulový vodič napájecí u tramvaje
7. Tl.2 obecný vstup +24V od tlačítka číslo 2 (zapojen na vypínač řízení)
8. Tl.1 obecný vstup +24V od tlačítka číslo 1 (zapojen jako tlačítko stavění)
Zapojení konektoru přijímací cívky
pin Funkce Popis
1. L1 vodič cívky
2. L2 vodič cívky – zde není nutno provádět orientaci
3. SH stínění kabelu cívky

Zapojení konektoru pro RS-485

pin Funkce Popis
1. Rx/Tx- záporný vodič sběrnice RS 485
2. Rx/Tx+ kladný vodič sběrnice RS 485
3. GND zem jednotky
4. +24V napájecí vstup do jednotky
5. SH_GND zem pro komunikaci po RS 485

Při programování jednotky zpočítače PC je nutno použít převodník RS 232 / RS 485 a speciální obslužný program.

Trolejbusové řízené po sběrnici RS 485(jednoduchá vysílací smyčka): BSV-TR 14

2. generace systému BSV je charakteristická modulací FSK v oblasti nad 120 kHz (volné pásmo dle generální licence č. VO-R/10.3.2007-4 článek 10 s přenosovou rychlostí 4800 bit/s. Délka přenášené užitečné informace je obvykle 36 bitů. Zabezpečení je kódem CRC-12. Rychlost 4800 bit/s znamená, že jeden datový rámec se odvysílá za cca 15 ms. Za tu dobu ujede trolejbus při rychlosti 36 km/s vzdálenost 15 cm Základní vlastnosti:

 • Indukční metoda stavění v pásmu 125 kHz kmitočtovou modulací (FSK)
 • II. Generace – vysílací přenosová rychlost 4,8 kbit/s
 • Automatické nastavení rezonančního kmitočtu vysílacího obvodu
 • Řízení pomocí rozhraní RS 485 nebo proudovou smyčkou
 • Jednotné napájení +12V až +30V
 • Přenášená data jsou zabezpečena metodou CRC-12
 • Nízká spotřeba jednotky – do 6W
 • Dálkové nastavení vysílaného výkonu
 • Oddělení výstupu > 5 kV
 • Jednoduchá instalace
 • Možnost využití pro preference na křižovatkách
Parametry vysílače
Napájení +12V až +30V trvale
pracovní pásmo VO-R/10.3.2007-4 – článek 10
Vysílání (volitelné) AM – 1200 bit/s
FM – 4800bit/s
Komunikační rozhraní RS 485 (úplné řízení)
Proudová smyčka (I. generace)
Počet výstupních úrovní 128 (max. 36V šp.-šp.)
Doba odvysílání rámce 15 ms
Pracovní teplota okolí od -30°C do +60°C
Dosah vysílání >1,5m
Velikost (DxŠxV) 115x65x55mm
Krytí IP 66
Normy ČSN EN50155, ČSN EN50121
Hmotnost 220g
Spotřeba 6W (typicky 3W)
BSV TR-14

Obr.č. 2. BSV TR-14

Popis konektorů jednotky BSV TR-14

Zapojení konektoru přijímací cívky

pin Funkce Popis
1. L1 vodič cívky
2. L2 vodič cívky – zde není nutno provádět orientaci
3. SH stínění kabelu cívky

Zapojení konektoru pro RS-485

pin Funkce Popis
1. Rx/Tx- záporný vodič sběrnice RS 485
2. Rx/Tx+ kladný vodič sběrnice RS 485
3. GND zem jednotky
4. +24V napájecí vstup do jednotky
5. SH_GND zem pro komunikaci po RS 485