Předřadníky a napájecí bloky

Předřadníky a napájecí bloky

Způsob použití

Předřadníky a napájecí bloky jsou určeny k řešení napájení zařízení připojených na trolejové vedení o napětí od 600V do 750V. Tyto výrobky jsou používány pro:

 • napájení řídicích systémů trolejbusových či tramvajových výhybek,
 • jako hnací měniče pro motorové trolejbusové výhybky, např. ovládací trolejbusové skříně BSV S15,
 • pro mazací systémy výhybek,
 • pro napájení zastávkových informačních panelů (digitální označníky zastávek), např. ELP 135.

Předřadníky pro ochranu zdrojů trolejbusových výhybek

Předřadníky pro ochranu napájecích zdrojů připojených na trakční vedení typ BSV-PS 12-400W je nejnovější typ určený pro ochranu zdrojů do 400W připojitelný na trakční vedení od 600V do 750V. Úroveň vstupní ochrany se liší dle požadovaného výstupního výkonu a výstupního napětíro trolejbusové výhybky. Případné výkony a napětí je možno přizpůsobit na zakázku.

Jeho funkcí je stabilizace výstupního napětí od 560V do 750V (dle požadavků zákazníka) a potlačení napěťových špiček z trolejového vedení (nikoliv pro potlačení napěťových impulsů od blesku s posílenou odolností proti napěťovým špičkám od rekuperace). Předřadník je charakteristický nízkou klidovou spotřebou a vysokými odběry pro spotřebu až 450W na výstupní straně.

Předřadník BSV-PS 12 je již čtvrtou generací předřadníků postavenou na nejnovějších součástkách umožňujících práci s trakčním napětím.

Parametry jednotky BSV-PS 12 – 400W

Parametry jednotky BSV-PS 12
Montáž Na DIN lištu TS35
Velikost (š × d × v) 108 × 97 × 68 mm (orientační rozměry – dle typu)
Provedení volné v prostoru výhybky
Hmotnost 330 g
Trvalé vstupní napětí 600V – 800V (dle odběru i přes 1000V)
Výstupní napětí 560V – 750V (dle požadavku)
Klidová spotřeba do 2W (typicky 0,6W)
Průchozí odpor min. 50 Ω
Signalizace stavu LED dioda – urověň napětí od 560V
Teplotní rozsah -30°C to +70°C
Trvalý ztrátový výkon 40W při 660V (maximální)
Max. ztrátový výkon 220W po dobu 2 sekund (vstupní napětí až 1500V)
Oteplení chladiče*) +40 °C

*) Pod pojmem oteplení chladiče rozumíme zvýšení teploty na hlavním chladiči předřadníku při stavění trolejbusových motorových výhybek +24V (2x výhybka + 1x kříž). Testovací cyklus je „stavění výhybky“ a „čekací interval mezi stavěními 3 sekundy“, který se neustále opakuje. Vstupní napětí testu – 720 V, trvalá spotřeba výhybky mimo stavění je 10W.

Způsob provedení ochran jednotky BSV-PS 12-400W/750V (trvalé výstupní napětí)

 • Ochrana proti přepólování:
  • do 3 kV na přímo vstupu
  • uvnitř protisměrné diody na vnitřním odporu 44Ω
 • Ochrana proti nárazu 2400V:
  • bleskojistky v sérii s ochranným odporem 22 Ω
 • Ochrana proti nárazu 110V:
  • tranzily 40 kW / 1 ms s rychlou odezvou
  • ochranný odpor pro tranzily min. 44 Ω / 40W
  • ochranný proudový zdroj proti napěťovým špičkám do výše cca 2kV
 • Tranzistorový stabilizátor:
  • přepětí do 1200V
  • proud do 6A krátkodobě
  • Ochranné odpory 10 Ω / 10W
 • Výstupní ochrana:
  • varistory 700V/800V DC (dle typu)
 • Ochrana filtrací špiček:
  • na bleskojistkách 100 nF/2500V
  • tranzistory 1000 nF/1600V

Obr. č.1: Ochranný napěťový předřadník trakčního napětí BSV-PS 12/150W (IV. generace).

Parametry jednotky BSV-PS 12 – 400W (vstupní napětí je trakční napětí pro MHD)

Vyráběné typy nové jednotky BSV-PS 12
BSV-PS 12-400W/750V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 400W a max. výstupní napětí z předřadníku 750V
BSV-PS 12-150W/750V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 150W a max. výstupní napětí z předřadníku 750V
BSV-PS 12-75W/690V Předřadník je dimenzován pro výstupní výkon 75W a max. výstupní napětí z předřadníku 690V
BSV-PS 10 Předřadníky III. generace (jejich výroba byla ukončena v dubnu 2016)

Napájecí bloky z trolejového napětí

Napájecí bloky tvoří sestavu zapínacích a jistících prvků, předřadníků zdroje BSV-PS 1x a vlastního měniče napětí z trolejového vedení na nízké napětí +24V o proudu až 20A.

Obr. č.2: Napájecí blok BSV-NB 02/400W ve verzi výkonu do 150W z trakčního napětí.

Základní vlastnosti bloku z hlediska provedení ochran:

 • Trvalé vstupní napětí do 800V (stabilizaci provádí předřadník)
 • Krátkodobé vstupní napětí do 1160V (lze řešit délkou pulzu nebo snížením odebíraného výkonu)
 • Krátkodobé vstupní napětí nad 1160V do 1600V – výkon 40 kW / 1 ms s rychlou odezvou
 • Krátkodobé vstupní napětí nad 1600V do 2 kV – bleskojistka
 • Krátkodobé vstupní napětí nad 2kV / 15 kA / 20us
 • Ochrana proti přepólování Ano
 • Tranzistorové stabilizátory napětí a proudu

Graf závislosti výstupního výkonu zátěže na vstupním napětí a teplotě okolí (modrá +20 0C, červená +40 0C) pro vstupní trakční napětí 750V výstupní výkon 400W.

Parametry napájecího bloku NB-02/01
Výstupní výkon 400W
Vstupní napětí 400-500V AC
Výstupní napětí 24V
Špičkový proud 20A
Účinnost měniče 90%
Provozní teplota -30°C až +70°C
Skladovací teplota -40°C až +85°C
Napájecí napětí trakční sítě 600V DC
Krytí skříně IP66
Prostory dle ČSN 33 2000-4-41 nebezpečné AB8/nad zemí
Ochrana základní DC, TN-C, 600V polohou, dvojitou izolací
Ochrana základní DC, SELV, 24V ochranné oddělení, napěťové pásmo I.
Ochrana základní DC, FELV, 24V dvojitou izolací
Ochrana při poruše DC, TN-C, 600V dvojitou izolací, automatickým odpojením od zdroje
Ochrana při poruše DC, SELV, 24V ochranné oddělení, napěťové pásmo I.
Ochrana při poruše DC, FELV, 24V automatickým odpojením od zdroje primárního obvodu
Ochrana před účinky přepětí svodič přepětí
Ochrana při zkratu pojistky v obou pólech
Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 trolejové vedení, AA7, AB8, AD4, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5