Dohledový systém nad vozidly

Dohledový systém nad vozidly

Princip systému dohledu nad vozidly

Hlavním cílem tohoto systému je dálkové nahrávání/stahování dat do/z vozidel veřejné dopravy či jinde. Systém využívá toho, že vozidlo již obsahuje jednu SIM kartu k provozu sledování vozidla na centrálním dispečinku v rámci IDS systémů. V rámci tohoto systému může být vytvořen paralelní datový kanál, který zajišťuje komunikaci s vozidly nezávisle na dispečinku IDS. Komunikace mimo virtuální síť mobilního operátora je zabezpečena pomocí komunikace IP sec. Dohledový server pak poskytuje podmínky pro náhrávání dat do vozidla či stahování dat z vozidel.

Princip uspořádání dohledového systému.

Obr. 1: Princip uspořádání dohledového systému.

Funkce vyčítacího/nahrávacího serveru

Dopravce na tento server umístí data, která chce nahrát do vozidla, přičemž každému souboru přiřadí vozidla, do kterých požaduje soubor nahrát. Lze tak vytvářet různé skupiny vozidel.

Dopravce vytvoří skupinu vozidel, do kterých chce nahrát data (těchto skupin může dopravce vytvořit více). V každé skupině specifikuje data, která se mají do vozidel nahrát a příslušná data umístí na server. Dopravce má i možnost nastavit (pro každý soubor zvlášť) čas, odkdy se mají data začít nahrávat. Stav nahrávání se dá potom vyčíst z logů, které jsou zpřístupněny rovněž na serveru.

Server je funkční současně pro více dopravců. Každý dopravce se na něj může přihlásit pomocí svého hesla a zabezpečeného protokolu a spravovat svoje vozidla (ostatní nevidí). Toto vícenásobné uspořádání pak šetří náklady na provoz systému.

Stažená data si uživatel nahraje do adresáře, kde je poté zpracuje příslušným programem k vyčtenému zařízení.

Funkce vyčítání dat ve vozidle

Vozidlo musí být vybaveno vhodnou jednotkou, která umožňuje komunikovat se serverem. V našem případě se jedná o jednotky MSP (Modul sledování polohy), palubní počítače EPIS 4.x doplněné o GSM/GPRS/UMTS modem EPG 4.0 nebo palubní počítač s odbavením EPIS 5 FCC.

Obvykle komunikace mezi vozidlem a vyčítacím serverem probíhá v době uzavřených odpočtů, tak aby se nenarušil provoz na dispečink IDS a současně se zabezpečilo, že se z vozidlem nebude manipulovat. Tehdy řidič potvrdí, že se mají data nahrát na server a tím se spustí tato komunikace.

Aby nedošlo ke ztrátě dat je komunikace uspořádána tak, že data jsou nejprve  z vyčítaného zařízení nahrána do komunikační jednotky (MSP, doplněný EPIS 4.x nebo EPIS 5 FCC). Tato poté po potvrzení činnosti odesílání dat na server zahájí odesílání. Jakmile server přijme všechna data a zjistí, že přenos proběhl v pořádku, odešle potvrzení na komunikační jednotku. Ta poté předá do vyčítaného zařízení informaci o tom, že data lze smazat, protože byla bezpečně doručena na server. Pokud dojde k nějaké chybě během přenosu dat na server, bude přenos později zopakován (rozhodně nedojde ke smazání dat směrem na vyčítané zařízení)..