Dispečerské systémy pro informační panely

DISPEČERSKÉ SYSTÉMY PRO INFORMOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH

Obr. č. 1: Principy informování cestujících.

Dispečerské systémy pro informování cestujících provádí informování cestujících více způsoby. Nejznámější z nich jsou elektronické panely na zastávkách poskytujících on-line či případně off-line informace o odjezdech vozidel veřejné dopravy ze zastávek či dopravních terminálů. Tyto informace mohou být též sdělovány přes web, kdy si cestující může prohlédnout na počítači či mobilním telefonu odjezdy z kterékoliv zastávky.

Principy činnosti

V současné době provozujeme několik typů řídicích systémů (serverů) pro ovládání zastávkových panelů. Jedná se o:

Řízení pomocí serveru SPRINTER ELP

Dispečerský SW SPRINTER poskytuje komfortní ovládání inteligentních panelů řízených v rámci MHD či IDS. Jedná se o řídicí systém:

 • integrované ovládání do plného dispečerského systému SPRINTER MHD či SPRINTER IDS,
 • Samostatný systém SPRINTER ELP k řízení a dohledu nad informačními panely pro cestující.

Oba dva systémy jsou založeny na shodné SW platformě a obsahují i většinu shodných oken. Tento systém je určen pro náročné zobrazovací zastávkové systémy, která obsahují řídicí PC počítače, webové komunikační rozhraní a umožňují provoz on-line či off-line zobrazování jízdních řádů, sledování zastávek pomocí kamer, apod.

Uspořádání systému SPRINTER-ELP

Obvyklé schéma dle obr. č. 2 pro dispečerské řízení zastávkových panelů, kdy zastávkové panely různého typu napájení (230V, trakční napětí, veřejné osvětlení či solární panely – toto má v zimě obvykle výpadky) jsou řízeny přes GSM sítě. Provozovatel systému pak má k dispozici SW SPRINTER-ELP, který ovládají jeho dispečeři.  Jako zdroj dat pro správnou funkci systému musí být použity:

 • informace o výpravě a jízdních řádech (obvykle je lze získat z grafikonu)
 • informace o poloze vozidel získané ze stávajícího systému dopravní společnosti
 • informace o jiných vozidlech zastavujících na stejných zastávkách, které jsou mimo systém provozovatele informačního systému cestujících (např. vlaky). V tomto případě je nutné (vhodné), aby informace přicházely s předstihem.

Výstupem ze systému jsou data pro zastávkové panely (včetně dohledu) a data pro webové klienty.

Obr. č. 2: Ilustrační schéma zapojení systému pro SPRINTER_ELP.

Možnosti práce s panely

Obr. č. 3: Akce k panelu v SW SPRINTER – přehledové okno zastávky.

SW SPRINTER poskytuje při najetí kurzorem na panel v příslušném okně poskytnout následující informace:

 1. rozpis linek projíždějících zastávkou,
 2. Informace k zastávce
 3. Zobrazení panelu na zastávce
 4. Seznam platných AGM na panelu (viz. níže)
 5. Seznam akcí, např. AGM, scénař, obsah dispečerského řádku, apod…
 6. Seznam HW chyb panelu
 7. Možnost připojení se na kameru
 8. Simulace a replay mód zobrazování.

Panely umožňují i práci ze scénáři, kdy je možno pomocí programu Amonilis určit způsob chování panelu, definovat jednotlivé schémata funkce, kreslit obrázky pro grafické plochy a tvořit i fonty znaků a symbolů pro panely.

Obr. č. 4: Ukázka možností vytváření scénářů chování panelu.

Ovládání panelů pomocí SPRINTER-ELP

Vybraná okna dispečerského systému řízení panelů SPRINTER ELP umožňují:

a. Náhled – okno je určeno pro přehledné zobrazení informací na panelech, tj. jaké údaje aktuálně zobrazují.

Složené přehledové okno stavu elektronických informačních zastávkových panelů.

Obr. č. 5: Složené přehledové okno stavu elektronických informačních zastávkových panelů (ELP).

b. Web mapa – umožňuje zobrazení panelů na mapě a následné vytváření dynamických skupiny pro řízení panelů v dané lokalitě.

c. Kamery - zde je možno zobrazit přehledově obrázky z kamer či si vybrat pro práci jednu z kamer, případně je možno zobrazovat videostream z kamer na panelu.

Obr. č. 6: Ukázka výběru panelů pro zobrazení videa z kamer (on-line).

Dále je ukázka zobrazování jednotlivých snímků z kamer na panelech na dispečinku. Obvyklá rychlost zobrazování je po 10 sekundách (šetří se tak prostředky za přenášení videostreamu).

Přehledové okno pro celkové sledování stavu více zastávek.

Obr. č. 7: Přehledové okno pro celkové sledování stavu více zastávek pomocí kamer v panelech.

d. Grafika – zde je možno vybrat panely a k nim zobrazit linky, které zde projíždí. Toto zobrazení je zejména vhodné pro MHD, kde je na jedné lince více panelů. Současně lze panely rozlišit dle směru linky, tj. případnou informaci zobrazují jenom panely v požadovaném směru jízdy.
e. Panely – okno je určeno pro přehledné zobrazení technického stavu panelů, tj. v jakém stavu se jednotlivé komponenty panelů nacházejí.
f. Komunikace na panely - jedná se o propracovaný systém ovládání panelů. Pro časově závislou komunikaci na panely používá zprávy a hlášení AGM (automaticky generované zprávy).

Obr. č. 8: Užití AGM pro zasílání informací na panel v jistém časovém úseku.

Dále pak je možno vytvářet dynamické skupiny panelů pro datovou či hlasovou komunikaci např. výběrem z mapy a na tyto zvolené panely provádět samostatně požadované operace (zaslání scénářů, zpráv či hlášení).

Obr. č. 9: Dynamické skupiny zastávkových panelů.

g. Správa uživatele – okno je určeno pro nastavení práv uživatelů.
h. Simulátor - Systém SPRINTER umí zobrazit okamžitý stav panelů dle aktuálně zobrazované informace. Tento okamžitý stav je ukládán do databáze a je možno kdykoliv v budoucnu si tuto historii přehrát pomocí “replay” režimu a to různou rychlostí.

Obr. č. 10: Okno simulátor odjezdů z jednotlivých zastávek pro různé velikosti panelu.


i. Webový výstup a virtuální zastávkové označníky – přístup pro veřejnost je možný prostřednictvím běžných webových prohlížečů na PC a mobilních zařízeních, které podporují formáty standardních mobilních prohlížečů s příslušným CSS stylem (např. Opera, Google Chrome, Seznam.cz, Edge, …). Přístup veřejnosti není podmíněn zadávání přihlašovacích údajů, ale v případě nežádoucího vytěžování spojení přes webové rozhraní systém omezí počet přístupů pro konkrétní IP adresu za určité časové období (např. max. 2 přístupy pro IP adresu za 10 sekund).
Cestující si přes toto rozhraní budou moci ověřit odjezdy z jednotlivých zastávek (fyzických i virtuálních) případně přečíst vystavené informace dispečinkem pro konkrétní zastávku.

Vedlejší obrázek ukazuje zobrazení z virtuálního zastávkového panelu včetně doplňkových informací od dispečera.

Principy řízení panelů založených na MEDIA serveru

Novým způsobem řízení zejména LCD panelů vychází vstříc požadavkům na střídání informací o odjezdech vozidel z daného terminálu či dopravního uzlu a využívající možnosti zobrazit i grafickou informaci – obrázky či videa – na LCD panelu. Grafickou informací může být informace o dopravě či reklamní spot.

Zastávkové LCD se chová tak, že má přesně definované časy zobrazování odjezdů – např. 10 sekund, a dalších 10 sekund je věnováno reklamě či dopravnímu zpravodajství. Těchto 10 sekund je pak řízeno z MEDIA serveru, který zpracovává a připravuje data ze zdroje dat o odjezdech – např. z CIS ve formátu JDF, nebo z nějaké komunikační věty o aktuálních odjezdech a tyto zasílá na panel.

Obr. č. 12: Ukázka střídání informací o odjezdech a reklamy na ELP A650Ex-TV řízeného z MEDIA serveru.

Transformační servery

Tyto servery se používají, aby data z nějakého zdroje transformovaly do vnitřního komunikačního formátu určeného pro panel. Používají se ve formátu jeden server – jeden panel nebo efektivnější uspořádání – jeden server – více panelů.

Tento typ serverů poskytujeme při dodávce panelů, kde by bylo složité integrovat panel do stávajícího systému sledování dopravy.