Jednotky RSU – UCU 5.0I

Stacionární jednotky pro V2X = RSU

Naše jednotky RSU (Road-Side Unit) jsou určeny pro příjem zpráv standardu V2X z vozidel a naopak odesílání zpráv do vozidel. Jsou založeny na jednotkách UCU 5.0. Nabízíme je ve dvou variantách:

 • Jednotka pro montáž na sloup SSZ nebo veřejného osvětlení.
 • Jednotka pro montáž do rozvaděče.

Obecné vlastnosti jednotky RSU

Jednotka  RSU má následující funkce:

 • Vysílání CAM zpráv.
 • Příjem CAM zpráv a jejich agregace do souhrnných krátkodobých a dlouhodobých statistik o provozu.
 • Podpora přeposílání zpráv na základě protokolu Geonet.
 • Vysílání a příjem DENM zpráv, včetně jich generování.
 • Vysílání a příjem IVI zpráv – zdrojem je typicky C-ITS Back Office.
 • Při propojení s řadičem křižovatky vysílání mapy křižovatky ve zprávě MAP (uložena v jednotce nebo v řadiči) a vysílání signálního plánu ve zprávě SPAT.
 • Preference IZS přes zprávy CAM při propojení s řadičem.
 • Preference MHD či IZS přes zprávy SRM a SSM při propojení s řadičem.  Preferenci MHD přes zprávy CAM nedoporučujeme – není k dispozci zpětný kanál pro informaci pro vozidlo.
 • Podpora zabezpečené komunikace (integrovaný HSM modul).
 • Možnost napojení na C-ITS BackOffice – přes vestavěný LTE modem nebo přes kabelové připojení.

Jednotky pro křižovatky

Ukázka

Jednotky pro montáž na sloup jsou typu “vše v jednom” a v jednom mechanickém kompletu obsahují samotnou jednotku, antény i veškěré převodníky tak, aby montáž a připojení k řadiči byly co nejjednodušší. Tyto jednotky jsou umístěny pokud možno doprostřed křižovatky tak, aby byla signálem pokryta všechna ramena křižovatky. Proto je jednotka vybavena výkonnými anténami a případně komunikačním adapterem tak, aby probíhala rychlá komunikace s řadičem křižovatky (ethernet, standardní RS 485).

Dalším komunikačním kanálem může být připojení k centrálnímu serveru C-ITS Back Ofice (C-ITS BO nebo jen BO) přes datové připojení pro řadič nebo přes vestavěný LTE modem Díky komunikace s BO jednotka informuje okolo projíždějící vozidla přes technologii V2X o mimořádných situacích v provozu.

Pro zajištění preference je možné napojit RSU k řadiči tak, aby byla zajištěna kompatibilita s již existujícím preferenčním systémem a nemusel se menit SW v řadiči. Přes RS-485 je možné použít stávající protokol radiomodem-řadič pro komunikaci RSU-řadič a nahradit tak pouze radiovou cestu. Tou bude moderní V2X, ale z pohledu řadiče se nic nezmění. Takto jsme nahradili předchozí preferenční systém na 80 křižovatkách v Brně. Zároveň jsme v rámci testu oboustranné komunikace prokázali, že i systém v Ostravě je možné nahradit za V2X, aniž by se měnil SW v řadiči.

Vlastnosti jednotky RSU pro křižovatky

Obecné vlastnosti jednotky RSU 5.0 I LVG:
Provozní teplota okolí jednotky od -30°C do 65°C
Napájení od +10 V do +32 V
Spotřeba typicky 8 W, max. 15 W
Rozměry (W × H × D) 260 × 180 × 90 mm
Montáž na infrastrukturu Uchycení na sloup SSZ pomocí bandimexu
Hmotnost 2 kg
Připojení antén (typ konektorů) Všechny antény jsou integrovány v jednotce:
1)             2x V2X – 12 dBi
2)             LTE
3)             GPS
Hardwarové parametry jednotky RSU 5.0 I
Procesor takt. frekvence 1GHz, dvě jádra, navíc 1 jádro 240 MHz
RAM (dynamická paměť) 1 GB – DDR 3
Úložiště dat  16 GB interní flash disk
Základní komunikační rozhraní V2X (ETSI ITS G5), LTE, Ethernet, RS 485
Pomocné rozhraní RS-232, jednobitové vstupy a výstupy
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100/ 2600 MHz
V2X 2 kanály 5,9 GHz, dual channel nebo diversity mode, podpora HW zabezpečení (HSM modul)
Dosah V2X V zástavbě cca 300 m, v otevřeném terénu až 1,5 km
Krytí IP 68
Ostatní komunikační parametry jednotky UCU 5.0
LTE – Přenosová rychlost až 150 Mbit/s downlink, až 50 Mbit/s uplink, možnost diverzity, až dva nezávislé modemy
Ethernet – přenosová rychlost 1x 1Gbit/s, 1×100 MBit/s
Komunikace s řadičem Přes Ethernet napřímo nebo s využitím převodníku na dva vodiče. Převodník je integrován v jednotce.
Wi-Fi Volitelně, až 3x3MIMO 802.11ac
Jednobitové I/O Až 8x vstup, až 6x výstup, spínaný k zemi

Jak bylo uvedeno, jednotky jsou umístěny na sloupu ve výši 4-5 m tak, aby měly maximální dosah v rámci křižovatky.

Nastavení jednotek RSU v křižovatkách

Úvodní nastavení jednotek standardně provádíme již při instalaci. Jedná se zejména o konfiguraci:

 • IP adresy jednotky přes LTE spojení.
 • Identifikace označení jednotky
 • Pozice jednotky pro zprávu CAM
 • Mapa křižovatky, použitá ve zprávě MAP.
 • Zóny pro preferenci IZS nastavitelný v námi dodávaných SW

Jednotky pro dálnice a silnice

Jednotka RSU na dálnici D1

Jednotka RSU na dálnici D1

Pro náročné prostředí dálnic nabízíme možnost montovat jednotky do rozvaděče, přičemž antény jsou vyvedeny samostatně na výložník. Maximální vzdálenost mezi rozvaděčem a anténami je 6 metrů. Je tak možné antény umístit dostatečně vysoko, aby byl zajištěn velký dosah antén V2X.

Úkolem těchto jednotek je typicky předávat zprávy z C-ITS Back Office do vozidel přes V2X, ale jednotky mohou pracovat i samostatně (např. sběr dopravních dat). Pro připojení k BO je typicky použit vestavěný LTE modem, ale je možná i kabelová konektivita přes Ethernet, případně optické připojení. Díky umístění v rozvaděči je možné jednotky vybavit i záložními bateriemi a zajistit tak jejich nepřerušovaný provoz. Pro snazší konfiguraci je možné jednotky vybavit i Wi-Fi připojením.

Vzhledem ke stále nízké penetraci vozů s V2X je možné do RSU jednotky umístit i Wi-Fi + Bluetooth detektor, který zajistí informace o hustotě dopravy díky detekci mobilních telefonů ve vozech.

Na dálnici D1 v rámci projektu C-ROADS jsme takto ve spolupráci se společností Cross Zlín dodali 25 RSU.

Vlastnosti jednotky UCU 5.0I-LWVG

Obecné vlastnosti jednotky RSU 5.0 I LVG:
Provozní teplota okolí jednotky od -30°C do 65°C
Napájení od +10 V do +32 V
Spotřeba typicky 8 W, max. 15 W
Rozměry (W × H × D) 200 × 90 × 50 mm
Montáž na infrastrukturu Do rozvaděče na DIN lištu
Hmotnost  0,8 kg
Připojení antén (typ konektorů) V2X – 2x konektor typu N female na krytu rozvaděče

LTE – SMA male

GNSS – SMA male

Wi-Fi – SMA male/RSMA male

Hardwarové parametry jednotky RSU 5.0 I
Procesor takt. frekvence 1GHz, dvě jádra, navíc 1 jádro 240 MHz
RAM (dynamická paměť) 1 GB – DDR 3
Úložiště dat 16 GB interní flash disk
Základní komunikační rozhraní V2X (ETSI ITS G5), LTE, Ethernet, RS 485
Pomocné rozhraní RS-232, jednobitové vstupy a výstupy
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100/ 2600 MHz
V2X 2 kanály 5,9 GHz, dual channel nebo diversity mode, podpora HW zabezpečení (HSM modul)
Dosah V2X 1,5 – 2 km
Krytí IP 44
Ostatní komunikační parametry jednotky UCU 5.0
LTE – Přenosová rychlost až 150 Mbit/s downlink, až 50 Mbit/s uplink, možnost diverzity, až dva nezávislé modemy
Ethernet – přenosová rychlost 1x 1Gbit/s, 1×100 MBit/s
Komunikace s BO Přes Ethernet nebo LTE modem
Wi-Fi Volitelně, až 3x3MIMO 802.11ac
Jednobitové I/O Až 8x vstup, až 6x výstup, spínaný k zemi