Software V2Deep

Software V2Deep

V2Deep je jedinečný software určený pro “hloubkovou” analýzu a vizualizaci všech typů zpráv V2X. Lze připojit k libovolné jednotce vybavené komunikací V2X – jednotky UCU 5.0 – a zobrazuje v reálném čase všechny přijaté a přenášené zprávy. Pomocí speciálně navrženého protokolu jednotka V2X (jednotka UCU 5.0) odesílá veškerý svůj provoz do SW V2Deep, který zpracovává všechny zprávy, interpretuje je tak, jak by to jednotka dělala, a zobrazuje všechny relevantní informace na mapě. Program je proto užitečný pro místní analýzu provozu V2X a hlavně pro kontrolu, zda se všechny jednotky chovají správně.

Ukázka V2X deep

Obr. č.1: Ukázka rozložení oken v programu V2X deep.

Přehled o V2X komunikaci

Program V2Deep umožňuje zobrazit provoz V2X na mapě a to v reálném čase. Uživatel může vidět, jak se mění poloha OBU, jaké jsou stopy zpráv DENM nebo jaký je aktuální stav skupin signálů na semaforech. Uživatel programu tak získá přehled o chování jednotek v reálném čase. Program umožňuje napodobit chování palubní jednotky, takže ukazuje zprávy, které jsou aktuálně relevantní (DENM, IVI) na základě aktuální polohy.

Obr. 2: Tabulka přijímaných jednotek.

Obr. 2: Tabulka přijímaných jednotek.

Podpora všech zpráv ETSI

Program obsahuje vestavěný zásobník V2X, který podporuje všechny typy zpráv V2X a to včetně aktuální verzí norem. Obsah každé přijaté zprávy lze zobrazit na všech vrstvách (vrstva spojení, vrstva geonet, vrstva zařízení a aplikace). Obsah částí zprávy je nejen zobrazen, ale také interpretován. Program také ověřuje podpisy zabezpečených zpráv V2X na základě ECTL.

Obr. 3:

Obr. 3: Zobrazení zprávy DENM a jejich “traces” na dálnici.

Simulační režim

Program umožňuje simulovat polohu GPS připojené jednotky V2X. V tomto scénáři může uživatel přesunout pozici jednotky na mapě a simulovat tak její skutečný pohyb. Výsledkem je, že připojená jednotka a také další jednotky mohou reagovat na novou polohu OBU. Například simulací polohy jednotky pomáhá V2Deep při testování priority vozidla nebo rozhraní HMI jiné jednotky.

Obr. 4: Ukázka zobrazení zpráv MAP a SPAT na dvou křižovatkách dvou různých výrobců.

Obr. 4: Ukázka zobrazení zpráv MAP a SPAT na dvou křižovatkách dvou různých výrobců.

Integrace rozhraní Wireshark

Pro off-line prohlížení provozu komunikace V2X je využito programu Wireshark, který vytvoří soubor s “odchytnutou síťovou komunikací”. Proto námi dodávaný SW V2Deep je schopen načíst soubor PCAP (packet capturing) a přehrát jej v reálném čase. Kromě toho lze do V2Deep odeslat zprávu otevřenou ve Wiresharku, která jí poskytne grafický výklad. Lze také otevřít data binárních zpráv.

Obr. 5:

Obr. 5:Tabulka DEN zpráv.

Základní parametry SW V2Deep

Tyto lze zjednodušeně shrnout:

Obecné vlastnosti:
Operační systém Windows, Linux
Běhové prostředí Java
Způsob aktualizace Automaticky po dobu 1 roku od zakoupení, jinak dle vyžádání
Spojení s V2X jednotkou (UCU) prostřednictvím IP protokolu – remote access supported
V2X vlastnosti:
Podporované typy zpráv
 • CAM,
 • DENM,
 • IVI,
 • MAP,
 • SPAT,
 • SRM,
 • SSM
Geonetworking 302 636-4 (1.4.1), plná podpora “přeposílání” zpráv (full forwarding) – tyto zprávy jsou zobrazovány
Bezpečnost Verifikace zpráv podepsaných dle ETSI TS 103 097 1.3.1, ECTL podporuje verifikaci podpisů zpráv  mimo vlastní PKI.
Práce dle norem
 • EN 302 637-2 (1.4.1),
 • EN 302 637-3 (1.3.1),
 • ETSI TS 103 301 (1.3.1),
 • C-ROADS compliant (1.5)
Další vlastnosti:
Uživatelský dohled
 • zobrazení zpráv DENM a IVI nad mapou včetně trasy
 • určení významu DENM a IVI
 • zobrazení MAP a SPAT zpráv
 • zobrazení jednotek OBU a RSU na mapě
 • zobrazení obsahu zpráv SRM a SSM a jejich vizualizace nad mapou
 • lokalizace jednotky OBU na mapě (speed limit, road type)
 • seznam stanic v Geonet (tabulka pozic) a vrstev  (z CAM zpráv)
Stav zabezpečení
 • Kontrola správnosti podpisu přenášených zpráv
 • Kontroluje také AT a AA
 • podpora ECTL (European Certificate Trust List)
Filtrace zpráv Může být filtrován na “stationID”, typy zpráv, apod…
Simulace
 • Změna pozice OBU
 • Změna role OBU
Spouštění sledování dle zpráv Ano – dle zpráv typu DENM a IVI
Wireshark rozhraní
 • Může otevřít PCAP soubory a přehrávat je
 • Umožňuje zaznamenávat zprávy do souborů PCAP
 • Použitý Wireshark plugin umožňuje otevřít zprávy zachycené pomocí Wireshark v SW V2Deep.

Závěr – důvod použití SW

Co napsat závěrem – tento SW byl původně vyvinut pouze pro interní potřebu vývoje systémů. Dnes je určen i pro provozovatele a správce systémů s V2X komunikacemi, protože umožňuje rychlou a efektivní analýzu zpráv. Ukázka je např. z našich testů oboustranné komunikace v Ostravě při předvádění řízeného staničení vozidel MHD dne 4.10.2019. O kontrolách stavu komunikace ve městě Brně ani nemluvě.