Terminály a inteligentní zastávky

DOPRAVNÍ TERMINÁLY A INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY

Dopravní terminály mohou kombinovat různé níže uvedené panely.

Dopravní terminály mohou kombinovat různé níže uvedené panely – ukázka z terminálu Kralupy.

Pro dopravní terminály a zastávky pro veřejnou přepravu osob nabízíme a dodáváme komplexní elektronické informační systémy včetně řídicího SW terminálu a panely včetně označníků, vývěsek (i elektronických s e-papírem) a kiosků (např. pro vyhledání spojení). Jednotlivé informační prvky lze použít jak pro samostatně stojící zastávky, tak i pro čekárny a nástupiště, či jako lokální městské systémy. Panely se mohou chovat “pasivně” (tj. mohou být řízeny centrálním dispečinkem) nebo “aktivně” (sami si vyhledávat informace na určených serverech) nebo na nich mohou být zobrazovány “statické” údaje včetně schopnosti listování (typ vývěsky s LCD typu e-papír). Infromační panely mohou být napájeny ze sítě 230V či trakčního vedení, z veřejného osvětlení či pomoci solárních panelů. 

Jednotlivé námi nabízené možnosti jsou:

Grafické zastávkové LED informační elektronické panely

Vytváří souvislou grafickou plochu s možností definovat jakékoliv okna pro zobrazení informace o odjezdech (textů) s obrázky. Vyrábí se v několika provedeních včetně plně barevných panelů (počet barev 256 nebo 4096).

Textové LED informační elektronické panely

Tyto panely se vyznačují zejména tím, že obsahují mezeru mezi řádky pro zlepšení čitelnosti, a proto není možné je využít jako grafickou plochu. Lze je použít pro realizaci nástupišť, zastávek a jako základní orientační odjezdové panely.

Kombinované barevné zastávkové LED panely (textové)

Tento panel doplňuje zobrazovanou informaci o odjezdu vyjádřením barvy jednotlivého typu dopravy či sdělené informace, např. MHD červeně, veřejná linková doprava žlutě a vlaky bíle. V případě, že vlaky jsou zobrazovány v samostatné části panelu – může být tato část osazena pouze jednobarevně – např. bílá barva.

Velkoplošné zastávkové panely

Pod pojmem velkoplošný (grafický) panel rozumíme panel, který má více jak 12 textových řádků řádků na výšku a zobrazuje minimálně 35 znaků textu. Tyto panely se obvykle používají na významných dopravních uzlech jako přehledové odjezdové panely. Mohou být opět jednobarevné či dvoubarevné (mají tři barvy) nebo plně barevné (256 nebo 4096 barev).

Skládané velkoplošné panely

Skládané LED panely se použijí tam, kde je výhodné z hlediska výstavby celkovou informační plochu panelu postupně seskládat a tím dosáhnout potřebné množství informace. Mohou být řešeny jako grafická či textová plocha (u textové plochy není znát přechod mezi panely, protože rozhraní mezi panely je v mezeře mezi řádky).

Elektronické informační LCD panely

Tyto panely umožňují dokonalé grafické zpracování textů i obrazů, které může být z hlediska účelu zobrazování degradováno. Nevýhodou těchto systémů je vyšší spotřeba, obtížná čitelnost na přímém slunci a nižší doba životnosti panelu (obvykle 50 tis. hodin). Vyrábí se ve vnitřním a vnějším provedení.

Zastávkové informační kiosky

Informační kiosky jsou určeny pro umístění na zastávkách jako samostatné či spojené s elektronickým panelem a umožňují cestujícímu si samostatně vyhledávat informace. Obsahují LCD displeje s vysokou svítivostí a dotykovou plochou. Taktéž mohou obsahovat mikrofon a reproduktor pro hlasovou komunikaci s dispečinkem.

Digitální označníky

Vestavné LED panely/LCD displeje do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 2-5 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. Obvykle zobrazují linku, cílovou stanici a dobu odjezdu. Nově mohou být realizovány i pomocí elektronického papíru. Napájení může být nově i z veřejného osvětlení a pomocí akumulátorů.

Kombinované LED označníky s vývěskou typu e-papír

Kombinované panely v sobě integrují vlastnosti standardního zastávkového označníku s LED diodami a nízkoprofilový LCD displej založený na technologii e-papíru. Označník tak umožňuje zobrazení aktuálních odjezdů na LED poli, údajů o datumu a čase a umožňuje i zobrazení standardních jízdních řádů na elektronickém papíře. Tyto jízdní řády jdou měnit z dispečerského pracoviště a odpadá tak nutnost objíždět zastávky kvůli výměně papírových jízdních řádů při jejich změně.

Informační systémy pro čekárny

Jsou určeny do krytých prostor s omezeným působením slunce a povětrnostních vlivů. Pro větší pružnost v zobrazovaní je vhodné použití LCD displejů, přičemž ve vybraných prostorech lze použít jako zobrazovače i TV s prodlouženou životností.

Elektronické informační panely s e-papírem (či e-inkem)

Tyto panely jsou určeny pro označníky s omezenými možnostmi napájení (obvykle solární) nebo jako vývěsní tabule pro zobrazení jízdního řádu vozidel. Provozní spotřeba je okolo 50 mW. Výhodou je, že zobrazují informace (např. jízdní řád) i po odpojení napájecího napětí.

Vozidlové LED panely

Tyto panely jsou určeny primárně do vozidel veřejné přepravy osob pro zobrazení informací o trase (konečná stanice, příští zastávka, číslo linky, atd…), ale panely lze použít i mimo vozidla.

Podrobnější informace o jednotlivých částech:

Obecné vlastnosti elektronických informačních panelů

Elektronické zobrazovací zastávkové panely (dále ELP – Electronic LED/LCD Panel) jsou určeny k obrazovému či hlasovému informování cestujících na zastávkách o příjezdu, zpoždění, odjezdu prostředků veřejné přepravy osob či o mimořádných situacích v dopravě nebo jiných událostech v okolním regionu textovou či grafickou podobou. Aktuální informace o poloze zobrazovaných odjezdů vozidel jsou získávány z:

 • dispečerského pracoviště MHD či IDS,
 • lokálního informačního systému na dopravním terminálu či společném pro menší město,
 • nebo mohou být zadávány i z jiných zdrojů (např. indukční smyčky, komunikace v pásmu ISM metodou FHSS).

Obr. č.1: Elektronický informační panel v Brně na Hlavním nádraží.

Základní vlastnosti

 • Dlouhá životnost daná výběrem komponentů
 • Velmi dobrá čitelnost na přímém slunci (zejména pro LED panely)
 • Nízkopříkonové řešení zejména pro LED panely
 • Integrace povelových přijímačů pro nevidomé a zprostředkování akustického hlášení i pomocí TTS (převod z textu na hlasová hlášení)
 • Možnost vzdáleného řízení panelu včetně diagnostiky
 • Komunikace s dispečinkem datová i hlasová (nově i digitálně)
 • Dálková aktualizace dat a dálkový dohled
 • Provedení antivandal, čidla hlídající otřesy a manipulaci s panelem
 • Podpora různých přenosových médií pro dálkové řízení (Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS/UMTS/LTE, optika, radiová síť…)
 • Funkce Wi-Fi Hotspotu  - veřejná WiFi pro cestující (nyní i více SSID)
 • Integrace kamerového systému do panelů včetně možnosti dlouhodobého záznamu.
 • Funkce informačního kiosku na zastávkách
 • Možnost propojení více panelů mezi sebou do virtuálních uzlů
 • možnost použití elektronického papíru pro zobrazení statických jízdních řádů, případně i odjezdů vozidel

Chování inteligentní zastávky či elektronického informačního panelu na zastávce se pro nevidomé musí chovat dle vyhlášky MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) číslo 398/2009 Sb. Příloha č. 1, odstavce 1.2.8 (způsob použití trylku) a 1.2.9 (způsob dálkového ovládání). Tato vyhláška stanovuje základní způsob chování zastávkového panelu u moderních dopravních systémů. Podrobný popis chování inteligentních zastávek je popsán v článku: Chování inteligentní zastávky pro nevidomé.

Elektronické informační panely jsou zpravidla vyráběny na zakázku. 

Historie vývoje informačních panelů a systémů ve firmě

Vývojem a výrobou komponentů a elektronických informačních panelů (dále ELP) pro inteligentní zastávky a dopravní terminály se zabýváme již od roku 2006. Za tu dobu vyrobila a dodala firma Herman téměř 1000 inteligentních zastávek (v provedení LED i LCD), informačních elektronických panelů na zastávky a elektronických zastávkových označníků.

Za dobu vývoje těchto systémů jsme vyvinuli několik originálních řešení vnitřních jednotek včetně řídicích dispečerských systémů. Jsme schopni zajistit realizaci komplexních systémů určených pro informování cestujících v rámci integrovaných dopravních systémů na inteligentních zastávkách, velkých přepravních uzlech či dopravních terminálech (odjezdové panely, panely pro nástupiště a pro čekárny) či pro malé města.

Zrealizovali jsme projekty, jako byla výstavba malých elektronických označníků a velkých LED a LCD panelů pro DPmČB, výstavba 20 inteligentních zastávek ve městě Plzni, 65 nových LED panelů a rekonstrukce 70 kusů původních elektronických informačních panelů pro velké uzly v rámci IDS JMK, informační systém dopravního terminálu Cheb, digitální označníky pro DPMB (64 panelů), inteligentní zastávky pro město Bratislava (46 panelů), Most, Košice, Ústí nad Labem, dopravní terminály v Bratislavě, Bánské Bystrici, Lovosicích, dále pak Zlínský kraj, bývalý Východočeský kraj a další.

Provedli jsme realizaci několika informačních systémů v dopravních uzlech:

 • Na přestupním uzlu na Svinovských mostech v Ostravě. Tento je charakteristický použitím LCD displejů o vysoké svítivosti. Obsahuje 6 zdvojených LCD panelů pro tramvajové a autobusové zastávky s displejem pro čas, dva LCD informační panely o odjezdech na nástupištích a 8 velkých LCD. Terminál je doplněn majáky pro nevidomé a slabozraké a naším systémem BSV pro sledování pobytu vozidel MHD na zastávkách.
 • V Ostravě pak dále dopravních terminálech na Hulvákách a na Hranečníku.
 • v Uherském Brodě, který je charakteristický tím, že řízení terminálu provádí počítač PC umístěný v jednom z panelů.
 • v Chebu, v Novém Městě na Moravě, Most přednádraží, apod.