Dopravní terminály

Informační systémy dopravních terminálů

Princip informačních systémů dopravních terminálů

Informační systémy dopravních terminálů jsou určeny ke snadné orientaci cestujícího v terminálu. Slouží zejména k zobrazování informací o odjezdech vozidel veřejné přepravy osob ve obvykle dvou úrovních a to o:

  • informacích o nejbližších odjezdech (příjezdech) z daného nástupiště,
  • přehledových informacích o dění na celém terminálu (odjezdové a příjezdové panely).

Panely pro terminály se vyrábí v různých v různých velikostech panelů a provedeních. Návrh řešení závisí od četnosti odjezdů a příjezdu spojů k danému nástupišti a od celkového uspořádání terminálu (přístupové cesty, odbavovací hala a čekárny). Za tímto účelem je nutno řešit:

  • odjezdové panely jednotlivých stanovišť
  • vnější přehledové panely terminálu
  • vnitřní přehledové panely terminálu
  • hodinový systém

Odjezdové panely jednotlivých stanovišť

V tomto případě nejlépe nejvhodnější použít LED panely a to jak z důvodu významné úspory elektrické energie a životnosti panelu, tak i z důvodu čitelnosti na slunci (ve vzdálenosti větší jak 3-5 m je LCD na přímém slunci hůře čitelné). Odjezdový panel obvykle zobrazuje 1-3 odjezdy a příp. jeden dispečerský řádek. Panely mohou být jak grafické, tak i textové.

Velikost panelu je volena dle uspořádání terminálu a požadavků na odjezdový stojan. Mají-li být čitelné aktuální odjezdy z velké dálky, pak je vhodný rastr LED diod 8 mm (čitelnost ze vzdálenosti až 35 m). Je však nutno počítat i s příslušným prostorem pro LED panel – při zobrazovaných 32 znacích je délka panelu minimálně 1400 mm. Příkladem těchto panelů  jsou textové panely řady ELP 40x.

Oproti tomu lze udělat odjezdový panel do označníku a při rozteči LED diod 4,2 mm nebo 5 mm. Pak velikost vestavného LED panelu vychází do 81 cm při zobrazování 32 znaků (rozteč LED diod 5 mm). Pokud by i toto bylo hodně, pak nejmenší smysluplné zobrazení je 24 znaků při šířce 51 cm (rozteč 4,2 mm) nebo použít dvojřádkové zobrazení pro jeden odjezd (např. druhý řádek obsahuje nácestné zastávky). Čitelnost panelu je z 15-20 m. příkladem těchto panelů jsou digitální označníky, které jsou upraveny pro potřeby terminálu. Níže uvedená vizualizace je panel 30 x 160 LED o rozteči 4,2 mm včetně systému pro nevidomé (ELP řady 15x).

Obr. č.1: Možné řešení odjezdového LED panelu terminálu (velikost 30x160 LED bodů).

Obr. č.1: Možné řešení odjezdového LED panelu terminálu (velikost 30×160 LED bodů).

Vnější přehledové panely

Vnější přehledové panely se umisťují na terminálu do míst, kde se koncentrují cestující nebo kudy musí projít. Proto je žádoucí, aby informace zobrazovaly dostatečně velkým písmem (obvykle 50 mm a větším) a byly čitelné z větší dálky.  Opětovně je proto vhodné řešení pomocí LED panelů a to zejména, pokud se panel vyskytuje na přímém slunci. Tomu odpovídá provedení LED diod s roztečí 8 mm, což odpovídá délce panelu přes 2 m.

Přehledové panely obvykle zobrazují více informací, tj. číslo linky a spoje dle CIS (centrální informační systém) a číslo linky dle IDS (obvykle třímístné), cílovou stanici včetně nácestných zastávek, dobu odjezdu, stanoviště a případně zpoždění (je-li k dispozici on-line sledování vozidel). Typickým příkladem mohou být panely ELP 45x (vícebarevné provedení pro odlišení druhů spojů) nebo ELP 41x (zjednodušené jednobarevné řešení).

Vnitřní přehledové panely

Vnitřní přehledové panely jsou vhodné do odbavovacích hal a čekáren, tj. tam, kde již přímé slunce nesvítí a pohled na panel je z kratší vzdálenosti. V tomto případě je vhodné řešení pomocí jak pomocí LED panelů (nižší spotřeba, delší životnost) tak i pomocí LCD panelů (obvykle jsou o něco levnější). Výhodou použití LCD panelů je dosažení plně barevného zobrazení odjezdů a dalších grafických symbolů a obrázků a současně zobrazení i vyššího počtu odjezdů z terminálu. Použití standardních televizorů nebo počítačových monitorů nedoporučujeme z důvodu nižší životnosti a svítivosti. Ukázka vyloženě vnitřního LCD panelu používající LCD monitor s prodlouženou životností je zde. Ukázka LCD panelů do prostředí, kam proniká dost vnějšího světla jsou zde (stránka vnější LCD panely).

Hodinové systémy

Hodinové systému umožní cestujícímu zobrazit přesný datum a čas. Mohou být v různých provedeních – mohou být zobrazeny na dispečerském řádku panelu (viz. panely ELP řady 30x), mohou být zobrazovány zvlášť na panelu (viz. panely ELP řady 821 a 842) nebo mohou být v provedení centrálních samostatných hodin (viz. čtyřboký LED panel ELP Q524E). Řízení hodinového systému lze provádět pomocí přesného času získaného pomocí DCF hodinového vysílače, pomocí dat získaných z GPS nebo pomocí jiných normálů (např. z internetu).

Organizace informačního systému terminálu

Technologie informačního systému terminálu je zachycena na následujícím obrázku. Z důvodů snížení cen panelů terminál obvykle obsahuje řídicí počítač (řídicí server terminálu), který všechny panely ovládá již řádkově. Panely zejména na odjezdových stanovištích poté nepotřebují základní řídicí jednotku panelu, ale pouze řídicí jednotku LED desek, což umožňuje dosáhnout nižší ceny. Řídicí server terminálu také obsahuje off-line jízdní řády odjezdů (příjezdů) z terminálu a tyto zobrazuje na jednotlivých panelech. Pokud existuje nadřazený server, který má data o poloze jednotlivých vozidel, mohou panely zobrazovat i aktuální data o odjezdech včetně zpoždění spojů. Obsluha terminálu či dispečer nadřazeného serveru musí mít možnost zaslat na jednotlivé panely potřebné informace, tj. např. o výluce pro linku A na přehledové panely na dispečerský řádek a na příslušný odjezdový panel, kterého se výluka týká.

Obr. č.6: Uspořádání informačního systému dopravního terminálu.

Obr. č.6: Uspořádání informačního systému dopravního terminálu.

Datové přenosy informací do panelů lze provést několika způsoby:

  • sběrnice RS 485 – zajišťuje spolehlivé spojení mezi serverem terminálu a odjezdovým panelem. Je vhodná hlavně pro řízení textových panelů (odjezdových či přehledových), kde není vyžadován velký tok dat (např. změna dvou řádků každou minutu). Umožňuje obvykle i dálkovou změnu firmware či konfigurace řídicí jednotky panelu. Pro spolehlivé řešení musí být sběrnice galvanicky oddělena od samotného vedení (izolovaná RS 485), aby nebylo možno “zavléci” napěťové výboje do panelu či na server a tak je poškodit. V případě, že je na terminálu použito více směrů, musí být použit “rozbočovač” RS 485. I přesto se jedná o nejlevnější řešení přenosu dat.
  • sběrnice ethernet – vytváří moderní a rychlé připojení mezi serverem a panelem. Protože dosah ethernetové sběrnice je mezi 60-100 m, je nutno počítat při návrhu s touto vzdáleností a umisťovat opakovače datových signálů (např. switche). Proto její použití je vhodné zejména pro menší terminály. Použití této sběrnice je nutné tam, kde se použijí LCD panely. Ty obsahují obvykle počítače PC či ARM, jejichž aktualizace již vyžaduje obvykle přenos rozsáhlých datových souborů.
  • optická vlákna – ať již jedno nebo vícevidová umožňují přenos dat nad vzdálenost 100 m a současně zajišťují naprosto dokonalé galvanické oddělení. Obvykle je rozvod vytvořen jako 1:1, tj. každý panel je napojen pomocí jednoho optického vlákna. To musí být zakončeno na obou koncích jednotkou “mediakonvertor”, který převádí světelné paprsky na sběrnici ethernet (obvykle) a naopak. Mediakonvertor na straně panelu je do něj přímo integrován. Na straně serveru musí být vytvořena sestava mediakonvertorů (např. náš typ SMK 10/196), která je umístěna do stojanu serveru a ethernetovské swichte. Toto řešení je o něco dražší (několik tisíc Kč), ale nejspolehlivější.
  • bezdrátová spojení – jsou realizovány obvykle pomocí WiFi technologie. Je vhodné zejména tam, kde je informační systém realizován v již “hotovém” terminálu (je jím doplněn).


Příklady námi realizovaných dopravních terminálů

Dopravní terminál Ostrava – Svinovské mosty

Koncem roku 2012 jsme dodali informační systém pro nově zrekonstruovaný dopravní terminál Svinovské mosty. Sestava obsahovala zejména dvojité elektronické zastávkové LCD panely doplněné o hodinové LED panely a centrální čtyřhranné hodiny terminálu. Součástí byl i hodinový systém získávající informaci o přesném čase dle GPS. Rozvody dat na terminálu jsou řešeny pomocí optických vláken a ethernetu.

Dopravní terminál Cheb

Na následujícím obrázku je zobrazena část nově vybudovaného dopravního terminálu v Chebu, pro který jsme v roce 2012 realizovali elektronické odjezdové LED panely (červené a bílé) a velké osmiřádkové přehledové textové LED panely. Rozvody dat jsou řešeny pomocí optických vláken. Dodané panely jsou typu ELP 40x a ELP 41x.

Dopravní terminál Nové Město na Moravě

Na následujícím obrázku je ukázka námi realizovaného informačního systému pro malý dopravní terminál v Novém Městě na Moravě, který jsme uvedli do provozu v listopadu 2012. Rozvody dat o odjezdech jsou v terminálu jsou řešeny pomocí sběrnice Ethernet. Dodané panely jsou typu ELP 32x.

Obr. č.15: Dopravní terminál Nové Město na Moravě.

Obr. č.15: Dopravní terminál Nové Město na Moravě.