Digitální označníky

Digitální elektronické označníky

Pod pojmem digitální označník chápeme zařízení, kdy součástí zastávkového označníku je informační systém o odjezdech vozidel veřejné dopravy a to v provedení:

LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. U řešení s LCD se spíše předpokládá náhrada jednoduššího jízdního řádu (obsahuje více řádků). LED digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15-20 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. U LCD označníků je to závislé na počtu zobrazovaných řádků (závisí na návrhu obrazovky) a taktéž na svitu slunce, které může omezit čtení na relativně krátkou vzdálenost.

V případě centrálního dispečinku se sběrem dat o poloze vozidel, mohou LED (LCD) označníky zobrazovat aktuální odjezdy dle polohy vozidla na trati. 

Vyrábí se ve dvou provedeních:

Digitální označníky typu LED

Digitální označník s LEDVestavné LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. Digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. Vyrábí se ve dvou provedeních:

  • napodobují velké zastávkové panely, tj. zobrazují linku, cílovou stanici, symbol nízkopodlažnosti vozidla a dobu odjezdu,
  • zobrazují pouze dobu odjezdu pod označením linky (viz. ELP 19x) a tato informace se může střídat s informací z dispečinku (dle provedení).

Obě provedení výrazně zjednodušují orientaci cestujících na zastávce.  Pokud je použita jednolitá aktivní LED plocha umožňuje zobrazit jakékoliv grafické prvky. Více  informací o LED digitálních označnících zde.

Digitální označníky typu LCD

Digitální označníky s LCDDalší možností je provedení s LCD displeji a to buď typu TFT (standardní provedení s 10,4″ či větším barevným vysoce svítivým displejem) – viz. např. naše řešení na Svinovských mostech v Ostravě, nebo s malými číselnými LCD ukazateli pro každou linku zvlášť (používají některé DP v Čechách). Při použití TFT vysoce svítivých LCD displejů platí naše srovnání mezi LCD/LED systémy s tím, že vestavné displeje lze již “nějakým” způsobem stínit a spotřeba již není tak rozdílná (nicméně problém s životností zůstává).

Obecně však platí, že tento typ digitálních označníků obsahuje “relativně” malá písmena, a proto je čitelný z malých vzdáleností. Předpokládá se tedy, že cestující si stoupne k označníku a čte si v něm namísto čtení v papírovém jízdním řádu. Více informací o LCD označnících zde.

Tyto panely mohou být doplněny o kapacitní dotykovou plochu a mohou tak sloužit i jako informační kiosek – viz. i-pointy dle našeho řešení.

Digitální označníky typu elektronický papír

Poslední novinkou je vývoj elektronických informačních zastávkových systémů s elektronickým papírem (e-paper, e-ink). Připravujeme proto nový typ ELP 813.3P, který je určen zejména jako náhrada papírových jízdních řádů nebo jako úsporné zastávkové označníky.

Obdobným řešením jsou LCD typu cholesterického LCD, které se vyznačují pomalým přepisováním v nízkých teplotách (až 30 sekund při -20 stupních Celsia) a horším kontrastem než e-papír. Proto tuto technologii vývojově nepodporujeme (ověřeno v teplotní komoře firmy).

Instalace přístřešku zastávky dle normy ČSN

V místech, kde tomu nebrání provozní podmínky  se přístřešek navrhuje k zakrytí nástupiště a jeho přesah přes hranu se doporučuje nejméně 0,5 m (při volné výšce 4,2 m nad vozovku). V ostatních případech se přístřešek navrhuje ve vhodném místě v dosahu nástupiště a jeho nejmenší volná výška mimo průjezdný prostor komunikace je 2,2 m. přístřešek nemá zasahovat do pásu pro pěší. Podrobnosti jsou zřejmé z obrázku příčného uspořádání zastávky.

Uspořádání nástupiště autobusové nebo trolejbusové zastávky.

Řešení napájení digitálních označníků

Velkým problémem u digitálních označníků je zajištění napájecího napětí, protože je nutno vybudovat přívod napájení, což je obvykle dražší než celý označník. Jako napájecí zdroje lze použít:

  • standardní řešení rozvody 230V,
  • napájení z trakčního vedení, nově např. pomocí napájecího bloku BSV-NB 02-400W, poskytujícího výstupní napětí 24V/20A. Za tímto účelem bylo vyvinuto speciální řešení.
  • napájení z veřejného osvětlení, kdy označník poté musí obsahovat akumulátory pro svícení ve dne – zde nabízíme řešení pomocí sestav lithiových akumulátorů Acupack,
  • napájení z alternativních zdrojů – solární panely – pro napájení LED a LCD panelů (mimo vybraných řešení s elektronickým papírem) není vhodné řešení pomocí solárních článků. V měsíci lednu mohou nastat pouze 3 sluneční dny, tj. existuje 28 dní, kdy solární panel o výkonu 60W dodává pouze 0,6W a to po dobu 6-8 hodin. Tato energie je pro plnohodnotnou funkci LED či LCD panelů naprosto nedostatečná, příp. akumulátory by museli mít mnohonásobně větší kapacitu, než je potřebná.

V případě, že není v přítomnosti napájecí síť 230V, lze připravit provedení pro napájení z trakčního napětí. Napájení ze solárních panelů nedoporučujeme na základě našich dlouhodobých měření prováděných v lednu 2010, kdy byly tři slunečné dny za měsíc a solární panely by museli mít velikost 5 až 10 m2.