Digitální označníky

Digitální elektronické označníky

Digitální označník s LED panelem, e-papírem a V2X komunikací s projíždějícím MHD vozidlem

Digitální označník PTS s LED panelem, e-papírem a V2X komunikací s projíždějícím MHD vozidlem.

Pod pojmem digitální označník chápeme zařízení, kdy součástí zastávkového označníku (označení PTS – “Public Transport Stop”) je aktivní informační systém zobrazující obvykle aktuální odjezdy vozidel veřejné dopravy nebo zajišťující i statické zobrazení jízdních řádů či jiných dopravních informací nebo dokonce mající přímou komunikaci s vozidlem veřejné dopravy.

Vyrábíme a dodáváme digitální označníky jako jednonohé, dvounohé či jiném na zakázku (např. zavěšené). Informační část je pak v provedení:

 • vestavěném - tj. informační panel pro cestující je součástí označníku – je vestavěn (např. ELP 10x, ELP 17x, ELP K819),
 • nástavby nad označník - tj. informační panel je umístěn nahoře na označníku (ELP 12x, ELP 827),
 • doplnění LED panelu k označníku (ELP 13x, ELP 15x) -  provedení panelu má menší rozměry,
 • kompaktního panelu a značky zastávky (např. ELP 183), kdy panel tvoří se značkou kompaktní celek.
 • Označníky zastávky se solárním napájením obsahující obvykle e-papír (např. ELP 191) – není vhodné pro standardní LED
 • Označníky s kombinovaným informačním systémem – tento typ obsahuje LED označník, jizdní řády s možností listování na e-papíru včetně aktuálních dopravních informací a případně další komunikace – např. V2X

LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-6 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. U řešení s LCD se spíše předpokládá náhrada jednoduššího jízdního řádu (obsahuje více řádků), ale může mít problémy na přímém slunci.

LED digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení svého obsahu a to max. do 15-20 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. U LCD označníků je to závislé na počtu zobrazovaných řádků (závisí na návrhu obrazovky) a taktéž na svitu slunce, které může omezit čtení na relativně krátkou vzdálenost. U řešení s e-papírem (e-ink) pak existuje několik variant zobrazení – zobrazení aktuálních odjezdů nebo zobrazování jízdních řádů, dopravních informací apod.

V případě centrálního dispečinku se sběrem dat o poloze vozidel, mohou LED (LCD) označníky zobrazovat aktuální odjezdy dle polohy vozidla na trati. 

Vyrábí se ve čtyřech provedeních:

Digitální označníky typu LED

Digitální označník s LEDVestavné LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. Digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. Vyrábí se ve dvou provedeních:

 • napodobují velké zastávkové panely, tj. zobrazují linku, cílovou stanici, symbol nízkopodlažnosti vozidla a dobu odjezdu,
 • zobrazují pouze dobu odjezdu pod označením linky (viz. ELP 19x) a tato informace se může střídat s informací z dispečinku (dle provedení).

Obě provedení výrazně zjednodušují orientaci cestujících na zastávce.  Pokud je použita jednolitá aktivní LED plocha umožňuje zobrazit jakékoliv grafické prvky. Více  informací o LED digitálních označnících zde.

Digitální označníky typu LCD

Digitální označníky s LCDDalší možností je provedení s LCD displeji a to buď typu TFT (standardní provedení s 10,4″ či větším barevným vysoce svítivým displejem) – viz. např. naše řešení na Svinovských mostech v Ostravě, nebo s malými číselnými LCD ukazateli pro každou linku zvlášť (používají některé DP v Čechách). Při použití TFT vysoce svítivých LCD displejů platí naše srovnání mezi LCD/LED systémy s tím, že vestavné displeje lze již “nějakým” způsobem stínit a spotřeba již není tak rozdílná (nicméně problém s životností zůstává).

Obecně však platí, že tento typ digitálních označníků obsahuje “relativně” malá písmena, a proto je čitelný z malých vzdáleností. Předpokládá se tedy, že cestující si stoupne k označníku a čte si v něm namísto čtení v papírovém jízdním řádu. Více informací o LCD označnících zde.

Tyto panely mohou být doplněny o kapacitní dotykovou plochu a mohou tak sloužit i jako informační kiosek – viz. i-pointy dle našeho řešení.

Digitální označníky typu elektronický papír

Elektronický papír (tzv. e-paper, e-ink) je charakteristický tím, že je schopen trvale zobrazovat údaje po jejich zapsání aniž je napájen, tj. aniž spotřebovává nějakou energii je zobrazená informace na displeji zachována. Za tímto účelem jsme vyvinuly samostatné zobrazovací jednotky - typ  e-papír NIP 813.3P (NIP – Nízkoenergetický Informační Panel), který je určen zejména jako náhrada papírových jízdních řádů nebo jako úsporné zastávkové označníky (může kombinovat obojí) – na obrázku vedle kombinuje oba systémy (závisí na požadovaném způsobu zobrazení).

ELP_191_01mObdobným řešením jsou LCD typu cholesterického LCD (CH-LCD), které se vyznačují pomalým přepisováním v nízkých teplotách (až 30 sekund při -20 stupních Celsia) a horším kontrastem než e-papír. Proto tuto technologii vývojově nepodporujeme (ověřeno v teplotní komoře firmy).

Novým produktem jsou “nezávislé” označníky na externím napájení používající e-papír a dodávané jako komplet – jedná se o označníky ELP 191A13, které mají integrován modul zobrazovače e-papírového LCD – ELP  813.3P. Tento typ označníku je doplněn napájecím solárním panelem a lithiovým akumulátorem pro překlenutí situací, kdy slunce svítí málo nebo vůbec. Tyto nové typy označníků obsahují jak nový typ povelového přijímače EPNEV 1.24, tak TTS (text-to-speech) převodník, tak i možnost nočního přísvitu panelu.

Kombinované digitální označníky

Kombinované panely v sobě integrují vlastnosti zastávkového označníku s LED diodami a nízkoprofilový LCD displej založený na technologii e-papíru. Označník tak umožňuje zobrazení aktuálních odjezdů na LED poli a zobrazení standardních jízdních řádů na elektronickém papíře. Tyto jízdní řády jdou měnit s dispečerského pracoviště a odpadá tak nutnost objíždět zastávky kuli výměně papírových jízdníéch řádů při jejich změně.

Novinkou je typ označníku PTS_E13L40x120R3,8_V2X zobrazený v záhlaví této stránky a popsaný zde. Označník v sobě obsahuje integrovaný informační panel ELP 914-40R120-E13-LVGN,  tj. včetně komunikací a hlášení pro nevidomé, LTE v provedení “mobil” – tj. nízkopříkonovém, GPS pro synchronizaci času a identifikace místa panelu a V2X komunikaci pro identifikaci vozidel zastavujících v zastávce.

Instalace přístřešku zastávky dle normy ČSN

V místech, kde tomu nebrání provozní podmínky  se přístřešek navrhuje k zakrytí nástupiště a jeho přesah přes hranu se doporučuje nejméně 0,5 m (při volné výšce 4,2 m nad vozovku). V ostatních případech se přístřešek navrhuje ve vhodném místě v dosahu nástupiště a jeho nejmenší volná výška mimo průjezdný prostor komunikace je 2,2 m. přístřešek nemá zasahovat do pásu pro pěší. Podrobnosti jsou zřejmé z obrázku příčného uspořádání zastávky.

Uspořádání nástupiště autobusové nebo trolejbusové zastávky.

Řešení napájení digitálních označníků

Velkým problémem u digitálních označníků je zajištění napájecího napětí, protože je nutno vybudovat přívod napájení, což je obvykle dražší než celý označník. Jako napájecí zdroje lze použít:

 • standardní řešení rozvody 230V,
 • napájení z trakčního vedení, nově např. pomocí napájecího bloku BSV-NB 02-400W, poskytujícího výstupní napětí 24V/20A. Za tímto účelem bylo vyvinuto speciální řešení.
 • napájení z veřejného osvětlení, kdy označník poté musí obsahovat akumulátory pro svícení ve dne – zde nabízíme řešení pomocí sestav lithiových akumulátorů Acupack,
 • napájení z alternativních zdrojů – solární panely – pro napájení standardních LED a LCD panelů (mimo vybraných řešení s elektronickým papírem) není vhodné řešení pomocí solárních článků. V měsíci lednu mohou nastat pouze 3 sluneční dny, tj. existuje 28 dní, kdy solární panel o výkonu 60W dodává pouze 0,6 W a to po dobu 6-8 hodin. Tato energie je pro plnohodnotnou funkci LED či LCD panelů naprosto nedostatečná, příp. akumulátory by museli mít mnohonásobně větší kapacitu, než je potřebná.
 • napájení z alternativních zdrojů - solární panely – pro napájení e-papírových (e-paper, e-ink) LCD panelů, kde při vhodné kombinaci solárního panelu a akumulátorů vzniká použitelný systém ve smyslu postavení označníku “kdekoliv” v poli i bez přístupu síťového napětí.

V případě, že není v přítomnosti napájecí síť 230V, lze připravit provedení pro napájení z trakčního napětí. Napájení ze solárních panelů je vhodné zejména pro e-papír, pro ostatní systémy nedoporučujeme na základě našich dlouhodobých měření prováděných v lednu 2010, kdy byly tři slunečné dny za měsíc a solární panely by museli mít velikost 5 až 10 m2.