Digitální označníky

Digitální elektronické označníky

Pod pojmem digitální označník chápeme zařízení, kdy součástí zastávkového označníku je informační systém o odjezdech vozidel veřejné dopravy a to v provedení:

 • vestavěném - tj. informační panel je součástí označníku (např. ELP 10x, ELP 17x, ELP K819),
 • nástavby nad označník (ELP 12x, ELP 827),
 • doplnění LED panelu k označníku (ELP 13x, ELP 15x),
 • kompaktního panelu a značky zastávky (např. ELP 183).
 • Označníky zastávky se solárním napájením (např. ELP 191)

LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. U řešení s LCD se spíše předpokládá náhrada jednoduššího jízdního řádu (obsahuje více řádků). LED digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15-20 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. U LCD označníků je to závislé na počtu zobrazovaných řádků (závisí na návrhu obrazovky) a taktéž na svitu slunce, které může omezit čtení na relativně krátkou vzdálenost. U řešení s e-papírem (e-ink) pak existuje několik variant zobrazení.

V případě centrálního dispečinku se sběrem dat o poloze vozidel, mohou LED (LCD) označníky zobrazovat aktuální odjezdy dle polohy vozidla na trati. 

Vyrábí se ve třech provedeních:

Digitální označníky typu LED

Digitální označník s LEDVestavné LED panely do zastávkových označníků jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. Digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. Vyrábí se ve dvou provedeních:

 • napodobují velké zastávkové panely, tj. zobrazují linku, cílovou stanici, symbol nízkopodlažnosti vozidla a dobu odjezdu,
 • zobrazují pouze dobu odjezdu pod označením linky (viz. ELP 19x) a tato informace se může střídat s informací z dispečinku (dle provedení).

Obě provedení výrazně zjednodušují orientaci cestujících na zastávce.  Pokud je použita jednolitá aktivní LED plocha umožňuje zobrazit jakékoliv grafické prvky. Více  informací o LED digitálních označnících zde.

Digitální označníky typu LCD

Digitální označníky s LCDDalší možností je provedení s LCD displeji a to buď typu TFT (standardní provedení s 10,4″ či větším barevným vysoce svítivým displejem) – viz. např. naše řešení na Svinovských mostech v Ostravě, nebo s malými číselnými LCD ukazateli pro každou linku zvlášť (používají některé DP v Čechách). Při použití TFT vysoce svítivých LCD displejů platí naše srovnání mezi LCD/LED systémy s tím, že vestavné displeje lze již “nějakým” způsobem stínit a spotřeba již není tak rozdílná (nicméně problém s životností zůstává).

Obecně však platí, že tento typ digitálních označníků obsahuje “relativně” malá písmena, a proto je čitelný z malých vzdáleností. Předpokládá se tedy, že cestující si stoupne k označníku a čte si v něm namísto čtení v papírovém jízdním řádu. Více informací o LCD označnících zde.

Tyto panely mohou být doplněny o kapacitní dotykovou plochu a mohou tak sloužit i jako informační kiosek – viz. i-pointy dle našeho řešení.

Digitální označníky typu elektronický papír

Novinkou je vývoj v oblasti elektronických informačních zastávkových systémů jsou systémy s elektronickým papírem (e-paper, e-ink). Ten je charakteristický tím, že je schopen zobrazovat údaje, aniž je napájen, tj. aniž spotřebovává nějakou energii. Byl připraven nový samostatné zobrazovací jednotky - typ  e-papír ELP 813.3P, který je určen zejména jako náhrada papírových jízdních řádů nebo jako úsporné zastávkové označníky (může kombinovat obojí) – na obrázku vedle kombinuje oba systémy (závisí na požadovaném způsobu zobrazení).

ELP_191_01mObdobným řešením jsou LCD typu cholesterického LCD (CH-LCD), které se vyznačují pomalým přepisováním v nízkých teplotách (až 30 sekund při -20 stupních Celsia) a horším kontrastem než e-papír. Proto tuto technologii vývojově nepodporujeme (ověřeno v teplotní komoře firmy).

Novým produktem jsou “nezávislé” označníky na externím napájení používající e-papír a dodávané jako komplet – jedná se o označníky ELP 191A13, které mají integrován modul zobrazovače e-papírového LCD – ELP  813.3P. Tento typ označníku je doplněn napájecím solárním panelem a lithiovým akumulátorem pro překlenutí situací, kdy slunce svítí málo nebo vůbec. Tyto nové typy označníků obsahují jak nový typ povelového přijímače EPNEV 1.24, tak TTS (text-to-speech) převodník, tak i možnost nočního přísvitu panelu.

Instalace přístřešku zastávky dle normy ČSN

V místech, kde tomu nebrání provozní podmínky  se přístřešek navrhuje k zakrytí nástupiště a jeho přesah přes hranu se doporučuje nejméně 0,5 m (při volné výšce 4,2 m nad vozovku). V ostatních případech se přístřešek navrhuje ve vhodném místě v dosahu nástupiště a jeho nejmenší volná výška mimo průjezdný prostor komunikace je 2,2 m. přístřešek nemá zasahovat do pásu pro pěší. Podrobnosti jsou zřejmé z obrázku příčného uspořádání zastávky.

Uspořádání nástupiště autobusové nebo trolejbusové zastávky.

Řešení napájení digitálních označníků

Velkým problémem u digitálních označníků je zajištění napájecího napětí, protože je nutno vybudovat přívod napájení, což je obvykle dražší než celý označník. Jako napájecí zdroje lze použít:

 • standardní řešení rozvody 230V,
 • napájení z trakčního vedení, nově např. pomocí napájecího bloku BSV-NB 02-400W, poskytujícího výstupní napětí 24V/20A. Za tímto účelem bylo vyvinuto speciální řešení.
 • napájení z veřejného osvětlení, kdy označník poté musí obsahovat akumulátory pro svícení ve dne – zde nabízíme řešení pomocí sestav lithiových akumulátorů Acupack,
 • napájení z alternativních zdrojů – solární panely – pro napájení standardních LED a LCD panelů (mimo vybraných řešení s elektronickým papírem) není vhodné řešení pomocí solárních článků. V měsíci lednu mohou nastat pouze 3 sluneční dny, tj. existuje 28 dní, kdy solární panel o výkonu 60W dodává pouze 0,6 W a to po dobu 6-8 hodin. Tato energie je pro plnohodnotnou funkci LED či LCD panelů naprosto nedostatečná, příp. akumulátory by museli mít mnohonásobně větší kapacitu, než je potřebná.
 • napájení z alternativních zdrojů - solární panely – pro napájení e-papírových (e-paper, e-ink) LCD panelů, kde při vhodné kombinaci solárního panelu a akumulátorů vzniká použitelný systém ve smyslu postavení označníku “kdekoliv” v poli i bez přístupu síťového napětí.

V případě, že není v přítomnosti napájecí síť 230V, lze připravit provedení pro napájení z trakčního napětí. Napájení ze solárních panelů je vhodné zejména pro e-papír, pro ostatní systémy nedoporučujeme na základě našich dlouhodobých měření prováděných v lednu 2010, kdy byly tři slunečné dny za měsíc a solární panely by museli mít velikost 5 až 10 m2.