Digitální označníky LED (jednobarevné)

Digitální LED označníky (+ e-papír)

Pod pojmem elektronický LED digitální označník (e-papír včetně) chápeme zařízení, kdy do zastávkového označníku je vestavěn, provedena nástavba či kompaktně uspořádán informační systém o odjezdech vozidel veřejné dopravy či samostatný panel je součástí označníku zastávky. Vestavné LED panely do zastávkových označníků (e-papír) jsou charakteristické malým počtem řádků 1-4 a vysokou hustotou osazení LED – rozteč mezi diodami 3,8-5 mm. Digitální označníky mají obvykle menší vzdálenost čtení a to max. do 15 m, což odpovídá velikosti písma okolo 3 cm. Mohou být napájeny ze stálého napětí 230V, z veřejného osvětlení (varianta V) či z trakčního napětí (varianta T). Vyrábí se ve dvou provedeních:

  • napodobují velké zastávkové panely, tj. zobrazují linku, cílovou stanici a dobu odjezdu,
  • zobrazují pouze dobu odjezdu po označením linky a tato informace se střídá s informací z dispečinku,
  • u e-papíru je uveden samostatně způsob zobrazování.

Obě provedení výrazně zjednodušují orientaci cestujících na zastávce. V případě centrálního dispečinku se sběrem dat o poloze vozidel, mohou LED (LCD) označníky zobrazovat aktuální odjezdy dle polohy vozidla na trati. Pokud je použita jednolitá aktivní LED plocha umožňuje zobrazit jakékoliv grafické prvky.

Přehled digitálních LED označníků

Vestavné grafické LED digitální označníky – ELP řada 10x

Vestavné grafické LED digitální označníky ELP řada 1xx jsou součástí označníků zastávek veřejné dopravy tvaru “totem”. Označník je konstruován s ohledem na dlouhou životnost, jednoduchost montáže a údržby. Svou koncepcí, kvalitou provedení, povrchovou úpravou a designem umožňuje architektům a projektantům jeho vhodné začlenění do zástavby měst a obcí.

Digitální označníky s ukazatelem doby odjezdu – řada ELP 11x

Digitální zastávkové označníky s ukazatelem doby odjezdu vozidla – ELP 11x vychází s požadavků na integraci informačního systému do stávajících typů zastávkových označníků. Je vybaven komunikačními moduly pro komunikaci s dispečinkem, vozidly včetně akustického hlásiče pro nevidomé. Zobrazuje pouze dobu odjezdu u linky, nikoliv název cílové zastávky. Systém je vhodný tam, kde je třeba výrazně šetřit energii.

Označníky doplněné o informační LED panel – řada ELP 12x

Jedná se o provedení, kde zastávkový informační panel je vyroben samostatně a je připevněn na sloupek označníku jako nadstavba rovnoběžně či kolmo. Mají rozteč mezi LED diodami 5 mm. Panel lze napájet z 230V a případně i z veřejného osvětlení.

Označníky doplněné o informační panel – ELP řady 13x

Jedná se o provedení, kde zastávkový informační panel je vyroben samostatně a je připevněn na sloupek označníku včetně osvětlovaného označení zastávky, bloku čísla linek a vývěsky pro jízdní řády. Označníky mají rozteč 5 mm. Obsahují i kamerový systém.

 

Označníky doplněné o informační panel – ELP řady 14x

Jedná se o provedení, kde zastávkový informační panel je vyroben samostatně a je připevněn na sloupek označníku včetně osvětlovaného označení zastávky, bloku čísla linek a vývěsky pro jízdní řády. Označníky mají dvojí rozteč 3,8 mm odjezdy a čas o rozteči 5 mm.

Označníky doplněné o informační panel – ELP řady 15x

Jedná se o provedení, kde zastávkový informační panel je vyroben samostatně a je připevněn na sloupek označníku. Pokud se jedná o umístění na běžné zastávky, musí tyto panely respektovat šířku nástupního ostrůvku, a proto mají menší rozteč mezi LED diodami, tj. pouze 4,2 mm.

Malé grafické informační LED panely zastávkové – ELP řada 16x

Tyto panely (připravený koncept k realizaci) jsou určeny především jako jednoduché „nízkonákladové“ řešení zastávkových panelů pro zobrazení aktuálního stavu dopravy či jízdních řádů. Protože tvoří jednolitou zobrazovací plochu, mohou zobrazovat grafické nebo textové informace zadávané z řídicího centra ). Ukázka studie řešení.

Dvounohé označníky s vestavným panelem – řada ELP 17x

Dvounohé digitální zastávkové označníky s ukazatelem doby odjezdu vozidla – ELP 17x vychází s požadavků na integraci informačního systému do stávajících typů zastávkových označníků. Je vybaven komunikačními moduly pro komunikaci s dispečinkem i vozidly. Obsahují taktéž akustický hlásič pro nevidomé. Obsahují černé diody o rozteči 3,8 mm (poprvé v ČR), přičemž velikost panelu je úměrná velikosti značky označníků. Čitelnost ze vzdálenosti 15 m.

Vyrábí se též v děleném provedení, kdy napájecí část je mimo označník. Tím je možno vyrobit “úzké” označníky.

Digitální označníky typu praporek – řada ELP 18x

Jedná se o kompaktní typ prosvětleného či neprosvětleného zastávkového označníku s integrovaným LED panelem s roztečí LED diod 3,8 mm a čitelností ze vzdálenosti 15 m a to pod označením ELP 183 (třířádek) nebo ELP 185 (pětiřádek).
Koncepce digitálního označníku typu praporek je “jednonohého” označníku, jakož i rozteč LED diod 3,8 mm (poprvé v ČR).

Podívejte se také na ostatní související stránky s digitálními označníky: