ELP 19x – oznacnik s e-papirem

e_papir_fmOznačníky s e-papírem – ELP 191

Nový typ zastávkových označníků v sobě integruje LCD typu e-papír K813.3, který je  integrován do zastávkových označníků v provedeních dle požadavků zákazníka (na obrázku je označník PID). Označník je napájen ze solárních panelů o velikosti cca 60 x 60 cm a za slunečních dní je energie akumulována do vhodného lithiového akumulátoru. Označník je napojeno na řídicí server pomocí LTE a má i povelový přijímač a “noční” tlačítko přísvitu.

Základní vlastnosti zastávkového panelu typu e-papír

 • Odjezdový panel je integrován do zastávkového označníku dle požadavků provozovatele.
 • Plánovaná životnost panelu je minimálně 10 let (zatím dle výběru komponent).
 • Umístění jednotlivých komponent umožňuje jejich snadný servis nebo výměnu – dáno konstrukcí označníku.
 • Krycí sklo zobrazovacího zařízení je v provedení antivandal s antireflexní úpravou.
 • Provozní teplota zařízení: -10 až +60 °C (v roce 2020 došlo k vylepšení vlastností o -10 °C oproti teplotním testům e-papíru z roku  2018).
 • Jednotlivé komponenty zařízení:
  • nová speciální nízkopříkonová řídící jednotka CSU 60 (vlastní vývoj),
  • zobrazovací e-papír o velikosti 13,3″
  • datový modem GSM/LTE (WiFi nedoporučujeme z důvodů spotřeby)
  • solární napájecí systém – panel má velikost okolo  60×60 cm tak, aby byl úměrný velikosti označníku
  • povelový přijímač nevidomých nového provedení z pohledu selektivního příjmu a spotřeby - EPNEV 1,24,
  • reproduktor se zesilovačem pro vyžádané hlášení od nevidomého,
  • antény (GSM modemu, povelového přijímače nevidomých).

Napájení

V rámci úsporného provedení pro solární panely je základní spotřeba celého označníku 50 – 70 mW.  Označníky mohou být napájeny:

 • zařízení bude nepřetržitě napájeno přímo ze zdroje.
 • Noční proud z veřejného osvětlení (přes den je napájení z akumulátorů). V tomto případě kapacita baterie musí zajistit běžný provoz v režimu 6 hodin nabíjení / 18 hodin vybíjení (dlouhý letní den).
 • Akumulátor může být dobíjen solárním panelem – v tomto případě je zajištěn dostatečná kapacita baterií (provoz minimálně 60 dní bez dobíjení) a dostatečný výkon solárního panelu pro zajištění dobíjení baterie. Za tímto účelem byl vyvinut i nový systém řízení lithiových akumulátorů – BMS (lze dodávat i samostatně).

Zobrazení na e-papíru

 • Způsob zobrazení se připravuje dle požadavků provozovatele systému – na přiloženém obrázku je počet zobrazovaných řádků 4 (lze zvolit) – viz. ovládání e-papíru.
 • U e-papíru  je jednobarevné zobrazení textu – 16 odstínů šedi.
 • Za snížené viditelnosti lze použít aktivní podsvícení spuštěné pouze poptávkového tlačítko (v takovém případě je použito kapacitní tlačítko tak, aby nebylo nutno řešit tlačítko v provedení antivandal). Možnost zapnutí tohoto tlačítko je pouze od soumraku do svítání – je regulováno světelným čidlem.

Chybové stavy

V případě, kdy je zařízení mimo provoz (kriticky nízké napětí baterie, přerušení datového spojení, porucha hardware, apod.), se zařízení automaticky přepne do „fail-safe“ režimu. Zařízení nezobrazuje informace starší než 2 minuty, a proto na displej se umístí dohodnuty text (např. panel mimo provoz) nebo je e-papír úplně smazán (aktivní část obrazovky je smazána).

Informace pro nevidomé

Zastávkový panel se z pohledu nevidomého chová naprosto standardně – tj. na základě povelu vysílače pro nevidomé nahlas přečte obsah displeje. Za tímto účelem byl vyvinut nový typ povelového přijímače – nízkopříkonový EPNEV 1.24.

Dohled

K označníkům je možno dodat dohledový systém (server), přes který jsou označníky ovládány a dohlíženy. Pomocí tohoto serveru je možno:

 • sledovat stavu jednotlivých komponentů v označníku – např. stav nabití baterie (je-li přítomna), teplotu, stav solárního panelu apod.
 • součástí dohledového SW je i diagnostika stavu – v provozu, chyba spojení a případně další druhy chyb.
 • dohledový SW umožňuje zobrazit náhled obsahu, který odjezdový panel zobrazuje.
 • a další možnosti  (např. vzdálený restart zařízení).

Zdroj dat

Zařízení bude zobrazovat informace z požadovaného systému dle dohody s provozovatelem označníků. Podmínkou je spuštění pomocného serveru, který data z vnějšího serveru transformuje do firemního protokolu pro komunikaci s označníky a to z důvodu úspory energie v označníku (u označníků s trvalým napájením toto nemusí být potřeba).

Obr. č.2: Porovnání označníku ELP 191 v noci - bez podsvitu a s LED podsvitem aktivovaným cestujícím.

Obr. č.2: Porovnání označníku ELP 191 v noci – bez podsvitu a s LED podsvitem aktivovaným cestujícím.