ELP_173_delená_varianta_B

Dělená varianta B označníku zastávky ELP 17x

Obr. č.1: Dělená varianta označníku

Obr. č.1: Dělená varianta označníku označníku ELP 173Ji_x.

Dělená varianta označníku typu B využívá řešení, že mimo vlastní tělo označníku může být umístěna kompletní elektronika a napájení a to v závislosti na způsobu napájení (standardních 230V, trakční napájení 750V a veřejné osvětlení).

Tímto dělením označníku lze dosáhnout:

 • “tenkého” provedení označníku tak, jak  jsou obvykle provedeny ostatní označníky.
 • efektního prosvětlení celé plochy označníku – tím i v noci jsou čitelné jízdní řády a jiné texty vystavené na označníku – jedná se o hlavu označníku, název zastávky a plochy pro vylepení jízdních řádů.
 • umožňuje nezávislé zobrazení času a data.
 • počet zobrazovaných řádků 1 až 5, přičemž poslední řádek je použit na zprávy z dispečinku.
 • v hlavě označníku je instalován povelový přijímač nevidomých.
 • označník umožňuje nezávislé hlášení pro nevidomé či přímé hlášení z dispečinku.
 • označník může být doplněn odpadkovým košem.

Označník využívá rozteče 3,8 mm mezi jednotlivými LED. Nevýhodou je nutnost umístit do vzdálenosti max. 20m až 50 m napájecí blok.

Právě z důvodu kvalitního podsvětlení vybraných částí označníku, je vnitřní tělo označníku vybaveno vhodnou kombinací bílých LED diod tak, aby podsvětlení bylo rovnoměrné. Ukázka tohoto typu označníku je na obrázku č. 2. Podsvětleno je:

 • název zastávky
 • značka zastávky
 • typ zastávky a projíždějící linky
 • jízdní řády a další informace pro cestující
Obr. č.2: Ukázka podsvětlení částí označníku.

Obr. č.2: Ukázka podsvětlení částí označníku.

Dělená varianta typu B označníku ELP 172Ji na obr. č.3 obsahuje v napájecím bloku i kompletní řídicí elektroniku panelu (umístěn nahoře na trakčním sloupu):

 • řešení napájení – z 230V, z trakčních rozvodů 750V, z veřejného osvětlení. Dle tohoto typu napájení pak obsahuje příslušné vybavení vhodných měničů (230V nebo 750V) a akumulátorů (pro napájení z veřejného osvětlení).
 • řídicí jednotku celého panelu komunikující s tělem označníku pomocí řídicí sběrnice. Panel obsahuje řídicí jednotku LED displejů pro odjezdy a zobrazení času.
 • radiostanici v případě, že data o odjezdech jsou zasílána radiovou sítí.
Obr. č. 3: Sestava označníku zastávky a napájecího bloku z trakčního napětí.

Obr. č. 3: Sestava označníku zastávky a napájecího bloku z trakčního napětí.