Kombinované LED označníky s e-papírem

Kombinované označníky LED a e-papír

ELP914 - kombinace nízkopříkonového LED označníku a e-papírového zobrazovače informací a jízdních řádů s listováním.

ELP916 – kombinace 6-ti řádkového nízkopříkonového LED označníku a e-papírového zobrazovače informací a jízdních řádů s listováním.

Kombinované panely určené pro digitální označníky PTS  (zkratka Public Transport Stop) v sobě integrují vlastnosti zastávkového označníku s LED diodami pro zobrazení aktuálních informací a nízkoprofilový displej založený na technologii e-papíru (e-ink). Označník tak umožňuje zobrazení aktuálních odjezdů a zpoždění na LED ploše čitelné ze vzdálenosti 10 – 15 metrů a zobrazení standardních jízdních řádů či jiných dopravních informací na elektronickém papíře pod displejem a to s možností listování jednotlivých stránek uložených v paměti digitálních označníků. Tyto jízdní řády mohou dálkově měnit s dispečerského pracoviště (SW Transportella) a odpadá tak nutnost objíždět zastávky kvůli výměně papírových jízdních řádů při jejich změně.

Novinkou v naší produkci je typ digitálního zastávkového integrovaného označníku PTS_E13L40x120R3,8_V2X, který v sobě obsahuje integrovaný panel ELP 91x-x0R120-E13-LVGN, a který  je zobrazený na vedlejším obrázku, a který může zobrazovat až 6 řádků.

Provozní teplota označníku je od -20 stupňů – dáno vyhříváním LCD displeje typu e-papír třetí generace se zvýšenou tepelnou odolností.

Digitální označníky PTS s kombinovanými panely ELP 91x

Vizualizace označníku Digitální označník PTS s kombinovaným informačním panelem ELP 914-40R120-E13-LVGN nebo ELP 916-60R120-E13-LVGN má následující funkce (počet řádků na LED části lze volit):

Část LED panelu:

 • nahrazuje standradní LED panel o 2-6 řádcích a 120 sloupcích (ELP 912 až ELP 916) – rozteč 3,8 mm
 • jedná se o nízkopříkonové provedení LED – v textovém režimu při plném svitu má spotřebu 11W pro 6 řádkovém provedení, v nočním režimu 3W
 • obsahuje samostatné pole pro zobrazení data a času (případně teploty)
 • má automatickou regulaci jasu svitu LED diod
 • vysoce kontrastní LED – používá černé diody

Část e-papírového zobrazení:

 • LCD displej typu e- papír o velikosti 13,3″,  orientace “naležato”
 • možnost uložení 10 a více stránek zobrazení včetně 3 ovládacích tlačítek pro listování mezi stránkami (výchozí stránka, dopředu, dozadu)
 • možnost zapnutí podsvitu v nočních hodinách – vyvolá cestující stiskem tlačítka
 • integrované vytápění e-papíru pro rychlé překreslování v zimních měsících
 • rozlišení 1600 x 1200 a až 16 stupňů šedi.

Část komunikační:

 • LTE komunikaci s dispečerským řízením (SW Transportella) v provedení “mobil” – tj. nízkopříkonovém režimu s minimální spotřebou LTE modemu,
 • komunikací a hlášení pro nevidomé – obsahuje povelový přijímač se zvýšenou odolností proti rušení EPNEV 1.x4
 • GPS pro synchronizaci času a identifikace místa panelu (volitelné)
 • V2X jednotku pro komunikaci pro identifikaci vozidel zastavujících v zastávce (volitelné)
 • Veřejnou WiFi (volitelné).

Napájecí část:

 • Dle provedení – trvalé, z veřejného osvětlení či ze solárních panelů (omezené užití)
 • Nabíječ pro LIFEPO4 akumulátor (při napájení z veřejného osvětlení nebo ze solárních panelů)
 • LIFEPO4 akumulátor o kapacitě na několik dnů provozu (dle výbavy)
 • Možnost temperování akumulátorů při zimním nabíjení z veřejného osvětlení (nabíjení se nezapne dříve, než má akumulátor vhodnou teplotu pro nabíjení tak, aby se maximálně prodloužila je životnost)
 • Nová jednotka pro komplexní sledování stavu akumulátorů včetně nabíjení -  BMS 03 (Battery Management System)

Ostatní parametry:

 • Otřesové čidlo s nastavením úrovně otřesů pro hlášení na dispečink
 • Čidla otevření panelu či vývěsní skříňky (až sledování 3 kontaktů) s hlášením na dispečink
 • Reproduktor 10W pro akustické hlášení pro nevidomé či z hlášení z dispečinku pomocí pouze datových služeb (nepotřebuje hlasové služby)
 • Antiglare sklo pro zamezení odrazů od okolí
 • Automatické zapínání osvětlení “hlavy označníku” v nočních hodinách.