Zastávkové informační LED panely

Zastávkové informační LED panely

 Obecné vlastnosti zastávkových LED panelů

Elektronické zobrazovací zastávkové panely (dále ELP) jsou systémy určeny k zobrazování jak textových informací, tak i grafických informací či k hlasovému informování cestujících na zastávkách o příjezdu, zpoždění, odjezdech prostředků veřejné přepravy osob či o mimořádných situacích v dopravě nebo jiných událostech v okolním regionu.

Tyto panely  se vyznačují především velmi dobrou čitelností za jakýchkoli povětrnostních podmínek (zejména pak za plného slunečního svitu), dlouhou životností a celkovou nízkopříkonovostí v porovnání s konkurenčními LED či zejména LCD řešeními. Např. jeden textový řádek LED panelu pro ELP 310 (oboustranný, 5 řádků textu) má průměrnou roční spotřebu při rozpočítání na jeden řádek textu 7 W, přičemž obdobně velká plocha vysocesvítivého LCD displeje (plocha 615 cm2) by měla roční spotřebu minimálně dvojnásobnou a na slunci ze vzdálenosti 15 m by byla obtížně čitelná.

Informační panely ELP se vyrábí se v různých velikostech, roztečích LED diod a v různých provedeních. Plocha LED diod je buď souvislá bez mezer mezi řádky a vytváří tak grafickou plochu, na které je zobrazován text či grafické symboly, nebo s mezerami mezi řádky a je určena pro texty a případně jednoduché symboly. Tím, že je použita mezera mezi řádky, je zvýšena čitelnost textu.

Zastávkové LED panely se vyrábí:

 • jako monochromatické (jednobarevné) v barvách červená, žlutá, bílá a případně další na vyžádání,
 • dvoubarevné (resp. tříbarevné) v provedení žlutá, červená a oranžová (dnes dražší jako RGB),
 • RGB (barevné) a v provedení s 256 nebo 4096 barvami. U RGB panelů je třeba počítat s tím, že spotřeba může být až trojnásobná oproti monochromatickým panelům (pokud svítí v LED diodě všechny barvy RGB naplno – bílá barva).

Informační LED panely lze uchytit pomocí nosníků na sloupy či na zeď s různým typem uchycení (obvykle zezadu pomocí mechanického rámu). Na přání tento nosný rám může být vestavěn do LED panelů. Jsou charakteristické větší roztečí LED diod (a tím i viditelností z větší vzdálenosti), než je tomu u digitálních označníků.

Komunikační schopnosti elektronických panelů ELP jsou:

 • Modul GSM/GPRS či UMTS, LTE,
 • Alternativně přes Internet (např. ADSL).
 • Moduly WiFi pro bezdrátové propojení více panelů na zastávkách.
 • Moduly WiFi pro připojení cestujících k veřejnému internetu (veřejný HOT SPOT).
 • Sběrnice RS 485, Ethernet či optické kabely přes „media“ konvertory.

Základní provedení elektronických LED panelů

Základní provedení LED panelů je následující:

Grafické zastávkové LED panely – SLIM

Jedná se o panely, které mají úzkou a jednodušší mechanickou konstrukci než panely řady ELP 3xx, a proto jej řadíme mezi nízkonákladové řešení. Vnitřní elektronika je pak shodná s řešením panelů řady ELP 3xx.

Grafické zastávkové LED panely – STANDARD

Jsou určeny k zobrazování jak textových informací, tak i grafických informací, protože plocha LED diod je souvislá bez mezer mezi řádky. Jsou charakteristické tím, že je možno požadované informace či grafiku zobrazit v různě definovaných „oknech“. Vyrábí se v různých velikostech panelů a v různých provedeních.

Grafické zastávkové plně barevné LED panely – STANDARD

Plně barevné grafické panely jsou určeny pro barevné zobrazení odjezdů jednotlivých typů doprav (MHD, veřejná linková, vlaky, dálková doprava, apod.), případně v některých městech dle barvy linek. Použití tohoto typu panelů pro veřejnou dopravu je umožněno výrazným snížením ceny RGB LED pro vnější použití. Počet barev 256 nebo 4096.

Textové informační LED panely

Jsou určeny pouze k zobrazování zejména textových informací. Obsahují písmena, číslice, alfanumerické znaky a případně uživatelsky definované semigrafické znaky. Vyrábí se v různých velikostech panelů od dvojřádků po zatím 10-ti řádkové.

Kombinované barevné zastávkové LED panely (textové)

Tento panel je určen tam, kde je nutno barevně odlišit jednotlivé typy doprav, např. MHD červeně, veřejná linková doprava žlutě a vlaky bíle. Protože vlaky jsou zobrazovány v samostatné části panelu – je tato část osazena pouze jednobarevně – bílá barva. Panel nemá plné barevné řízení, a proto dosahuje výhodné ceny při barevném odlišení doprav. Může (ale nemusí) být doplněn jinými prvky – např. stříškou či informační tabulí s odjezdy spojů z dopravního terminálu.

Velkoplošné zastávkové LED panely

Pod pojmem velkoplošný panel rozumíme panel, který má více jak 10 textových řádků řádků na výšku a zobrazuje minimálně 35 znaků textu. Tyto panely se obvykle používají na významných dopravních uzlech jako přehledové odjezdové panely. Vyrábí se jako jednobarevné či vícebarevné.

Velkoplošné plně barevné LED odjezdové panely

Plně barevné velkoplošné grafické panely jsou určeny pro plně barevné zobrazení odjezdů jednotlivých typů doprav (MHD, veřejná linková, vlaky, dálková doprava, apod.) a umožňují zobrazení 4096 barev. Použití tohoto typu panelů pro veřejnou dopravu je umožněno výrazným snížením ceny RGB LED pro vnější použití.

Skládané velkoplošné LED panely

Skládané LED panely jsou určeny tam, kde je vhodné panely dle potřeby rozšiřovat nebo tam, kde je vhodné z důvodu stavebního zákona dodržet rychlou výstavbu.

Základní vlastnosti informačních LED panelů

Základní vlastnosti panelů ELP v provedení s LED diodami:

 • Vysoce výkonný modul řídící jednotky ELP CCU (control communication unit) obsahující průmyslové PC, rozhraní Ethrenet (nebo TPoE), rozhraní pro radiové moduly GSM/GPRS/UMTS/LTE/TAIT/ISM-FHSS, obvody dobíjení záložních akumulátorů.
 • MP3 přehrávač doplněný o akustickou ústřednu (15W) s možností propojení hlášení dispečera přímo do zastávkových reproduktorů.
 • Vysoce výkonný modul ELP MCU pro řízení LED matice rychlostí až 1000 Hz. Pro barevné panely existují řídicí jednotky pro ovládání 256 nebo 4096 barev (zatím jako jediní v ČR).
 • Integrován povelový přijímač signalizace EPNEV 1.13 od nevidomých se schopností přečtení zobrazovaného textového obsahu s listováním.
 • Možnost integrace TTS (text-to-speech) systému do panelu, kdy panel poté může přímo číst svůj obsah – verze ČR a SR.
 • Regulace svitu dle čidla a to na každé straně panelu zvlášť (platí pro oboustranné panely)
 • Příjem přesného času a automatická synchronizace.
 • Kamery pro zaslání snímků či videa o počtu a chování cestujících na zastávkách.
 • Rozteč diod LED může být 3,8-10 mm.
 • Barva závisí na odběrateli – monochromatické, dvojbarevné (tříbarevné) a RGB provedení (256 či 4096 barev).
 • Doplnění informačních schopností pro cestující pomocí zastávkového LCD displeje, jednoduchou klávesnicí a hlasovým rozhraním pro komunikaci cestujícího přímo s dispečerem.
 • Možnost vyhradit poslední řádek pro výstražný systém varování obyvatelstva JSVV.
 • Možnost použití nezávislých oken pro zobrazování textů či grafiky.
 • Nízkopříkonové řešení (diody se nepřehřívají). Toto je dáno speciální konstrukcí předměničů MELP s 90% účinností a napěťovým řízením svitu panelu. Tato metoda ušetří až 40% energie proti konkurenčním řešením.
 • Výrazné prodloužení života panelu zajištěné řízenou ventilací závislou na vnitřní teplotě.
 • Možnost vzdáleného servisu – programu PC, zvuků pro akustická hlášení, jízdních řádů, FW všech řídících jednotek a procesorů, dálkový dohled nad stavem jednotek, vyčítání teplot a napětí, apod.
 • Modulární technologie umožňuje snadné uzpůsobení zákaznickým požadavkům.