Grafické zastávkové LED panely – SLIM

Grafické zastávkové LED panely – SLIM

Grafické elektronické jednobarevné informační LED panely jsou určeny k zobrazování textových informací a jednoduchých grafických informací či animací. Jsou charakteristické tím, že je možno požadované informace či grafiku zobrazit v různě definovaných „oknech“.

Vyrábí se v jednostranném či oboustranném provedení a jsou vhodné jak pro zastávky, tak i jako odjezdové panely pro řešení dopravních terminálů včetně prosvětleného čísla stanoviště. 

Obsah stránky:

Zastávkový panel ELP 203

Obr. č. 1: Jednoduchý zastávkový informační panel ELP - 203.

Jedná se o panel, který má jednoduchou mechanickou konstrukci, a proto jej řadíme mezi nízkonákladové řešení. Vnitřní elektronika je pak shodná se standardním řešením panelů jako u ELP 302 (není zapojen povelový přijímač nevidomých, reproduktory pro hlasové informování a zastávková kamera).

Vyrábí se v provedeních:

 • hlavní samostatný panel,
 • hlavní panel s připojenou zobrazovací jednotkou. Ta může být vpravo a obsahovat hodiny či pod hlavním panelem a pak je bez hodin.

Panely ELP 203 umožňují zobrazení:

 • až 32 znaků v plné češtině bez deformovaných znaků – jeden textový řádek obsahuje 10 LED – rastr 50 x 160 LED diod o rozteči 6,2 mm,
 • libovolného grafického obrazce různých velikostí oken – tzv. nepřehlédnutelná zpráva,
 • různých velikostí fontů písmen a různých provedení fontů – normální, tučné, šikmé, vysoké, apod.,
 • dolního řádku pro zobrazení běžícího textu od dispečera,
 • samostatné okno pro zobrazení data a času.

Mezi další výhody panelů patří:

 • možnost dálkové konfigurace přes internet, dálková změna aplikace či změny fontů,
 • možnost dálkové kontroly panelu přes internet,
 • možnost editace dolního řádku přes internet z libovolného PC (krizové a mimořádné situace),
 • instalované průmyslové řídicí PC přímo v panelu,
 • jas panelu je řízen dle okolního světla (v nočních hodinách svítí méně, čitelný na plném slunci – až 256 kroků nastavení),
 • antivandal provedení – nerozbitné čelní sklo, robustní rám
 • dlouhá životnost daná napěťovým řízením LED diod, 300 Hz obrazovka, nízkopříkonové provedení,
 • nerezové provedení – rám panelu, barva na vyžádání,
 • Čitelnost textu ze vzdálenosti 20 m, výška písma 40 mm.

Odjezdový panel ELP 225B

Odjezdový oboustranný panel ELP 225B je určen pro zobrazení 4(5) odjezdů z daného stanoviště dopravního terminálu. Pátý řádek lze je určen pro informace z dopravního dispečinku, případně řídicího SW terminálu –  SPRINTER ELP. Panel se dále vyznačuje samostatnými bílými hodinami a prosvětlenou plochou s číslem nástupiště. Barva čísla nástupiště může být v různém provedení.

Obr. č. 7. Oboustranný odjezdový panel ELP 225B

Základní plocha pro zobrazení odjezdů má velikost 50×160 LED v rozteči 6,2 mm a je čitelná z 25 metrů. Panel má (může mít) všechny standardní funkcionality (např. povelový přijímač pro nevidomé, reproduktor na hlášení, řízení regulace jasu, apod). Datové napojení je např. optika, GSM, ethernet, wifi, apod. dle provedení terminálu a dostupnosti datové sítě na odjezdovém stanovišti.

Spotřeba panelu:

 • max. 800W
 • průměrně 70-80W dle okolního světla

Mechanické rozměry panelu:

Obr. č. 8: Rozměry odjezdového oboustranného panelu ELP 225B s prosvětleným číslem nástupiště.