Skládané velkoplošné LED panely

Skládané velkoplošné LED panely

Obecné vlastnosti skládaných panelů

Skládané LED panely se použijí tam, kde je výhodné z hlediska výstavby celkovou informační plochu panelu postupně seskládat a tím dosáhnout potřebné množství informace. Mohou být řešeny jako grafická či textová plocha (u textové plochy není znát přechod mezi panely, protože rozhraní mezi panely je v mezeře mezi řádky).

Skládané panely jsou určeny tam, kde:

 • je vhodné panely dle potřeby rozšiřovat,
 • je vhodné z důvodu stavebního zákona dodržet rychlou výstavbu (panel nepřesáhne 0,6 m2) – typickým příkladem jsou panely řady ELP 68x,
 • použití skládaných panelů umožňuje snadněji realizovat pomocí několika menších panelů výrobu a převoz na místo určení – typickým příkladem je textový skládaný panel ELP 696.

Skládané elektronické textové či grafické, jednobarevné či vícebarevné informační panely řady ELP 68x (třířádek grafický), ELP 696 (šestiřádek textový) umožňují zobrazovat textové, číselné a semigrafické informace. Panely obsahují doplňkové LED displeje zobrazující aktuální datum/čas.  Skládané panely mohou být řízeny přes rozhraní Ethernet, WiFi, GPRS/UMTS nebo RS 485, příp. pomocí optických vláken. Nadřízená jednotka (CCU nebo MCU – náš vývoj) s nimi komunikuje prostřednictvím komunikačního protokolu. Parametry panelů jsou dálkově či lokálně konfigurovatelné.

Skládaný panel ELP se skládá obvykle z trojice menších panelů, které jsou napájeny z rozvodné sítě 230 VAC. Díky řešení LED panelů napájením pomocí speciálních „předregulátorů“ se dosahuje nízkého příkonu a prodloužené životnosti diod LED. Ty pracují v době plného slunečního svitu na 30-40% maximálních povolených parametrů. Na výsledné zobrazovací ploše panelu se zobrazují časy odjezdů jednotlivých dopravních prostředků dle dohodnutých parametrů. V horní části panelu bude umístěn ukazatel aktuálního času, příp. data. Na čelní straně panelu může být umístěno logo: IDS, města, linky, cílového místa, apod. a to dle dohody. Na dolním řádku je možno zobrazit běžící text zaslaný od dispečera.

Základní principy mechanické konstrukce skládaných panelů:

 • Velikost jednoho segmentu skládaného panelu je optimalizována z hlediska velikosti,
 • velikost celkového panelu 2 m až 2,5 m (šířka) a 0,9 až 2,5 m (výška),
 • svařovaný nerezový rám dle EN 10088-1 1.4016,
 • barva RAL – dle požadavku zákazníka,
 • odolné provedení celého panelu – antivandal – nerozbitný „antiglare“ polykarbonát,
 • možnosti umístění panelu: boční uchycení panelu / uchycení na zeď / uchycení na sloup / závěsné uchycení,
 • neaktivní plocha pro polepení statickými obrázky (logy) a texty,
 • standardně dosažený stupeň krytí: IP 54 (záleží na způsobu montáže přídavných zařízení).

Parametry zobrazovací plochy sestavy skládaných panelů ELP 6xx:

 • Použité ploché LED diody – úhel vyzařování 120° (čitelnost 170°).
 • Rozteč LED – 8 mm.
 • Barvy LED Y – žlutá, R – červená, O – oranžová, případně další.
 • Celkový počet textových řádků panelu: dle požadavků zákazníka + datum a čas.
 • Čitelnost na přímém slunci – ANO.
 • Font a rozteč zobrazovaného textu uzpůsoben pro čitelnost na vzdálenost do 35 m.
 • Možnost poslední řádek panelu využít pro zobrazení běžícího textu operátora dispečinku IDS.

Skládané panely řady 683 (třířádkové)

Displeje textových panelů řady ELP 683 jsou sestaveny z vysoce svítivých diod, které umožňují svit 3 barev (červená, žlutá a oranžová). Panel má velikost jednoho segmentu tak, aby nepřesáhl plochu 0,6m2, tj. pro jeho zavěšení není třeba stavební povolení.

Technická specifikace sestavy panelů ELP 683-3

Skládaný panel ELP 683-3 je tvořen ze tří jednotlivých panelů ELP 683 (číslo za pomlčkou vyjadřuje počet panelů, ze kterých je celkový panel sestaven), které spolu vytváří výslednou čelní plochu složenou z 8 textových řádků a jednoho pole pro datum a čas. Sestava panel ELP 683-3 tak ve výsledku vytváří jeden celek složený z jednoho hlavního panelu a dvou podřízených, tzv. ZOJ (zobrazovacích jednotek). Toto řešení je možné kombinovat i jiným způsobem.

Parametry zobrazovací plochy sestavy panelů ELP 683-3 (složeno ze tří malých ELP 683):

 • Celkový počet textových řádků panelu: 8 + 1 řádek na datum a čas.
 • Segment pro zobrazení času je samostatně v pravé horní části panelu. (Barva: R -  červená).

    Příkony skládaného panelu ze třech segmentů jsou následující:

 • maximální příkon panelu  - 1200 W (platí pro svit všech diod při plním slunci – pouze testovací režim).
 • maximální příkon v textovém režimu během dne za plného svitu slunce – 350 W.
 • průměrná roční spotřeba panelu – okolo 80 W.

Mechanické rozměry odjezdového přehledového skládaného panelu (tři panely ELP 683) jsou:

Obr. č. 3: Mechanické rozměry sestavy tříbarevného LED panelu ELP 683-3 složeného ze tří ELP 683..

Specifikace provozních podmínek panelů ELP 683

Panely jsou koncipovány tak, aby splňovaly normu EN 60721 – 3 – 5 týkající se intenzity deště (6 mm/min) a intenzity slunečního záření (1200 W/m2 po dobu 8 hodin).

Venkovní panely jsou konstrukčně dimenzovány pro provoz v podmínkách:

Rozsah teplot okolí -40 °C ÷ +60 °C – při trvale zapnutém panelu
Rozsah skladovacích teplot -40 °C ÷ +60 °C
Relativní vlhkost 10 % až 95 % při 40°C – nekondenzující
Definice prostředí Dle ČSN 2000-5-51 – prostředí normální, bez chemických vlivů
Charakteristika napájecí sítě Dle ČSN EN 50160 – běžná napájecí síť 230 VAC *)

*) Zařízení je třídy A a je určeno pouze pro používání v průmyslovém prostředí. Proto upozorňujeme uživatele na skutečnost, že mohou vzniknout potenciální problémy při zajištění elektromagnetické kompatibility v jiném prostředí vlivem rušení šířeného vedením i zářením (upozornění je v souladu s ČSN EN 55011 ed. 2).

LED panel ELP 683 určený pro skládané sestavy panelů

Vlastnosti panelu ELP 683

LED panel ELp 683 je určen svojí konstrukcí pro vytváření sestav zastávkových panelů, které je možno skládat dle potřeb po třech textových řádcích. Základní technické parametry jednoho panelu jsou:

Základní parametry panelů ELP 683 (verze A – hlavní panel) a verze ZOJ (zobrazovací jednotka – typ S – střední panel, typ R – dolní panel s reproduktorem)
barva LED červená (R), žlutá (Y) a oranžová (A) – dvojbarevná LED
komunikační rozhraní GSM/GPRS/UMTS, příp. jiné Ethernet, WiFi
rozměry panelu (š × v × h) 198 × 30 × 22 cm
aktivní plocha 30 × 240 bodů  (oboustranné provedení)
rozteč LED 8 mm
Mechanické provedení nerezová krabice ze předu krytá antivandal provedením plastů
řízení osvitu ANO
Maximální spotřeba 400W
Reálná spotřeba

(při plném slunečním svitu)

70W  - pro hlavní panel

60W – pro podřízený panel (ZOJ)

Spotřeba v noci pod 25W (bez svitu LED pod 20W)

 Mechanické provedení samostatného ELP 683

Elektronické informační panely ELP 683 jsou určené pro venkovní použití (exteriérové) a jsou konstruovány s důrazem na jejich možnost tvořit sestavy panelů. Samozřejmostí je odolnost vůči povětrnostním podmínkám včetně odolnosti vůči mechanickému poškození – antivandal.

Obr. č. 6: Mechanické rozměry LED panelu ELP 683 (základní tvar jednoho panelu - shodné řešení pro hlavní i podřízené jednotky - typy A,R,S).

Možné způsoby uchycení panelů

Skládané panely umožňují vytvářet různé sestavy, které může uživatel skládat dle potřeby následovně:

 • Sestava ELP 683-AH3 – jednostranná sestava tří panelů na stojnách typu H.
 • Sestava ELP 683-AB3 – jednostranná sestava tří panelů – umístění na budovu.
 • Sestava ELP 683-AH6 – jednostranná sestava šesti panelů na stojnách typu H.
 • Sestava ELP 683-AB6 – jednostranná sestava šesti panelů – umístění na budovu.
 • Další typy sestav jako oboustranné třířádky či šestiřádky či závěsná provedení na vyžádání.

Obr. č. 7: ELP 683-AH3 - 3 skládané panely na stojnách.

Obr. č. 8: ELP 683-AH6 - 6 skládaných panelů na stojnách.

Skládané panely textové – ELP 696

Displeje textových panelů řady ELP 696 jsou sestaveny z vysoce svítivých jednobarevných diod (barva je na vyžádání). Jeden panel má velikost šestiřádkového textového panelu, přičemž horní panel obsahuje datum a čas a dolní reproduktory pro hlášení.

Technická specifikace sestavy panelů ELP 696-3

Skládaný panel ELP 696-3 je tvořen ze tří jednotlivých panelů ELP 683, které spolu vytváří výslednou čelní plochu složenou z 18 textových řádků a jednoho pole pro datum a čas. Sestava panel ELP 683-3 tak ve výsledku vytváří jeden celek složený z jednoho hlavního panelu a dvou podřízených, tzv. ZOJ (zobrazovacích jednotek). Toto řešení je možné kombinovat i jiným způsobem.

Parametry zobrazovací plochy sestavy panelů ELP 696-3 (složeno ze tří malých ELP 696):

 • Celkový počet textových řádků panelu: 18 z toho jeden lze vyčlenit pro aktuální informace.
 • Segment pro zobrazení datumu a času je samostatně v pravé horní části panelu.
 • Kamera pro možnost sledování dějů před panelem s úhlem vidění 120 stupňů.
 • Povelový přijímač nevidomých.
 • Řídicí průmyslové PC.
 • Připojení přes GSM/UMTS/LTE, optické vlákno, WiFi, apod.
 • Integrovaný převodník textu na hlas (TTS  - text to speech).

Příkony skládaného panelu ze třech segmentů jsou následující:

 • maximální příkon panelu  - 2000 W (platí pro svit všech diod při plním slunci – pouze testovací režim).
 • maximální příkon v textovém režimu během dne za plného svitu slunce – 500 W.
 • průměrná roční spotřeba panelu – okolo 150 W.

Mechanické rozměry

Mechanické rozměry odjezdového přehledového skládaného panelu (tři panely ELP 696) jsou:

 • šířka 2440 mm
 • výška 2550 mm
 • hloubka 110 mm

Foto z sestavy panelu ELP 696-3AH (tvoří celek 19-ti řádkového textového panelu čitelného ze vzdálenosti 40 metrů):

Obr. č. 9: Sestava skládaného velkoplošného panelu ELP 696-3AH