Textové informační LED panely

TEXTOVÉ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ LED PANELY

(Elektronické informační panely pro zobrazování textových informací)

Přehled textových panelů

Textové LED panely dvouřádkové

Jsou určeny pro umístění na nástupiště, a proto nemusí zobrazovat jeho číslo a aktuální čas – viz. ELP 401, přičemž čas obvykle zobrazují odjezdové panely nebo centrální hodiny. Vyrábí se v barvách dle přání zákazníka (obalu i LED diod). Můžou být v jednostranném nebo oboustranném provedení.

Textové LED panely třířádkové

Textové panely třířádkové panely ELP jsou určeny jako odjezdové na samostatné stanoviště na rozsáhlých dopravních terminálech, kde cestující již není schopen sledovat centrální hodiny, a proto můžou obsahovat okno s časem. Velikost písma 8 mm poskytne přehled o odjezdu vozidel z celého nástupiště. 

Textové LED panely šestiřádkové

Velké informační panely (odjezdové, přehledové na příchozích cestách) mohou navíc obsahovat doplňkové displeje zobrazující aktuální čas a data. Dále pak povelový přijímač signalizace od nevidomých, digitální jednokanálový hlásič, zesilovač 15W/4Ohm a jeden či dva vestavné reproduktory s vyšší účinností, které jsou odolné proti vnější vlhkosti. Vyrábí se v několika velikostech a provedeních.

Textové LED panely osmiřádkové

Je určen pro větší terminály. Tento textový panel ELP 421 pro představu obsahuje 23 200 LED na jednu stranu. Oboustranný textový panel tak obsahuje 46 400 LED.

Základní vlastnosti informačních textových zastávkových panelů

Textové LED panely jsou určeny pouze k zobrazování zejména textových informací. Obsahují písmena, číslice, alfanumerické znaky a případně uživatelsky definované semigrafické znaky. Vyrábí se v různých velikostech panelů.

Panely s malým počtem řádků a menším množstvím zobrazitelných znaků jsou vhodné pro označování odjezdů z daných stanovišť, tj. každé stanoviště je vybaveno textovým informačním panelem, který zobrazuje pouze odjezdy na tomto nástupišti. Tato koncepce výrazně zjednodušuje orientaci cestujících na nástupišti a na celém terminálu.

Panely s velkým počtem řádků a velkým množstvím zobrazitelných znaků jsou vhodné pro umístění na příchozích cestách dopravních terminálů či velkých přestupních uzlů. Jsou určeny zejména pro snadnou orientaci příchozích cestujících tak, aby rychle a přehledně získali informaci o odjezdu spoje, čísle jeho nástupiště a případně i zpoždění v rámci dopravního terminálu.

Komunikační a řídicí část panelů obsahuje komunikační rozhraní typu:

  • Ethernet připojené optickou sítí směrem na dohledové pracoviště (dispečink). Komunikační rozhraní je volitelné dle místní situace (např. RS 485).
  • Datové interní rozhraní na povelový přijímač signalizace od nevidomých včetně zesilovače se zvukovým výstupem a reproduktor.
  • Rozhraní pro řízení ventilátorů určených pro chlazení síťových zdrojů panelů a celkové ventilace panelu za účelem prodloužení životnosti.
  • Rozhraní pro řízení napětí na LED diodách, které zajišťuje nízkou spotřebu a nezávislou možnost regulace svitu obou stran panelu.

Řízení panelu je prováděno pokyny řídicím SW ze serveru umístěným v dohlížecím stanovišti.

Panely jsou koncipovány tak, aby splňovaly normu EN 60721 – 3 – 5 týkající se intenzity deště (6 mm/min) a intenzity slunečního záření (1200 W/m2 po dobu 8 hodin).

Na čelní ploše panelu, mimo aktivní zobrazovací plochu s LED diodami, jsou nalepeny texty charakterizující rozmístění polí na panelu.

Podívejte se také na ostatní související stránky s LED panely: