Velkoplošné zastávkové LED panely

Velkoplošné zastávkové panely

(Ne plně barevné)

Jsou určeny pro umístění na příchozích cestách dopravních terminálů či velkých přestupních uzlů a slouží zejména pro snadnou orientaci příchozích cestujících. Panely mohou zobrazovat informace o odjezdu spoje, čísle jeho nástupiště a případně i zpoždění spojů projíždějících dopravním terminálem.
Parametry panelů jsou dálkově či lokálně konfigurovatelné. Mohou být řízeny přes rozhraní Ethernet, WiFi, GPRS/UMTS nebo RS 485, příp. pomocí optických vláken.

Panely lze rozdělit na jednobarevné, dvou či tří barevné a plně barevné.

Jednobarevný velkoplošný grafický informační LED panel – ELP 602

Grafické velkoplošné jednobarevné informační LED panely (dále jen ELP) jsou určeny k optickému a zvukovému informování cestujících ve zvoleném formátu a se zákaznicky definovaným rozložením informačních polí (linka, spoj, směr, odjezd, apod.). Na čelní ploše panelu mimo aktivní zobrazovací plochu je místo pro nalepení fólií s názvem terminálu či se statickými obrázky a texty charakterizující rozmístění polí na grafické ploše.

Velkoplošné panely ELP 602 umožňují zobrazení:

 • až 36 znaků v plné češtině bez deformovaných znaků – jeden textový řádek obsahuje 10 LED,
 • libovolného grafického obrazce různých velikostí oken – tzv. nepřehlédnutelná zpráva,
 • různých velikostí fontů písmen a různých provedení fontů – normální, tučné, šikmé, vysoké, apod.,
 • dolního řádku pro zobrazení běžícího textu od dispečera.

Mezi další výhody panelů patří:

 • možnost dálkové konfigurace přes internet, dálková změna aplikace či změny fontů,
 • možnost dálkové kontroly panelu přes internet,
 • možnost editace dolního řádku přes internet z libovolného PC (krizové a mimořádné situace),
 • jas panelu je řízen dle okolního světla (v nočních hodinách svítí méně, čitelný na plném slunci),
 • antivandal provedení – nerozbitné čelní sklo,
 • dlouhá životnost daná napěťovým řízením LED diod, 300 Hz obrazovka, nízkopříkonové provedení,
 • nerezové provedení – rám i kapotáž panelu,
 • Čitelnost textu ze vzdálenosti minimálně 15 m.

Volitelná výbava panelu:

 • vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých vyvolávající akustické hlášení EPNEV 1,13,
 • digitální hlásič frází MP3 pro nevidomé, případně obecných hlášení pro cestující se zesilovačem 15W,
 • vodě odolný reproduktor 15W,
 • způsob napojení na řídicí systém – GPRS, UMTS, optika, Ethernet, Wifi …
Základní parametry zastávkových LED panelů – řada ELP 602
Mechanické provedení nahoru odklápěná čelní plocha (kapotáž)
Barva rámu RAL 7010 (jiná barva na vyžádání)
Barva LED Žlutá (jiná barva na vyžádání)
Celková svítivost panelu až 16 000 Cd / m² (při současném svitu všech LED diod)
Úhel pozorování až 170° (tzv. ploché LED)
Regulace jasu LED ANO (až 256 kroků)
Příjem povelů nevidomých ANO – vestavěný přijímač EPNEV 1.13
Akustický prvek integrovaný reproduktor 15 W – vodě odolný
Možnosti diagnostiky panelu svítí/otřesy/napájení LED/funkčnost zdrojů
Písmo latinka, azbuka, ostatní dle dohody (dvojité, tučné, kurzíva)
Rozměry (Š × V × H) 1100 × 1080 × 146 mm
Aktivní plocha displeje (Š × V) 930 × 764 mm
Rozlišení rastr 5 mm – 150 × 184 bodů
Datová komunikace Ethernet (GPRS, UMTS, WiFi, optika na vyžádání)
Napájení 230 VAC / 50 Hz z jištěného rozvodu 230 VAC
Krytí IP 54 (závisí na způsobu montáže přídavných zařízení)
Celkový příkon maximální – 1200 W, průměr 120 W
Provozní teplota okolí od -30°C do +60°C
Relativní vlhkost 10 % až 95 % při 40°C, nekondenzující

Dvoubarevné velkoplošné grafické informační LED panely

Obecné vlastnosti těchto panelů jsou:

 • Grafické pole s roztečí LED diod 6,2 mm
 • Čitelnost z úhlů až 170°
 • Barevné rozlišení textových řádků (červená, žlutá a příp. oranžová)
 • Dolní řádek zobrazuje aktuality
 • Napojení na veřejný internet
 • Antivandal a nerezové provedení
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • On-line i off-line režim
 • Barevné provedení na přání zákazníka

Informační zastávkové panely jsou určeny pro zvýraznění příslušného typu dopravy, např. MHD červená a veřejná linková doprava žlutá.

Zobrazované údaje:

 • Linka                              - 6 čísel
 • Spoj                                - 3 čísla
 • Směr (cílová stanice)   – cca 33 alfanumerických znaků
 • Odjezd                           – 5 čísel a dvojtečka ve formátu hh:mm
 • Nástupiště                     – 2 čísla
 • Zpoždění                       – 2 čísla

Šesti řádkový velkoplošný panel – ELP 646

Koncepčně je shodný s panelem ELP 652, ze kterého byl odvozen, tj. počet zobrazovaných polí je shodný. Jeho výbava je zjednodušena z důvody snížení ceny (např. neobsahuje povelový přijímač nevidomých – na vyžádání nebo samostatné pole pro zobrazení data a času). Napojení WiFi či optika. Může se chovat i jako zobrazovací jednotka panelu ELP 652.

Základní matice panelu je 60 x 280 LED diod s roztečí 6,2 mm.

Obr. č. 3: Velkoplošný vícebarevný zastávkový panel ELP 646.

Dvanácti řádkový velkoplošný panel – ELP 652

Obr. č. 4: Velkoplošný 12-ti řádkový panel ELP 652.

Grafické velkoplošné dvojbarevné informační LED panely (dále jen ELP) jsou určeny k optickému a zvukovému informování cestujících ve zvoleném formátu a se zákaznicky definovaným rozložením informačních polí (linka, spoj, cílová stanice, pravidelný odjezd, zpoždění, příp. nástupiště, apod.).

Počet textových řádků panelu je 12 (tj. počet LED řádků je 120) v rozteči LED mezi diodami 6,2 mm.

Panel má plnou výbavu – obsahuje povelový přijímač nevidomých, reproduktory a samostatné pole data a času.

Obr. č.5: Fotografie namontovaného panelu ELP 652 na terminál v době výstavby terminálu (panel nezobrazuje data, protože v době fotografování ještě neexistovaly).

Panel je napájen z rozvodné sítě 230 VAC. Na čelní ploše panelu mimo aktivní zobrazovací plochu je místo pro nalepení fólií se statickými obrázky a texty charakterizující rozmístění polí na grafické ploše.

Panely jsou koncipovány tak, aby splňovaly normu EN 60721 – 3 – 5 týkající se intenzity deště (6 mm/min) a intenzity slunečního záření (1200 W/m2 po dobu 8 hodin).

Velkoplošné panely ELP 652 umožňují zobrazení:

 • dvou barev textových řádků – žlutá a červená pro identifikaci různých druhů dopravy (MHD a VLD),
 • až 56 znaků v plné češtině bez deformovaných znaků – jeden textový řádek obsahuje 10 LED,
 • libovolného grafického obrazce různých velikostí oken – tzv. nepřehlédnutelná zpráva,
 • různých velikostí fontů písmen a různých provedení fontů – normální, tučné, šikmé, vysoké, apod.,
 • data a času v samostatných oknech (polích) nahoře vpravo na panelu,
 • dolního řádku pro zobrazení běžícího textu od dispečera.

Mezi další výhody panelů patří:

 • možnost dálkové konfigurace přes internet, dálková změna aplikace či změny fontů,
 • možnost dálkové kontroly panelu přes internet,
 • schopnost automatické aktualizace jízdních řádů z CIS (Centrální informační systém),
 • automatická aktualizace času a data z internetu,
 • možnost editace dolního řádku přes internet z libovolného PC (krizové a mimořádné situace),
 • instalované průmyslové řídicí PC přímo v panelu,
 • jas panelu je řízen dle okolního světla (v nočních hodinách svítí méně, čitelný na plném slunci),
 • antivandal provedení – nerozbitné čelní sklo,
 • dlouhá životnost daná napěťovým řízením LED diod, 300 Hz obrazovka, nízkopříkonové provedení,
 • nerezové provedení – rám i kapotáž panelu,
 • Čitelnost textu ze vzdálenosti větší než 25 m, výška písma až 62 mm.

Volitelná výbava panelu:

 • povelový přijímač nevidomých vyvolávající akustické hlášení,
 • digitální hlásič frází MP3 pro nevidomé, případně obecných hlášení pro cestující se zesilovačem 15W,
 • vodě odolné reproduktor(y) 2 x 15W,
 • volitelné připojení k veřejnému internetu pomocí GSM/GPRS/UMTS, WiFi, ADSL, ethernet, optika.
Obr. č.5: Rozměry panelu ELP 652

Obr. č.6: Rozměry velkoplošného zastávkového informačního LED panelu ELP 652.

Základní parametry zastávkových LED panelů – řada ELP 652
Mechanické provedení nahoru odklápěná čelní plocha (kapotáž) držená písty
Barva LED dvou barevné červeno-oranžové LED (tři zobrazované barvy)
Úhel pozorování až 170° (tzv. ploché LED)
Regulace jasu LED ANO – pomocí osvitového čidla
Příjem povelů nevidomých ANO – vestavěný povelový přijímač EPNEV 1.13
Integrovaný reproduktor 2 × integrovaný reproduktor 15 W – vodě odolný
Rozměry 1900 × 1040 × 151 mm (Š × V × H) – mimo anténní sestavu
Aktivní plocha displeje 1744 × 752 mm (Š × V)
Rastr LED Rozteč 6,2 mm
Rozlišení 120 × 280 bodů – hlavní zobrazovací plocha
2 x 10 × 40 bodů – zobrazení data a času
Datová komunikace Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS/UMTS, optický kabel (dle požadavku)
Napájení 230 VAC / 50 Hz z jištěného rozvodu 230 VAC
Krytí IP 54
Celkový příkon   150 W – průměrná spotřeba při textovém režimu
  360 W – maximální spotřeba při textovém režimu
1700 W – maximální při plném svitu všech diod na slunci
Provedení panelu Antivandal
Provozní teplota okolí od -30°C do +60°C
Relativní vlhkost 10 % až 95 % při 40°C, nekondenzující
Váha panelu 90 kg