Kontrolní displeje pro vozovny

SIGNALIZACE STAVU VOZIDEL VE VOZOVNĚ – LED PANELY DODK

Základní vlastnosti LED panelů DODK

Signalizační zařízení - LED panely DODK – denní ošetření a denní kontrola bylo vyvinuto za účelem rychlé a jednoduché kontroly stavu vozidla po jeho příjezdu z tratě. Signalizuje obsluze na příjezdové kontrolní lince ve vozovně (zde se obvykle umisťuje) “stav informačních systémů vozidla” aniž by obsluha musela kontrolovat stav na palubním počítači. Přítomní pracovníci tak bezprostředně získají přehled o:

  • stavu vozidla obecně, resp. stavu jeho informačních a komunikačních systémů,
  • stavu jeho vysílací jednotky indukčního modemu BSV na vozidle a správnosti automatického stavění,
  • nebo správnosti zadané cílové stopu pro garážování trolejbusu, kdy systém poté zobrazuje nastavení jednotlivých výhybek, které se nachází cestou.

LED panely DODK jsou koncipovány tak, že obecně mohou zobrazovat i bitovou mapu. Tehdy se zařízení chová jako grafické pole. Zpravidla však je vybaveno uživatelským FW tak, aby plnily požadovanou funkci.

Technické parametry
napájecí napětí +24V
napájecí proud průměrně 1A (max. 3A při svitu všech diod)
regulace jasu dle okolního svitu 4 úrovně regulace
počet světelných bodů (LED diody) 1000 (LED matice 25 řádků x 40 sloupců)
komunikační linka RS 485 ( 115,2 kbit/s )

Vyrábí se v několika provedeních dle účelu použití – viz. níže. Dle toho se jednotlivé sestavy LED panelů DODK navzájem liší jak ve FW, tak i ve složení komponentů.

LED panel DODK pro kontrolu stavu vozidla

LED panel DODK pro kontrolu stavu vozidla je určen pro celkovou kontrolu komunikací z a do vozidla. Systém funguje tak, že po zachycení vozidla pod/nad kontrolní smyčkou BSV provede kontrolní operace SW vozovny (SPRINTER) pomocí střednědosahových komunikací ve vozovně a z interní databáze, např. náš SPRINTER-RADIUM údaje doplní. Povely ze serveru jsou pak do LED panelu DODK zaslány přes sběrnici RS 485.

  1. evidenční číslo vozu - musí odpovídat s číslem na vozidle – má význam pro selektivní volání vozu od dispečera nebo výpravny,
  2. číslo domovské vozovny - odpovídá pořadí vozovny dle dopravního podniku – má význam pro skupinové volání od dispečera dle vozovny,
  3. indikace síly pole od vysílače BSV - čím více čárek, tím větší signál na přijímací cívce a tím i stabilnější stavění výhybek,
  4. indikace trakce z palubní informatiky - má význam pro skupinové volání od dispečera na vozidla (TB – trolejbus, ED – elektrické dráhy, tramvaje, AD – autobus),
  5. indikace krátkodosahové komunikace s výpravnou (V) - ukazuje stav komunikace na 2,4 GHz,
  6. indikace datové komunikace s dispečinkem (D) - ukazuje stav datové komunikace s dispečinkem - vozidlo není v datovém stínu,
  7. indikace způsobu stavění - ukazuje způsob stavění – např. rovno a do odbočky (může např. kontrolovat tlačítko stavění výhybek.
LED panel DODK pro kontrolu stavu informačních systémů vozidle.

Obr. č. 1: LED panel DODK pro kontrolu stavu informačních systémů vozidle.

LED panel DODK pro kontrolu systému BSV a automatického stavění

Bude doplněno.

LED panely DODK pro navádění vozidel na cílovou stopu

Bude doplněno.