Ostatní produkty

Ostatní produkty

  • Povelové přijímače – hlasové a zvukové systémy, které jsou schopny na vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto osoby o poloze.
  • Hodinové systémy – hodinový systém přesného času je postaven na bázi přijímače GPS signálu, ze kterého získává přesný čas.
  • Bezdrátové obecní rozhlasy – přijímače pro obecní, městské a bezpečnostní bezdrátové informační rozhlasy.
  • Sledování osvětlení – systém MSB (monitorování světelného bodu) je ojedinělý systém sledování stavu veřejného osvětlení, jeho vzdáleného zapínání a vypínání včetně možnosti dálkové regulace svitu.
  • Vysokofrekvenční technika – sortiment výrobků pro příjem a rozvod TV signálů v malých a středních objektech.