Bezdrátové obecní rozhlasy

PŘIJÍMAČE PRO OBECNÍ, MĚSTSKÉ A BEZPEČNOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ INFORMAČNÍ ROZHLASY

(přijímač kódových značek v FM pásmu nové generace – PKZ-4x)

Nová řada PKZ 4x umožňuje univerzální HW platformu založenou na výkonném signálovém procesoru a digitálním zpracování signálu. Umožňuje tak pouhou konfigurací pomocí PC nastavit řízení digitální signalizací FFSK nebo staršími systémy pracující s DTMF signalizací či jinou tónovou signalizací.  Vyrábíme pro a ve spolupráci s firmou VEGACOM a.s. Přijímače jsou sériově vyráběny již od roku 2002 a typ PKZ-4x je třetí generace, která je nejdokonalejší v rámci ČR a v rámci okolních zemí. Parametry přijímače jsou ověřeny atesty ze zkušeben VTÚPV Vyškov.

Přijímač kódových značek – PKZ_40

Technický popis

 • vysokofrekvenční přijímací obvody s předzesilovačem a laditelnými rezonančními obvody včetně obvodů pro vyrovnávání citlivosti
 • směšovač signálu – výstupem je mezifrekvenční signál
 • mezifrekvenční zesilovač 10,7 MHz s krystalovým filtrem – výstupem je nf. signál a informace o síle přijímaného signálu RSSI
 • obvod fázové závěsu PLL – řízený oscilátor s fázovým závěsem představující zdroj přesného (volitelného) kmitočtu pro správnou funkci vysokofrekvenčních přijímacích obvodů.
 • řídící DSP procesor – jeho funkce jsou:
   • akustická ústředna pro zpracování hlášení včetně regulace hlasitosti a integrovaného ekvalizér a pásmových propustí
   • FFSK modem pro zpracování digitální signalizace
   • CTCSS modem pro zpracování podtónové signalizace včetně plovoucích kódů
   • řídící jednotka přijímače pro koordinaci a nastavování parametrů přijímače
   • blok komunikace s PC
 • zdroj přijímače – napájení přijímače z 10,8V až 14,4V pro napájení jednotky přijímače a výkonného zesilovače. Zdroj z 230V/20V je dále stabilizovaný a nabíjí akumulátor. Zdroj má účinnou ochranu proti úplnému vybití akumulátoru.
 • indikační a konfigurační prvky – LED diody indikující správný chod přijímače, DIP přepínač pro nastavení pracovního kmitočtu.

Základní parametry přijímače

Přijímač je sestaven na bázi integrovaných obvodů ve funkci superheterodynu s jedním směšováním a s předřazeným vf. předzesilovačem. Stabilita oscilátoru přijímače a tím stálost naladění zvoleného kmitočtu je zajištěna použitím kmitočtového závěsu (PLL) pracujícího na kmitočtech v pásmu od 50 MHz nebo 180 MHz s ladícím krokem 12,5 kHz.

Technické parametry
Kmitočtový rozsah přijímače 66-73 MHz nebo v pásmu 160 MHz
Krok kmitočtového syntetizátoru 12,5 kHz
Šířka pásma 12,5 kHz
Vstupní citlivost 0,6uV (rms-typ.) pro 12dB SINAD
Mezifrekvenční kmitočty 10,7 MHz a 455 kKz
Napájení přijímače DC od 10,8V do 14,4V
Proudový odběr 12V/50 mA
Anténní konektor typ BNC
Akustický výkon zesilovače 2 x 40W do zátěže 2Ω