Povelové přijímače vestavné

Vestavné povelové přijímače

Nejnovější řada vestavěných povelových přijímačů EPNEV 1.14 a EPNEV 2.22 navazuje na předchozí vyráběné řady EPNEV 2.12 a EPNEV 1.13 a jsou s ní zpětně kompatibilní. Díky preciznímu zpracování vysokofrekvenčního signálu velmi zvýšenu selektivitu speciálním vstupním filtrem. Jedná se o:

EPNEV 1.13 a EPNEV 1.14 – bez řídící části

Jedná se pouze o vysokofrekvenční jednotku poskytující „surová“ data pro povelové přijímače signalizace od nevidomých, a proto neobsahuje řídící část. Ta musí být standardní součástí jiných řídicích jednotek: např. řídicích jednotek zastávkových panelů nebo dnes již nevyráběných digitálních hlásičů EPIS 2.45. Výhodou tohoto řešení je snížení nákladů pro splnění funkce povelového přijímače u cílové zařízení. Takto lze za minimální náklady pořídit přijímač signalizace od nevidomých, kdy se např. digitální hlásič chová i jako řídicí jednotka povelového přijímače. Povelové přijímače signalizace EPNEV 1.13 a EPNEV 1.14 jsou nezávislé na povelech – poskytují pouze čistá demodulovaná data, proto výslednou funkci je nutno naprogramovat do řídicí jednotky. Jsou vyráběny technologií SMD ve dvou mechanických provedeních dle typu vestavby (hlásiče a zastávkové panely).

Přijímače EPNEV 1.13 budou postupně vyřazeny z výroby z důvodu velkého rušení v zastávkových panelech.

Parametry povelového přijímače EPNEV 1.13 nebo EPNEV 1.14
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (Cz), 87,100 MHz (Sk), verzi 87,050 (Sk) MHz po konzultaci
Vstupní impedance antény 50 Ω
Rozsah pracovních teplot -20 °C + 60 °C
Připojovaná anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Spotřeba modulu v klidu cca 18mA
Napájecí napětí +5V
Mechanické rozměry (D × Š) 30 × 102 mm

EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22 – Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých – s řídící částí

EPNEV 2.12

EPNEV 2.12

Vlastnosti

  • Vestavná varianta povelového přijímače
  • Úplná jednotka se všemi funkcemi
  • Zvýšená odolnost proti rušení a přebuzení
  • Připraven pro antény AN1N nebo AN2N
  • Shodné rozměry s EPNEV 2.02
  • Zpětně kompatibilní s přijímačem EPNEV 2.02
Objednací kód Název produktu Cena
72412.EPNEV2x2CZ-5 EPNEV 2.x2 CZ – 5 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze ČR, napájení 5V na dotaz
72412.EPNEV2x2CZ-7 EPNEV 2.x2 CZ – 7 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze ČR, napájení 7V až 36V na dotaz
72412.EPNEV2x2SK-5 EPNEV 2.x2 SK – 5 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze SK, napájení 5V na dotaz
72412.EPNEV2x2SK-7 EPNEV 2.x2 SK – 7 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze SK, napájení 7V až 36V na dotaz

Jedná se o úplnou vestavnou jednotku povelového přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy a řízenou procesorem. Jednotka pracuje samostatně při napětí +5V (verze EPNEV 2.x2 xx-5) nebo v rozsahu +7V až +36V (verze EPNEV 2.x2 xx-7) a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu. Jednotka EPNEV 2.x2 nahrazuje dříve používaný přijímač EPNEV 2.02, se kterým je zpětně kompatibilní (mimo napájecí napětí – nově jsou dvě verze dle přívodního napětí a mírně zvýšeného odběru proudu).

Povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.x2 je koncipován jako 6-povelový ve verzi pro Českou a Slovenskou republiku a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat). Výška přijímače EPNEV 2.x2 je pouze 7 mm a je proto je možno integrovat i do různých zařízení. Je vyráběn technologií SMD.

Povelové přijímače EPNEV jsou kompatibilní s vysílači dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX , které jsou hrazenými zdravotními pojišťovnami.

Parametry povelového přijímače EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (verze CZ), 87,100 MHz (SK)
Typ přijímače Dvojí konverze pro úzkopásmovou FM modulaci
Selektivita EPNEV 2.12 = -40 dB / ± 35 kHz,  -80 dB / ± 350 kHz (ne vstup)

EPNEV 2.22 =  -55 dB / ± 50 kHz,  -105 dB / ± 320 kHz (i vstup)

Citlivost 0,4 µV pro reálný příjem (dosah až 50 m pro AN-2N)
Relativní kmitočtová nestabilita ± 20 ppm / -20°C do +70 °C
Modulace přijímaného signálu FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Vstupní impedance antény 50 Ω
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C z hlediska stability příjmu
Anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Spotřeba modulu v klidu 5V – do 40mA  |  7V – 36V do 45mA
Napájecí napětí EPNEV 2.x2 xx – 5 – pouze +5V
EPNEV 2.x2 xx – 7  -v rozsahu od 7 V až 36 V (krátkodobě až + 37V)
Mechanické rozměry (dך ) 63×45 mm
Zapojení konektoru K450

Zapojení vstup/výstupního konektoru K 450 pro snímání přijatých příkazů a další nastavení parametrů je následující:

Šířka impulzů

U výstupů O_0 až O_6 je nastavena šířka impulzu na hodnotu 80 ms. U výstupu AEN je k šířce impulzu přičtena šířka impulzu, která aktivuje hraní trylku, což ve standardním nastavení odpovídá hodnotě 537 ms.

Pin Funkce Popis
1 Unap*) viz. výše napájení buď pouze +5V nebo v rozsahu +7V až +30V
2 GND zem
3 SEL1 volba trylku vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
4 AI aktivace trylek vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
5 SEL2 volba zpoždění trylku o 1.2s vstup  – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
6 NC nezapojen
7 APN výstup trylku výstup OC**)
8 AEN signalizace trylku výstup OC**)
9 O_1 signalizace 1.kanálu výstup OC**)
10 O_2 signalizace 2.kanálu výstup OC**)
11 O_3 signalizace 3.kanálu výstup OC**)
12 O_4 signalizace 4.kanálu výstup OC**)
13 O_5 signalizace 5.kanálu výstup OC**)
14 O_6 signalizace 6.kanálu výstup OC**)
*) Nutno objednat dle požadovaného napětí
**) Výstup otevřeného kolektoru nesmí překročit napětí 33 V (ochrana zenerovou diodou) a proud tranzistorem nesmí přesáhnout 100 mA.