EPNEV 3.x6 – Povelový přijímač RS 485

Povelový přijímač s RS 485 řada – EPNEV 3.x6

Povelové přijímače řady EPNEV 3.x6 jsou charakteristické tím, že přijaté povely od nevidomých lze vyčítat pomocí isolované sběrnice RS 485. Ostatní činnosti musí provádět palubní počítač (zejména organizaci hlášení). Jejich obvyklé použití je ve vlacích ČD a dalších dopravců. Mechanicky je povelový přijímač zkonstruován shodně jako u ostatních verzí EPNEV 3.xx (mechanika EPNEV 3.14, 3.15, 3.16). Základním způsobem uchycení je uchytit pomocí DIN lišty – verze s označením W.

Pro nové použití ve vlacích doporučujeme EPNEV 3.26 z důvodu významně vyšší selektivity na vstupu a tím mnohem vyšší odolnosti při rušení na blízkých kmitočtech, což je problém při blízkosti trakčního vedení.

Společné parametry přijímačů EPNEV 3.x6W

Pro komunikaci je použito sériová poloduplexní sběrnice RS-485. Rozhraní přijímače EPNEV 3.x6 má osazeny rozvažovací rezistory (aktivní terminace) o velikostech 1,5 kΩ, zakončovací rezistor (pasivní terminace) má hodnotu 330 Ω. Komunikační rychlost je 19.200 bit/s, 8 datových bitů, jeden stop-bit, žádná parita. Doba zpracování povelu přijatého po sběrnici jednotkou EPNEV 3.x6 je do 1 ms. Po zpracování povelu jednotka EPNEV 3.x6 přepne sběrnici do režimu vysílání a za 2 až 3 ms zahájí vysílání prvního bajtu odpovědi.

Povelové přijímače dodáváme ve verzích pro Českou (CZ – 86.790 MHz) a Slovenskou (SK – 87.100 nebo 87.050 MHz) republiku.

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.16x nebo EPNEV 3.26x jsou
Spotřeba modulu v klidu 24 V / 15 mA (napájecí napětí +12V až +36V)
Ochrana proti přepólování diodou (tranzilem proti přepětí na 36V)
Typ trylku Akustické hlášení “I-Á” dle SONS*)
Druh trylku (výstupy TRL1 a TRL2) možnost připojení externích reproduktorů trylku min. 50 Ω / 200 mA krátkodobě
Možnost volby kanálu určeného pro hraní trylku povel na 1. kanálu – hraje vždy po příjmu povelu bez ohledu na pobyt v zastávce
Výstup pro ovládání dveří – typ D Výstup +24V přes elektr. pojistku 300mA (řízen povelem 4. kanálu)
Vstup I1 či I2 od dveří Vstup +24 V / max. 7 mA – odděleno optronem
*) výstup trylku je řízen otevřeným kolektorem proti +24V. V případě zkratu na + 24V může dojít k poškození výstupu.

Obr. č.1: Povelový přijímač EPNEV 3.16DW nebo EPNEV 3.26DW

EPNEV 3.x6W - Povelový přijímač s RS 485

Přijímač nevidomých EPNEV 3.x6 pracuje jako samostatná jednotka ve vozidle a její vstupy jsou ovládány povelem č. 1 – trylek a povelem č. 4 – otevření dveří a to nezávisle na vztahu k zastávce. Přijímač má instalovánu anténu pod vozidlo tak, aby trylek hrál na té straně, kde jsou otevřeny dveře.

EPNEV 3.x6DW - Povelový přijímač s RS 485 a s pokynem pro otevření dveří

Přijímač EPNEV 3.x6DW má shodné chování jako EPNEV 3.x6 je doplněn o výstup, který dává požadavek na otevření dveří bezprostředně po příjmu povelu od tlačítka č. 4. Impuls o žádosti o otevření dveří je nezávislý na zastávce a trvá 1 sekundu.

Časování povelového přijímače EPNEV 3.06 TDE.

Obr. č.4: Časování povelového přijímače EPNEV 3.16DW.

Příslušenství k povelovým přijímačům EPNEV 3.x6x

Anténa povelového přijímače

Antény typu AN-xN jsou určeny pro příjem signálu od povelového vysílače nevidomého. Antény jsou určeny k připojení k povelovým přijímačům EPNEV řady 1.x, 2.x, 3.x a 4.x. Všechny námi dodávané antény k povelovým přijímačům jsou konstruovány tak, aby v sestavě s povelovým přijímačem EPNEV odpovídaly:

 “Všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 z 5. 3. 2007 k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení krátkého dosahu, článek 15“

Antény pro povelové přijímače nevidomých

Reproduktor trylku

Reproduktory trylku k povelovým přijímačům EPNEV řady 3.xx

Kabely k povelovým přijímačům

Kabely určené k připojení povelových přijímačů řady EPNEV 3.x6. Kabely jsou standardně dodávány v následujících provedeních a délkách.

Objednací kód Pro přijímač Pro přijímač Schéma
72424.KNEV306/10 KNEV 3.06 – kabel napojení EPNEV 3.06 o délce 1m 3.06/3.16W  KNEV306
72424.KNEV306D/10 KNEV 3.06D – kabel napojení EPNEV 3.06D o délce 1m 3.06D/3.16DW  KNEV306D