EPNEV 3.x5 – Povelový přijímač

Povelový přijímač – EPNEV 3.x5

Obsah stránky:

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.x5 TDEx

Povelový přijímač EPNEV 3.15  a nově EPNEV 3.25 navazuje na osvědčenou řadu přijímačů této kategorie EPNEV 3.05. Verze 3.15 má vylepšenu většinu parametrů oproti verzi 3.05 a je určena k nahrazení původní verze (již nevyráběné).  Nová verze EPNEV 3.25 se pak vyznačuje výrazně vyšší selektivitou a tím i odolností proti rušení na blízkých kmitočtech a tím je vhodný pro použití ve vlacích.

Povelový přijímač pracuje dle generálního povolení ČTÚ  a je určen zejména pro vagóny ČD. Jeho funkcí je autonomní přehrávání trylku v zastávkách (povelový přijímač nemá žádnou komunikační sběrnici – IBIS či RS 485) nebo může signalizovat přijetí povelu 3 nebo 4  z ovladače pro následné ovládání informačních systémů ve vlacích.

Citlivost přijímačů se nastavuje volbou vhodné antény obvykle od 5 m do 30 m.

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.15TDE či EPNEV 3.25TDE
Typ trylku Akustické hlášení „I-Á“ dle SONS
Druh trylku I – Interní bebo E – externí reproduktor trylku min. 20 Ω
Možnost volby kanálu určeného pro hraní trylku pevně nastaven na 1. kanál a hraje vždy po příjmu povelu (bez ohledu na pobyt v zastávce)
Výstup pro ovládání dveří – typ D povel přijatý na 4 kanálu provede aktivací otevřeného kolektoru +24V/50mA *)

Obr. č.1: Povelový přijímač - EPNEV 3.15TDEW

Objednací kód Typ jednotky
72423.EPNEV315TDEW EPNEV 3.15 TDEW – přijímač signalizace od nevidomých – externí trylek, uchycení DIN lišta, verze CZ
72423.EPNEV325TDEW EPNEV 3.25 TDEW – přijímač signalizace od nevidomých – externí trylek, uchycení DIN lišta, verze CZ – odolná verze
72423.EPNEV315OW EPNEV 3.15 OW – přijímač signalizace od nevidomých – řízení výstupů dle přijatých povelů 1, 3 a 4, uchycení DIN lišta, verze CZ
72423.EPNEV325OW EPNEV 3.25 OW – přijímač signalizace od nevidomých – řízení výstupů dle přijatých povelů 1, 3 a 4, uchycení DIN lišta, verze CZ

Dodávané příslušenství k povelovým přijímačům:

Ostatní vlastnosti jsou shodné s definicí parametrů základního provedení povelových přijímačů řady EPNEV 3.1x či EPNEV 3.2x.

EPNEV 3.x5TDEW

Přijímač nevidomých EPNEV 3.15 TDEW či EPNEV 3.25TDEW pracuje jako samostatná jednotka ve vozidle a její vstupy jsou ovládány povely:

  • č. 1 – vyvolá hraní trylku a
  • č. 4 – vyvolá otevření dveří a to nezávisle na vztahu k zastávce.

Způsob realizace otevření dveří – typ D Přijímač EPNEV 3.x5 TDEW je doplněn o výstup, který dává požadavek na otevření dveří bezprostředně po příjmu povelu od tlačítka č. 4. Impuls žádosti o otevření dveří je nezávislý na pobytu vozidla zastávce a trvá 1 sekundu. Výstup povelu pro otevření dveří je plovoucí na napájecím napětí přijímače (je oddělen pomocí optronu) a umožňuje spínat 24V/50 mA (spínací prvek je NPN tranzistor s ochranou proti přepětí 36V).

Obr. č.1: Povelový přijímač EPNEV 3.15TDE

Obr. č.2: Povelový přijímač EPNEV 3.15TDE nebo EPNEV 3.25TDE

EPNEV 3.x5 OW

Přijímač nevidomých EPNEV 3.15 OW či EPNEV 3.25 OW pracuje jako samostatná jednotka ve vozidle a její výstupy jsou ovládány povely:

  • č. 1 – vyvolá sepnutí +24V / 300 mA (elektronická pojistka)
  • č. 3 – vyvolá sepnutí  k GND (max. 36V/200mA)
  • č. 4 – vyvolá sepnutí k GND (max. 36V/200mA) či k +24V (elektronická pojistka).

Jedná se o jednotku, kde je možno vyvést jednobitově spínané vstupy a programově vybrat, který se má kam a v s jakou délkou impulsu “vyvést”. Impuls signalizující příjem příslušného povelu je nezávislý na pobytu vozidla zastávce a trvá 1 sekundu (standardní provedení).

Obr. č. 3: Povelový přijímač EPNEV 3.x5 OW - pouhé výstupy přijímaných povelů (až tři povely).

Kabely k povelovým přijímačům EPNEV 3.x5

Kabely určené k připojení povelových přijímačů řady EPNEV 3.x5 jsou používány stejné jako k připojení starší verze přijímačů EPNEV 3.05 (jsou plně kompatibilní). Kabely jsou standardně dodávány v následujících provedeních a délkách.

Objednací kód Kabel Pro přijímač Schéma
72423.KNEV305/20 KNEV 3.05 – kabel napojení EPNEV 3.05 o délce 2m 3.05TDE/315TDEW/325TDEW KNEV305
72423.KNEV305/30 KNEV 3.05 – kabel napojení EPNEV 3.05 o délce 3m 3.05TDE/315TDEW/325TDEW KNEV305