EPNEV 3.x8 – povelový přijímač eth.

Povelový přijímač EPNEV 3.x8 na sběrnici ethernet

Obr. č. 1: EPNEV 3.18E s rozšiřujícími v/v.

Povelový přijímač nevidomých EPNEV 3.x8 je verze povelového přijímače připojující se k řídící jednotce pomocí sběrnice Ehternet včetně využití napájení pomocí PoE (Power over Ethernet) a nevyžaduje tak zvláštní vedení pro napájení. EPNEV 3.x8 je jednoduchá varianta povelového přijímače, principiálně vycházející s přijímače EPNEV 3.04I. Díky použité sběrnici Ethernet lze použít i ve vozidlech, kde není sběrnice IBIS.

Rozšířená verze EPNEV 3.18E umožňuje připojit jednobitové vstupy a výstupy a slouží jako převodník komunikace např. pro oboustranné tramvaje KT-8 a to včetně ovládání řízení bezkontaktního stavění výhybek v kabině B (systém BSV).

Nově je nabízena i verze se zvýšenou selektivitou EPNEV 3.28 či EPNEV 3.28E vhodná do prostředí se zvýšeným rušením na blízkých kmitočtech.

Vyrábí se ve dvou základních verzích – a to pro PoE respektující napájecí soustavu vozidla – tj. + 24V  (bez dodatečného označení) a ve verzi pro systémy s PoE dle standardu – tj. +48V (dodatečné označení H). Povelový přijímač na vyšší napětí má upravenu vstupní napájecí část, a proto je o něco dražší.

Objednací kód Typ jednotky
72422.EPNEV318 EPNEV 3.18 – Povelový přijímač signalizace od nevidomých – Ethernet – provedení standard
72422.EPNEV318E EPNEV 3.18E – Povelový přijímač signalizace od nevidomých – Ethernet s rozšířeným počtem vstupů a výstupů
72422.EPNEV318H EPNEV 3.18H – Povelový přijímač signalizace od nevidomých – Ethernet – 56V – provedení standard
72422.EPNEV328 EPNEV 3.28 – Povelový přijímač signalizace od nevidomých se zvýšenou odolností – Ethernet
72422.EPNEV328H EPNEV 3.28H – Povelový přijímač signalizace od nevidomých se zvýšenou odolností – Ethernet – 56V

Na vyžádání je možno připravit i verzi s konektorem M12.

Dodávané příslušenství k povelovým přijímačům:

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.x8

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.x8 jsou
Spotřeba modulu v klidu 24 V / 40 – 60 mA (napájecí napětí +16V až +56V)
Napájení PoE (standard – PoE typ B, verze H – s vyjednáváním)
Použitá sběrnice Fast Ethernet
Možnost nastavení IP adresy možná volba ze dvou IP adres pomocí DIP přepínače
Citlivost  přijímače 0,4 µV pro reálný příjem
Selektivita EPNEV 3.18 =-40 dB / ± 35 kHz,  -80 dB / ± 350 kHz
EPNEV 3.28 =  -55 dB / ± 50 kHz,  -105 dB / ± 320 kHz (i vstup)

Ostatní vlastnosti jsou shodné a jsou popsány spolu s definicí technických parametrů nové řady samostatných EPNEV 3.2x. Na dalším obrázku je standardní typ EPNEV 3.18.

Foto přijímače EPNEV 3.18x.

Obr. č. 2: Foto přijímače EPNEV 3.18x.

Rozšíření EPNEV 3.18E

Obr. č. 3: Zapojení EPNEV 3.18e v oboustranné tramvaji.

Povelový přijímač EPNEV 3.18E obsahuje jeden rozšiřující konektor navíc – viz. obr. č.1 nahoře na stránce. Tento konektor umožňuje připojit k přijímači až 5 vstupů s napětím:

  • +24V / 5 mA – snímání palubní sítě (standardní provedení)
  • +5V / mA – spínání k nule (vyvede se z přijímače a z vnějšku se spíná k nule

Tyto vstupy lze dle potřeby kombinovat, a proto je nutno v případě jejich použití konzultovat s výrobcem.

Taktéž obsahuje 2x jednobitový výstup spínaný k nule až +36V / 200 mA (označen BSV-OUT a REZERVA).

Přijímač obsahuje SW “na přání”. Např. v DPMB se chová jako modulátor bezkontaktního ovládání výhybek v kabině B a současně zajišťuje přenos tlačítek ovládání systému palubního počítače do kabiny B pomocí standardní sběrnice Ethernet. Tím je zaručena funkčnost systému palubního počítače EPIS bez nutnosti přidávat další komponenty či “tahat” další kabely.

Proto použití tohoto přijímače je vhodné konzultovat a na přání je možné upravit program tak, aby tyto vstupy buď pracovali nezávisle na sběrnici ethernet – např. jako lokální výstup pro otevření dveří, hraní trylku apod.

Na vedlejším obrázku je uspořádání vstupů/výstupů následující:

  1.  Směr – jízda kabinou B vpřed + 24V
  2. K-A  – tlačítko nouze spínané k nule
  3. K-O – tlačítko pro akustické hlášení vně vozu
  4. K-I – tlačítko pro akustické hlášení do vozu
  5. K-RS – klíčování radiostanice
  6. Rezerva – výstup +24V spínaný k nule (nepoužito)
  7. BSV-OUT – výstupní signál určený k řízení systému BSV pro stavění výhybek, pokud jede vozidlo vpřed kabinou B.

Mechanická konstrukce povelových přijímačů EPNEV 3.x8

Mechanicky je přijímač konstruován tak, aby mohl být instalován i do prostředí, kde existuje průmyslové rušení. Proto je navržen do kovové krabičky, ze které je vyvedena přes konektor BNC (na přání i TNC) anténa. Je možno jej uchytit standardně na DIN lištu.

Výkres mechaniky povelového přijímače EPNEV 3.18 a EPNEV 3.28 (jsou shodné) je ke stažení: Mechanika EPNEV 3.18